недеља, 9. новембар 2014.

*ЈЕДНАЧИНЕ СА САБИРАЊЕМ И ОДУЗИМАЊЕМ (ПРИПРЕМЕ, ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ, ЛИСТИЋИ)
ПРЕЗЕНТАЦИЈА 1 - Мира Стевковић

ПРЕЗЕНТАЦИЈА 2 - Мира Стевковић