четвртак, 26. септембар 2019.

*Да право свако дете ужива лако
* Лепе речиЛепе речи – пројектна настава – први разред

Циљ пројекта:
Развијање културе понашања и комуникације са околином,

Исходи реализације пројекта:
Да ученици
  1. Разликују културно од некултурног опхођења,
  2. Издвоје лепе речи од ,,ружних“ или увредљивих,
  3. Употрбљавају лепе речи у конкретним ситуацијама,
  4. На најранијем узрасту примењују културно понашање у опхођењу са одраслима и вршњацима, 
Продукти пројекта:
-        Пано са лепим речима   

-        Видео запис тока пројектне наставе и игроказа са конкретним ситуацијама у којима ће деца употребити лепе речи, фотографије
    Време: 2 школска часа
 Активности ученика:
-        Смишљају лепе речи, могу и да претражују на интернету,
-        Прате, посматрају, уочавају, дају предлоге,
-        Помажу у изради паноа,
-        Цртају једну ситуацију (мини-стрип) у којој ће употребити лепе речи.

Активности учитеља:
-        Планира и припрема све услове неопходне за успешно одвијање пројекта и одређује циљ,
-        Прати, подстиче сарадњу, помаже, процењује,

Начин презентације:
-        Пано у учионици по завршетку пројекта,
-        Изложба фотографија у школском ходнику,
-        Постављање видео записа на учитељском блогу, школском сајту и фејсбук страници.

Начин укључивања окружења:
-        Педагог израђује и приказује презентацију
-        Учитељ позива педагога школе и једног  родитеља (могу и 2) који ће снимати и фотографисати.
-        Родитељи  снимају и фотографишу.

Начин вредновања:
-Учитељ прати активност ученика, процењује креативност у раду и бележи,
-Ученици раде задате активности, прате рад својих другова, упоређују са својим активностима и процењују

Реализација пројекта:
1. Педагог приказује презентацију са ситуацијама у којима се употребљавају лепе речи,
2. Ученици су добили задатак да нацртају, обоје и исеку облаке и лептириће који ће бити део паноа, као и цртају једну ситуацију (мини-стрип) у којој ће употребити лепе речи. На крају ученици са својим предлозима и сугестијама учествују у комплетирању паноа.
      3. .  Учитељ израђује основу будућег паноа, прати и бележи утиске ради касније процене резултата. По потреби се укључи са неким питањем или као помоћ, ако је потребно.

Вредновање и самовредновање
-        Учитеља користи инструмент  којим  процењује и бележи: заинтересованост ученика, учешће ученика у раду, спретност и креативност ученика, хигијенске навике, Бодује од 1-3 бода за сваку активност. Сматрамо да је ово добар начин да се процени оствареност исхода пројектне наставе на ову тему.
-         Посматрање, упоређивање, процењивање, разговор су  одабрани као инструменте којима ученици вреднују друге и себе зато што се ради о ученицима првог разреда. Сматрамо да би било који инструмент који укључује писање одузео доста времена.