четвртак, 9. април 2020.

*Прошлост, садашњост, будућност; Цртање троугла помоћу троугла и шестара; Плива-тоне - за 3. разред, 10.4.2020.


СРПСКИ ЈЕЗИК

   Недавно смо обнављали о глаголима и учили лица и број глагола. Надам се да сте то научили.
 Данас прелазимо на ПРОШЛОСТ, САДАШЊОСТ И БУДУЋНОСТ. То су три глаголска времена. 
   Снимак часа на телевизији можете погледати на следећем линку

   У вашој граматици ова лекција налази се од 58. до 61. стране. Пажљиво прочитајте 58. и 59. страну. У вашим свескама напишите наслов и оне три реченице на 59. страни са објашњењима датим плавом бојом.
   Затим погледајте и објашњења дата на следећим линковима


  Урадите 59, 60. и 61. страну у вашој граматици. Сликајте само 61. страну и пошаљите.

     Провежбајте уз овај лавиринтМАТЕМАТИКА

  Данас не учимо ништа ново. Остајемо на цртању троугла. Урадите 69. страну у вашој радној свесци, сликајте и пошаљите ми. И то је то.


ПРИРОДА И ДРУШТВО

  Данас учимо лекције ВОДА КАО РАСТВАРАЧ и ПЛИВА - ТОНЕ. У вашем уџбенику, на 98. и  99. страни. Пажљиво прочитајте текст и посматрајте огледе. Такође, погледајте огледе на овим клиповима
   На крају, у вашим радним свескама урадите 47. и 48. страну. Не морате да ми шаљете.


ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Вежбајте уз РТС* „Јоца вози тролејбус“, Д. Лукић; Упоређивање бројева прве стотине; Биљке и животиње - за 1. разред, 10.4.2020.


СРПСКИ ЈЕЗИК


   Данас настављамо са анализом приче ,,Јоца вози тролејбус''. Надам се да сте увежбали изражајно читање. Сада урадите ову укрштенису а затим и тест. МАТЕМАТИКА
Из математике и данас радимо упоређивање бројева прве стотине. Овде имате линкове ка различитим квизићима за вежбање, а пред вама је и викенд, па уживајте!

  На крају, урадите 28. страну у вашем уџбенику, сликајте и пошаљите.СВЕТ ОКО НАС


   Данас ћемо мало застати. Не учимо ништа ново. Обнављамо. Зато у вашим књигама крените од 20. стране и још једном прочитајте тих неколико лекција до 29. стране. много је важно да пажљиво посматрате и сличице. Можете се још једном вратити и на оне тестове и квизиће које сам вам давала уз ове лекције. 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

Вежбајте уз РТСсреда, 8. април 2020.

*Писање састава о пролећу; Цртање троугла помоћу троугла и шестара; Ускршњи празници - за 3- разред, 9.4.2020.

СРПСКИ ЈЕЗИК

   Данас пишемо састав о пролећу. О томе је било речи на оном часу обраде песмице ,,Пролећница''. 
    Да се подсетимо:   Напишите састав на тему ,,Сва природа цвета и пева'', сликајте и пошаљите ми.

МАТЕМАТИКА

   Данас прелазимо на цртање троугла уз помоћ шестара и троугла. Мислим да ће вам сада бити лакше јер сте већ цртали правоугаоник и квадрат.
У вашем уџбенику, 82. страна. Погледајте и следећи клип:


  Урадите задатке на 68. страни у вашим радним свескама, сликајте и пошаљите.
     На крају, провежбајте уз следећу игру:

НАРОДНА ТРАДИЦИЈА

 Пошто се ближе Ускршњи празници,  прочитајте на следећем линку нешто о том празнику и урадићете честитку или неки украс. Ево неких идеја:*„Јоца вози тролејбус“, Д. Лукић; Упоређивање бројева прве стотине; Ускршње честитке- за 1. разред, 9.4.2020.


СРПСКИ ЈЕЗИК

    Драги моји, данас радимо једну причицу коју је написао Драган Лукић,  ,,Јоца вози тролејбус''.  
    Шта је то тролејбус? 
 Тролејбус је електрично возило, слично аутобусу. његова предност је што ради на струју и не загађује околину. 
   Данас имате на телевизији овај час. Пажљиво пратите и урадите све што се од вас тражи.

МАТЕМАТИКА

 Из математике, данас прелазимо на упоређивање бројева прве стотине. У вашем уџбенику, на 26,  27. и 28.  страни. 
   Најпре се пдсетите уз ова два квизића:


    Овај час сте на телевизији имали прилику да гледате прошлог четвртка. Ипак, подсетите се:
  Припремите свеске и оловке и урадите све што се од вас тражи. Затим урадите задатке на 26. и 27. страни, сликајте 27. страну и пошаљите.
   На крају, играјте се уз пузле. 

