понедељак, 18. новембар 2019.

*КОМБИНОВАНО ОДЕЉЕЊЕ - ИЗАЗОВ И ИНСПИРАЦИЈА
У комбинованом одељењу је веома важно испланирати када ће са којим разредом бити заступљен директни а када индиректни рад. Они би требало да се неколико пута у току часа смене.
ПРВИ РАЗРЕД.: Занимања људи у мом крају;
ТРЕЋИ РАЗРЕД: Значај земљишта за живи свет.

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ЧАСА:
ПРВИ РАЗРЕД:
-      Препознати и именовати занимања људи из непосредног окружења и послове које обављају,
-      развијање позитивног односа према раду и обавезама,
-      развијање воље за радом кроз упознавање одлика сваке делатности,
-      схватање подједнаког значаја свих делатности за све људе заједнице,
-      развијање сарадње, толеранције и спремности ученика да саслушају једни друге, приликом рада у групи на материјалу,
-      развијање способности опажања,
-      разматрања и коришћења мапе ума као начина усвајања новог градива и 
-      богаћење речника ученика.

ТРЕЋИ РАЗРЕД:
-      Усвајање знања о врстама земљишта и значају земљишта за жива бића
-      да ученици схвате потребу спречавања загађења земљишта, јер само тако храна коју уносимо може бити здрава.
-      да у свакодневном животу, када помажу родитељима у обављању пољопривредних послова,  примене научено о типовима земљишта да би добили веће приносе.
УВОДНИ ДЕО ЧАСА:
1.     РАЗРЕД: Учитељ пушта композицију са диска ,,Пекарчић''.
ЗА ПОСАО КОЈИ РАДИШ
ВАЖНИ СУ ТИ ТРУД И ЗНАЊЕ
И ДА ТЕБИ И ДРУГИМА
ТО ДОНЕСЕ РАДОВАЊЕ.
Разговор о занимању пекара и путу од жита до хлеба кроз текст ,,Хлеб'' Владимира Андрића
ХЛЕБ
 Много људи треба да се труди пре него што хлеб замирише и заруди.
Који људи?
Орач, ратар, сејач, жетелац, комбајнер, млинар, пекар, продавац.
Како се труде?
Ору, дрљају,сеју, жању, врху, мељу, месе и пеку, продају.
Истицање циља часа.
3.     РАЗРЕД: Учитељ на табли пише:
     Услови за живот на земљи:
           Вода
           ваздух
           сунчева светлост
           сунчева топлота
Задатак ученика је да уоче који елеменат неживе природе недостаје на листи. Уколико ученици не могу да се сете да је реч о земљишту, учитељ открива.
            Истицање циља часа, записивање наслова и постављање централног појма будуће    мапе ума на апликатор.

ГЛАВНИ ДЕО ЧАСА:
1.     РАЗРЕД: Учитељ чита песмице:
ДА ЛИ ЗНАТЕ, ДЕЦО, ШТА ЈЕ ПО ЗАНАТУ:
ЛЕЧИ МАМУ, ТАТУ, СЕКУ, БАТУ.
СЛУШАЛИЦЕ УВЕК НОСИ НА ВРАТУ,
БЕЛИ МАНТИЛ ИМА, ПОЗНАТ ЈЕ СВИМА.
ЊЕГОВА ТОРБА УВЕК ЈЕ ТЕШКА.
ДА, ТО ЈЕ ДОКТОР! НЕ, НИЈЕ ГРЕШКА!

КО ПОЖЕЛИ НОВУ ФРИЗУРУ ДА ИМА,
НЕКА СЕ ОБРАТИ ДОБРИМ ФРИЗЕРИМА.

ПОШТАРИ СЕ СВОЈОМ ТОРБОМ ПОНОСЕ
ЗАТО ШТО У ЊИМА ВАЖНА ПИСМА НОСЕ.

ЗНАЧАЈНИМ СЕ ПОСЛОМ ОБУЋАРИ БАВЕ:
ПОПРАВЉАЈУ СТАРУ И НОВУ ОБУЋУ ПРАВЕ.
Следи рад у пару: парови добијају бојанке занимања, алата и производа везаних за то занимање). Ученици боје.
     Сакупљање готових бојанки и прављење мапе ума.

