КВИЗИЋИСРПСКИ ЈЕЗИК

Српски језик и књижевност - од 5. до 8.
Писци и дела - 1. разред 
Пастир у царском граду - 1. разред
Загонетке Бране Цветковића
Лице и број глагола
Реченице
Кројач и див, браћа Грим
Тужибаба, Душан Радовић
Врсте речи
Велико слово
Књижевно-језички појмови
Употреба великог слова
Градивне именице
Пепељуга
Глаголи
Род и број именица
Именице
Аутори и дела - 3. разред
Придеви
Глаголи
Описни придеви
Глаголи и именице
Реченице по значењу
Пролеће - тематски речник
Опет глаголи
Нађи слово
Шта знамо о реченицама
Загонетке
Ружно паче
Бројеви
Лице и број глагола
Сложи реченицу
Глаголска времена
Моја омиљена животиња
Глаголска времена
Народне загонетке
Велико слово
Личне заменице
Гавран и лисица
Састави реченицу
Врсте реченица
Како написати састав
Реченице
Слово, глас, реч, реченица
Разликујемо Ч и Ћ
Загонетке
Циганин хвали свога коња
Управни говор
реченице по значењу
Реченице по облику
Атрибут
Управни говор 1и 2
Управни говор 3
Скраћенице
Хвалисави зечеви
Ч  и  Ћ
Басне
Глас и слово Ж
Игра меморије
Азбука 2
Азбука 1
На слово, на слово
Басне
Миш и лав
Променљиве врсте речи
Народне умотворине
Одрични облик глагола
Откриј име писца
Појам и значење глагола
Субјекат и предикат
Бајке браће Грим
Род и број именица
Властите и заједничке именице
Појам именица
Субјекат и предикат
Упитна речца НЕ
Прича о Раку Кројачу 1
Прича о Раку Кројачу 2
Ја сам чудо видео
Упитна речца Ли 1
Упитна речца ЛИ
Вук и седам јарића
Бамби
Ч, Ћ, Ђ, Џ
Време, место и начин вршења радње
Речца ЛИ 1
Речца ЛИ 2
Голуб и пчела
Ено где лети цвет
Умањено и увећано значење речи
Правопис
Врсте речи 1
Врсте речи 2
Песникова словарица
Реченични знаци
Поређења
Песма о цвету
Супротно значење речи 1
Именице и глаголи
Супротно значење речи 2
,,Самоћа" Бранко В. Радичевић
,,Цртанка" Стеван Раичковић
Избор бајки за први разред
,,Пегаз" стара грчка прича
Загонетке Григора Витеза
,,Пролећница" Ј.Ј.Змај
Врсте и служба речи у реченици
,,Мрави"  и ,,Китова беба" Гвидо Тартаља
,,Хвалисави зечеви" Д. Максимовић
Систематизација (први разред) - март
,,Какве је боје поток" Григор Витез
,,Зна он унапред" Гвидо Тартаља
,,Прича о доброј роди" Стојанка Г. Давидовић
Умањено и увећано значење речи
Лирске народне обичајне песме
Именице у реченици и скраћенице
,,Прича о раку кројачу''
Правилна употреба знакова интерпункције
,,Песма о цвету" Бранко Миљковић
Загонетке Десанке Максимовић
Глаголске, бројне, конкретне и апстрактне именице
Властите, заједничке, збирне и градивне именице
Властите и заједничке именице
,,Замислите" Душан Радовић
,,Ветар сејач" Мира Алечковић
,,Јоца вози тролејбус" Драган Лукић
Снежана и 7 патуљака
Осмосмерка
Врсте реченица
Глас, слово, реч, реченица
Глас, слово, реч, реченица
Врста текста
Врсте текстова
Разумевање прочитаног
,,Два јарца'' и ,,Две козе''
,,Циц''
Ј. Ј. Змај
Песме Ј. Ј. Змаја
Врсте реченица
Ликови Змајевих песама
,,Ноћни ћошак''
Сложи реченице
Квиз знања
Мислилице - питалице
,,Дете'' Љубивоје Ршумовић
Врсте и служба речи
Именице
Супротно значење
Књижевност