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА

  Пошто нам се ближе Ускршњи празници, за почетак, урадићемо честитке. Ево неких идеја:  Наравно, ви можете и сами да смислите и реализујете неку своју идеју.
    На следећем линку прочитајте нешто о овом празнику:

уторак, 7. април 2020.

*Пролећница, Ј.Ј. Змај; Троугао; Домаћи композитори, слушање музике - за 3. разред, 8.4.2020.


СРПСКИ ЈЕЗИК

 Данас настављамо са обрадом песме ,,Пролећница''. За почетак ћу вам поставити 4 примера мапе ума. Пажљиво их прегледајте, али не тражим од вас да радите своје мапе ума. То ћемо радити на неком од нареднох часова и за неки други текст.


    На крају, урадите овај тест:

МАТЕМАТИКА
   Данас прелазимо на троугао (делови, врсте). У вашем уџбенику, на 81. страни. Пажљиво прочитајте, напишите наслов и препишите реченице оивичене жутом бојом. 
    Погледајте следеће клипове:   На крају, урадите задатке у радним свескама на 66. и 67. страни. Сликајте и пошаљите.


МУЗИЧКА КУЛТУРА

   Овај час сте на телевизији гледали у петак. Ипак, подсетите се. Пажљиво пратите и урадите све што се од вас тражи.


ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Вежбајте уз РТС* Загонетке Григора Витеза; Додавање десетица на јединице; Обрада песме по слуху „Зелени се јагодо“ и слушање композиције „Ала је леп овај свет“ - з 1. рљзред, 8.4.2020.


СРПСКИ ЈЕЗИК

  Драги моји, данас опет радимо загонетке. Овога пута, Загонетке Григора Витеза. У вашој читанци, на 66. и 67. страни.
 Пажљиво прочитајте све загонетке и покушајте да их одгонетнете. Ако не успете, имате решења. 
   Размислите, по чему су сличне а по чему се разликују од народних загонетки и загонетки Бране Цветковића.
   Уочите нове речи и изразе. 
   На крају, урадите тест:


МАТЕМАТИКА

  Из математике настављамо са увежбавањем задатака у којима се десетицама додају јединице. За данас урадите на 8, 9. и 10. задатак на 24. страни и целу 25. страну. Сликајте 25. и пошаљите.
    За вежбање можете користити овај квизић:


МУЗИЧКА КУЛТУРА

   Овај час сте гледали на телевизији у петак. Ипак, подсетите се. Пратите, учите, урадите шта се од вас тражи.


ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Вежбајте уз РТС

*Загонетке Григора Витеза - ТЕСТпонедељак, 6. април 2020.

* ,,Пролећница'' Ј.Ј. Змај, Обим правоугаоника и квадрата, Вода и друге течности - Српски језик, Математика, Природа и друштвои Ф изичко васпитање за 3. разред, 7.4.2020.


СРПСКИ ЈЕЗИК

   Драги моји, данас прелазимо на обраду песме ,,Пролећница'' Јована Јовановића Змаја. У вашој читанци, на 84. и 85. страни. 
    Овај час је већ био на телевизији. Погледајте га још једном и запишите у вашим свескама наслов, име писца, нејасне речи, песничке слике, тему, поруку. Једино намојте писати састав за домаћи задатак. То ћемо радити на неком од наредних часова.

   Увежбајте изражајно читање песме. У томе вам може помоћи овај клип:МАТЕМАТИКА

 Данас радимо обим и квадрата и правоугаоника. Урадићемо задатке који су нам преостали из уџбеника и радне свеске. 
     У уџбенику: на 84. страни 4. задатак, на 85. страни 4. и 5. задатак. 
     Радна свеска: преостали задаци на 73. страни; на 74. страни 4. задатак; целу 75. страну.
       Не морате да ми шаљете, али јавите ако неки задатак није јасан.


ПРИРОДА И ДРУШТВО

      Прелазимо на лекцију ВОДА И ДРУГЕ ТЕЧНОСТИ. У вашем уџбенику на 95, 96. и 97. страни. Пажљиво прочитајте и погледајте огледе. ако имате могућности, неки од огледаможете и да урадите.
         Погледајте и ове клипове:
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Вежбајте уз РТС.


* У свету загонетки, Додавање јединица на десетице, Сличности и разлике међу животињама - Српски језик, Математика, Свет око нас и Физичко и здравствено васпитање за 1. разред, 7.4.2020.