3.      РАЗРЕД: Кратак разговор и подсећање кроз питања да је земљиште важно и за биљке и за животиње. Пошто се човек храни биљкама и животињама, онда је важно и за човека. Биљке у земљи имају корен који их причвршћује за тло и узима хранљиве материје и воду за раст и развој биљке. Животињама је или станиште, или извор хране. Постоји више типова тла и они се међусобно разликују.
Учитељ формира 3 групе и дели материјал и задатке за рад (уџбеник и Интернет). Даје основне инструкције.
Прва група: Земљиште као извор хране и станиште биљкама и животињама.
Друга група: Типови (врсте) земљишта;
Трећа група: Бојанке;
Групе добијају и питања:
ПРВА ГРУПА:
1.     Зашто је земљиште услов живота?
2.     Која је улога корена биљке?
3.     Зашто је животињама важно земљиште?
4.     Где и како живи кртица?
5.     Шта људи раде на земљишту?
6.     Шта још земљиште даје човеку?
ДРУГА ГРУПА:
1.     Од чега зависи плодност земљишта?
2.     Опиши црницу.
3.     Опиши пескушу.
4.     Опиши глинушу.
5.     Опиши кречушу.
6.     Како човек може земљиште да учини плоднијим?
7.     Негативно деловање човека на земљиште.

Трећу групу (пар) чине ученице које спорије напредују. Они ће обојити по једну бојанку (биљка, човек, животиња) и код презентовања испричати зашто је свакоме од њих потребно земљиште.

Презентовање резултата рада у групи.
ЗАВРШНИ ДЕО ЧАСА:
1.     РАЗРЕД: Домаћи задатак: Наставни лист.
3       РАЗРЕД: Комплетирање заједничке мапе ума.
Домаћи задатак: научити лекцију и урадити задатке у наставном листу.
Евалуација:
Учитељ ће упитати ученике да лису им се допале данашње активности? Шта им се допало? Шта им се није допало? На крају ће сваки ученик, у складу са својим расположењем, на плакат залепит иједног од три понуђена Смајлија:
  

субота, 16. новембар 2019.

*ПРИПРЕМА ЗА ЧАС И НАСТАВАК ШАЉИВЕ НАРОДНЕ ПЕСМЕ ,,ЖЕНИДБА ВРАПЦА ПОДУНАВЦА“ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ЧАСА:
-        Да ученици усвоје садржину песме,
-        Богаћење ученичког речника новим појмовима,
-        Да ученици упознају неколико врста птица,
-        Подсећање на неке свадбене обичаје,
-        Уочавање карактеристика шаљивих народних песама.
УВОДНИ ДЕО ЧАСА:
Разговор о свадбеним обичајима. Ко је кум, ко прикумак,  ко девер, ко стари сват? Какве су њихове улоге на свадби? Шта су сватови? Да ли је могућа свадба међу животињама?  Истицање циља часа.
ГЛАВНИ ДЕО ЧАСА:
Изражајно читање песме од стране учитељице. Анализа и записивање нових и нејасних речи и појмова у песми (дни – дани, чарна – црна, осој-жбун у сенци, аваница – зликовац, ђувегија – младожења). Усмарено читање од стране ученика. Анализа садржине песме (Ко са жени? Са којом птицом се жени? Да ли је то могуће? Где се онда ова радња догађа? Кога позива у сватове? Ко има улогу девера? Шта је био његов задатак? Да ли је у потпуности извршио свој задатак? Ко је био кум, а ко стари сват? Да ли је младожења испросио невесту? Да ли се појавио неки проблем на путу? На ком делу пута се догодила несрећа? Ко је главни кривац? Како је кобац покварио свадбено весеље? Како су се понашали сватови? Како се понашао младожења? Зашто врабац младожења није бранио своју невесту? А кум? Шта вам је у овој песми најсмешније?). У току анализе учитељица ученицима показује фотографије поменутих птица, као и начин на који се свака од њих оглашава.
Кроз анализу садржине ученици деле песму на целине, смишљају и записују неколико реченица које представљају ток радње (Он купи господу сватове, Девојка је испрошена, Изненађење на Косову равном, Сви сватови се разбежаше).
У следећем кораку ученици уочавају, издвајају и записују главне и споредне ликове у песми (врабац, сеница, сврака, шева, жуна, ластавица, кобац), време (лето, зато што је у пољу била просена слама)  и место радње (поља, горе, Косово равно), као и поруку песме (Страх је јачи од свега).

