понедељак, 25. јануар 2021.

* Други писмени задатак из математике – 4. разред


1.    1.  Реши једначине:

           а)  Х + 824  – 138 = 17 750

           б)   Х –  2 011 + 3033 = 4 250

           в)  10 550 – Х – 3 250 = 1 550

           г)   Х – ( 1 258 + 2 345 ) = 3 603

2.  Реши  неједначине:

             а)   X + 1 022 + 1 202 > 5 202

            б)    Х – ( 650 + 350 ) > 1 000 

                    в)    Х –  3 700 – 3 700  > 7 400      

             г)  4 040 – Х – 2 100  > 1 000

            

3. Одреди површину правоугаоника:

    а = 20 m, b = 30 m

 

4. Одреди површину квадрата:

   а = 20 cm

 

5. Одреди страницу правоугаоника:

             а = 8 cm,    Р = 72cm²

6. Одреди страницу квадрата:

            Р = 36а* ВЕСЕЛА АЗБУКА


             

Литература: ,,Буквар Ћирилко'' Невена Витошевић