МАТЕМАТИКА

Геометријски облици
Правци кретања
Бројеви
Бројеви'
Игра знања 
(Сњежана Дамјановић Стојчевић)
Вежбе рачунања до 100
МАТЕМАТИЧКИ ИЗРАЗИ - 3. РАЗРЕД
Правоугаоник и квадрат 
Математика кроз игру
Математички појмови
Десетице прве стотине
Сабирање двоцифреног броја и вишеструке десетице
Више квизића за математику колегинице Наташе
Десетице прве стотине 1
Сабирање до 20
Одузимање до 20
Одузимање облика 12 - 4
Сабирање облика 7+5
Рачунске операције
Појмови из геометрије
Проблемски задаци
Упоређивање десетица прве стотине
Особине квадрата
Упоређивање бројева до 100
Упоређивање бројева прве стотине
Бројеви до 100
Бројевипрве стотине
Упоређивање бројева до 100
Парни и непарни бројеви
Дељење
Сабирање 32+5
Сабирање 20+4
Писање бројева прве стотине
Упоређивање бројева прве стотине
Таблица множења
Једначине са сабирањем и одузимањем
Једначине са множењем и дељењем
Претходник и следбеник
Бројеви до 1000
Стотине прве хиљаде
Сабирање и одузимање до 20
Сабирање и одузимање до 10
Одузимање са преласком преко 10
Одузимање са преласком
Рачунске операције
Сабирање и одузимање
Сабирање
Одузимање
Одузимање до 20
Таблично одузимање
Сабирање до 20
Веће - мање
Претходник и следбеник
Десетице и јединице
Сталност производа
Бројеви до 100
Повежи исте изразе
Дељење троцифреног броја једноцифреним
Дељење са 10 и 100
Множење
Писмено множење до 1000
Сабирање и одузимање до 100 1
Сабирање и одузимање до100 2
Игра меморије
Сабирање 64+23
Сабирање 20+4
Бројеви прве и друге десетице
Одузимање једноцифрених бројева
Одузимање двоцифрених бројева
Сабирање 46+14
Једначине са сабирањем и одузимањем
Непознати сабирак
Сабирање 64+23
Задаци са две операције
Сабирање и одузимање
Сабирање до 100
Одузимање 70-4
Одузимање до 100
Сабирање и одузимање до 100
Сабирање и одузимање до 100'
Сабирање и одузимање до 100''
Једначине са множењем и дељењем
Једначине са множењем и дељењем'
Сабирање и одузимање (34+26, 45-15)
Одузимање (67-34)
Једначине 
Одузимање (60-20, 36-4, 45-5, 65-20)
Упоређивање двоцифрених бројева, сабирање десетице (двоцифреног) и једноцифреног броја
Троугао, квадрат, правоугаоник
Разломци 1
Разломци 2
Разломци 3
Разломци 4
Задаци са две операције
Неједначине са сабирањем и одузимањем
Сабирање (10+30; 40+8; 43+7; 53+5; 64+30)
Сабирање и одузимање
Троугао

СВЕТ ОКО НАС - ПРИРОДА И ДРУШТВО
Природа '
Одговорите на питања кликом на одређену животињу.Срећно!
Биологија - више квизова
Пронађи уљеза
Погоди које је воће замислио чаробњак
Погоди коју животињу је замислио чаробњак
Делови узвишења
Годишња доба
Саобраћајна средства
Материјали
Више квизића колегинице Наташе 
Разноврсност природе
Пролеће
Разноврсност природе
Домаће животиње
Чврсто, течно и гасовито стање
Гајење биљака
Гајење биљака'
Екологија
Непогоде и опасности
Чула човека
Нежива природа
Сличности и разлике међу животињама
Делови биљке
Врабац
Домаће животиње
Делови тела човека
Делови тела врапца
Пажљивко
Природа
Течности
Прошлост, садашњост, будућност
Животне заједнице
Материјали
Делатности људи
Временске одреднице 1
Временске одреднице 2
Ускршње приче
Биљке моје околине
Домаће и дивље животиње 1
Број дана у месецу
Дан планете земље
Радујемо се пролећу
Шума
Оријентација у времену
Годишња доба
Домаће и дивље животиње 2
Моја породица
Карактеристичне биљке места и околине
Делови тела животиња
Подела животиња према начину исхране
Материјали 1
Материјали 2
Повратне и неповратне промене материјала
Да ли вода и ваздух проводе струју
Биљке моје околине
Немањићи
Србија под Немањићима
Од чега зависи брзина кретања тела
Природни и вештачки материјали
Сунчева светлост и топлота
Годишња провера из природе и друштве - 3. разред
Желите да постанете милионер
Вода
Права и обавезе
Понашање појединаца и групе
Пожељно и непожељно понашањеКо шта једе
Саобраћај

ОСТАЛО

Музичка култура за 3. разред
Музички инструменти
Квиз општег знања
Дигитални алати
Образовни портал 

Звук
Ускршњи празници
Ускршње чаролије
Ребуси
Физичко васпитање
Да ли сте паметнији од ђака петака
Васкрс
Ускрс- друштвена игра
Игра меморије 1
Игра меморије 2
Ускршње пузле 1
Ускршње пузле 2
Ускршње пузле 3
Ускршње пузле 4
Ускршње пузле 5
Ускршње пузле 6
Ускршње пузле 7
Научили смо из музичке културе
Чаробне речи
Пекарчић
Васкршњи четвртак, петак и субота
Лазарева субота (Цвети) и Врбица
Ускршњи квиз
Научили смо у 3. разреду
На крају 3. разреда

3 коментара:

Предлози, сугестије, критике су добродошли! Поздрав!
На мом блогу је све јавно, бесплатно и доступно читаоцима добре воље. Свима је дозвољено да коментаришу (и онима који нису регистровани, немају Google налог и нису чланови блога) Зато би било лепо да на крају коментара напишете бар своје име и презиме.
Од 20.3.2014. АНОНИМНИ коментари неће бити објављивани.