СВРАКА

СЕНИЦА

ЖУНА

ЛАСТА

ШЕВА

КОБАЦ
Учитељ саопштава ученицима да је ово шаљива народна песма. Шаљиве народне песме су песме чији је циљ да насмеју људе тако што ће исмевати негативне људске особине (мане). У њима су сви догађаји опевани са веселе (шаљиве ) стране. Теме ових песама су шала и подсмех на рачун невештих, лаковерних, плашљивих, хвалисавих...  људи. У неким шаљивим песмама ликови су животиње па оне понекад подсећају на басне у стиху.
Песма ,,Женидба врапца Подунавца“ има десетерачки стих. Ученици деле неколико стихова на слогове да се увере у ову тврдњу. Изговарају стихове слоговно уз ударање штапићима.
ЗАВРШНИ ДЕО ЧАСА:
Учитељ пројектује квиз ,,ПОВЕЖИ ПТИЦУ СА ЊЕНИМ ГЛАСОМ“.  Ученици слушају оглашавање птице и кликом на одговарајућу слику треба да погоде о којој је птици реч. Одмах добијају повратну информацију да ли су тачно одговорили. За домаћи задатак треба да напишу наставак песме (у стиху или прози). Имају неколико могућности: сеница је остала код кобца, сеница се сама ослободила и вратила врапцу, сеница се ослободила али се није вратила врапцу јер је љута на њега зато што се није борио за њу, врабац је организовао сватове и ослободио сеницу, врабац се није усудио да сам крене у потрагу за невестом  и врабац је сам ослободио сеницу.
Пошто се ова песма обрађује на два часа, на следећем часу ученици читају домаћи задатак и раде са учитељицом стилску анализу песме, уз проверу изражајног читања. Следећи домаћи задатак би био: научити песмицу напамет.

Ево једног наставка (аутор: Љиљана Пејчић)
То потраја само пет минута,
Јер врабац схвати своју несрећу,
Протресе се до два до три пута;
Брзо позва  остале сватове:
,,Награда биће – сто зрна жита
Ко пристане,ко се одазове
И пронађе сјеницу дјевојку!“
Сви увидеше опасност праву,
Мада многи за јунаке слове,
Свак' уплашен погнуо је главу.,
Види врабац да помоћи нема,
Реши тужан кући да се спрема.
У том часу огреја га сунце:
Испред себе угледа невесту.
Убрзано закуца му срце,
Мало је рећи: ,,закуца“,
Заигра од ненадане среће!
Тад сеница одана и храбра
Исприча као копцу умаче,
Показавши тиме да га неће,
Да је врабац услов њене среће.


недеља, 27. октобар 2019.

уторак, 8. октобар 2019.

*Правимо полигон у школском дворишту
Правимо полигон у школском дворишту – пројектна настава – од првог до осмог разреда
Циљ пројекта:
Активно учешће ученик,  родитеља и наставника у постављању трајног полигона који ће сви заинтересовани ученици чувати и користити на часовима и ван наставе.

Исходи реализације пројекта:
Да ученици
  1. Уложе труд у изради полигона,
  2. На даље чувају и штите полигон у чијој изради су учествовали ,
  3. Науче да спретно манипулишу алатом за бојење,
  4. Вежбају уредност, прецизност и одговорност.
Продукти пројекта:

-        Фотографије и видео запис тока израде полигона  Време: 3 школска часа

 Активности ученика:
-        Фарбају делове полигона

Активности учитеља и наставника:
-        Планира и припрема све услове неопходне за успешно одвијање пројекта и одређује циљ,
-        Прати, подстиче сарадњу, помаже, процењује,

 Начин презентације:
-        Изложба фотографија у школском ходнику,
-        Постављање видео записа на учитељском блогу, школском сајту и фејсбук страници.

Начин укључивања окружења:
-        Учитељ позива родитеље да помогне у остваривању пројекта, фотографише и снима
-        Родитељи  фарбају полигон

Ресурси су:
-        Родитељи ученика млађих разреда,
-        Алати, материјал за израду полигона.

Начин вредновања:
-Учитељ прати активност ученика, процењује креативност у раду и бележи,
-Ученици раде и  прате рад својих другова и упоређују са својим активностима.

Реализација пројекта:
1. Учитељ дели материјали алат родитељима и иченицима
2. Ученици  са родитељима учествују у бојењу делова полигона.
      4.  Учитељ прати и бележи утиске ради касније процене резултата. По потреби се укључи са неким питањем или као помоћ, ако је потребно.

Вредновање и самовредновање
-        Учитеља користи инструмент  којим  процењује и бележи: заинтересованост ученика, спретност и креативност ученика, хигијенске навике, Бодује од 1-3 бода за сваку активност. Сматрам да је ово добар начин да се процени оствареност исхода пројектне наставе на ову тему.
-         Посматрање, упоређивање, процењивање, су одабрани као инструменте којима ученици вреднују друге и себе зато што се ради о ученицима првог разреда. Сматрам да би било који инструмент који укључује писање одузео доста времена.

Професори:
Јоцић Јована, професор ликовне културе
Ђорђевић Александра, професор физичког васпитања
Цветковић Иван, професор географије
Радивојевић Сузана, професор разредне наставе
Пејчић Љиљана, професор разредне наставе.

Педагошки асистент:
Нела Дурмишевић

Помоћни радник:
Марија Игњатовић

Родитељи:
Зоран Јовановић
Нела Тоскић
Ивана Стаменковић
Јована Пенић
Сузана Благојевић

Баке:
Митић Љиљана
Игњатовић Смиљана
Живковић Евица

Ученици од 1. до 8. разреда