СРПСКИ ЈЕЗИК

   Драги моји, ми смо већ радили неке загонетке (Бране Цветковића и народне). 
  Сећате се, загонетка је игра речима која тражи решење или одгонетку.
За почетак, погледајте Зекине загонетке:


  Затим урадите следеће квизиће (подесите на пун екран):

   И то је то. Уживајте!


МАТЕМАТИКА

    Данас из математике прелазимо на сабирање десетица и јединица. Овај час сте гледали јуче. Али, подсетите се!


   Сада пажљиво гледајте и урадите све што се од вас тражи. Не морате да ми шаљете, али ћете урадити задатке у вашем уџбенику на 23. страни и 3, 4, 5, 6. и 7. задатак на 24. страни. Само 24. страну сликајте и пишаљите.


СВЕТ ОКО НАС

     Данас прелазимо на сличности и разлике међу животињама. У вашем уџбенику, на 28. и 29. страни. Уочићете много сличица и мало текста. Пажљиво погледајте све. Урадите задатке у уџбенику.
    Затим се играјте и  учите уз ове занимљиве квизиће:


И то је то!


ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

Вежбајте уз РТС.

*,,Пролећница'' Ј.Ј. Змај - ТЕСТ
недеља, 5. април 2020.

* Врсте и служба речи у реченици, Обим квадрата, Композиција облика- Српски језик, Математика, Ликовна култура за 3. разред, 6.4.2020.


СРПСКИ ЈЕЗИК

    Данас проверавамо колико знамо о врстама речи и служби речи у реченици. За ту сврху урадила сам вам један тест. 
  Ипак, пре теста урадите једну игрицу састављања реченица. Мишем треба да превучете сваку реч на њено место. 
реченице


    Затим погледајте ову презентацију. 


   На крају, пажљиво прочитајте питања и одговорите.МАТЕМАТИКА

  Данас прелазимо на обим квадрата. За почетак урадите овај квиз 

    Затим пажљиво погледајте клип:


    На крају, урадите 1, 2, 3. задатак на 85. страни у вашем уџбенику и 1, 2. и 3. задатак на 74. страни у радној свесци. Ово не би требало да вам представља проблем. Ако ипак нешто не буде јасно, јавите.


ЛИКОВНА КУЛТУРА

   Уколико нисте пратили овај час, погледајте сада. Пажљиво пратите и урадите све што се од вас тражи.
* Врсте речи и служба речи у реченици - ТЕСТ
*,,Мрави'' и ,,Китова беба'', Гвидо Тартаља; Сабирање и одузимање десетица; Светлост и сенка - Српски језик, Математика, Ликовна култура за 1. разред, 6.4.2020.


СРПСКИ ЈЕЗИК

   Данас радимо две кратке песме. Писац је Гвидо Тартаља. То су песмице  на 58. страни,  ,,Мрави'' и ,,Китова беба''.
     Најпре послушајте први клип:  Сада узмите своје читанке и пажљиво прочитајте бар два пута песмицу ,,Мрави''.
      Затим послушајте други клип:      Сада   узмите   своје   читанке  и   пажљиво прочитајте   бар   два   пута  песмицу  ,,Китова беба''. 
     На крају, решите овај онлајн тест


МАТЕМАТИКА

Из математике настављамо са САБИРАЊЕМ ДЕСЕТИЦА. Урадите задатке на 21. и 22. страни, сликајте и пошаљите.

ЛИКОВНА КУЛТУРА

     Ако сте пропустили овај час на телевизији, погледајте га. Пажљиво пратите и урадите све што се од вас тражи, сликајте и пошаљите.

*,,Мрави'' и ,,Китова беба'', Гвидо Тартаља - ТЕСТ
*Моји радови објављени у часопису ,,Просветни преглед''


Припрема за час у комбинованом одељењу

Обрада слова - разрађена идеја из буквара ,,Ћирилко'' Невене Витошевић

Радионица за децу и родитеље
Час одељењског старешине

,,Дан проје'' у Црвеној Реци
Припрема за час Света око нас

Припрема за час у комбинованом одељењу

Припрема за час математике у другом разреду

Вест из наше школе

Припрема за рад у комбинованом одељењу 4. и 6. разреда - заједнички рад са колегом Иваном Цветковићем, професором географије

Вест из моје школе

Припрема за час Српског језика у 3. разреду

Припрема за час Ликовне културе

Пројекат 

Припрема за рад у комбинованом одељењу

Припрема за час Српског језика у 2. разреду
Пројекат


Идеје за уређење учионице
Пројекат

Пројекат

Припрема за час Природе и друштва

Пројекат