среда, 4. новембар 2020.

* Први писмени задатак из математике - 4. разред

 

Први писмени задатак из математике

 

1.    Понуђене бројеве напиши речима:

52 069 060

 

2 002 020 200

 

2.    Бројеве из првог задатка напиши у облику збира производа.

 

3.    Одреди месну вредност цифре 4 у следећим бројевима:

4 024 549 004

14 404 004

4.    Напиши претходнике и следбенике бројева:

99 999 999

10 000 000 000

5.    Разлику бројева 40 328 и и 16 554 увећај за 9 986.

 

6.    У четири школе има укупно 3000 ученика. У првој школи има 672,  у другој 99 ученика више него у првој, а у трећој 154 ученика мање него у другој школи. Колико је ученика у четвртој школи?