среда, 7. фебруар 2024.

Моја осећања – секција (први разред)


        Полазак у први разред представља велику промену за дете. Оно се укључује у једну нову средину у којој основу његових активности не чини више игра већ планско стицање знања, навика и вештина. За неке прваке ове промене бивају пропраћене различитим страховима који смањују мотивацију за учење. Веома је важно прихватити сва дечја осећања, не игнорисати их, причати о њима са дететом, ако оно то жели. Зато учитељи повремено организују радионице у којима са децом разговарају о њиховим осећањима. За то су погодни часови Света око нас, одељењског старешине, секције, Ликовне културе, па и Српског језика.

            Ја сам са мојим првацима на часу секције ,,Покажи шта знаш“  направила цвет и коцку осећања. Користили смо следећи материјал и алат: тањи картон, боје, лепак, маказе, одштампани цвет-бојанка, одштампани смајлији – осећања, одштампана мрежа коцке са изразима лица девојчице на којима су приказана различита осећања. 

            Одлучила сам да то буде цвет зато што су деца као цветићи и зато што су цветићи најчешћи мотиви на жачком цртежима.  Најпре су деца обојила цветове и залепила их на тање картоне.


Затим су исекли цветове по спољним ивицама.

  У следећем кораку су исекли смајлије и пресавили их на пола тако да сличице буду унутра. Тако пресавијене сличице залепили су у облику лепезе, лепећи половине полеђина. На крају су лепезу са смајлијима залепили у централни део цвета.

  Овако залепљени, сви смајлији се виде и дете може да их листа и прегледава више израза лица изазваних различитим ситуацијама   (срећа, страх, болест, туга, љутња, умор). Готове цветиће смо ставили на крајеве клупа и свако дете, ако то жели, на почетку дана (часа) окрене на лепези сличицу која одговара његовом тренутном расположењу. То ми помаже да разумем неке промене у понашањима поједине деце. Ако пак приметим код неког детета неку промену а оно није окренуло лепезу, ја га замолим да то уради.

            Пошто су добили одштампани материјал остало нам је довољно времена и да склопимо коцку осећања. Одлучила сам се за коцку зато што је коцка неизоставни елемент већине дечјих друштвених игрица. Желела сам да разговор о својим осећањима схвате као једну игру и, самим тим, буду опуштени и отворени у исказивању својих осећања. Деца су исекла мрежу коцке на чијој свакој страни је сличица исте девојчице, али са различитим изразима лица.


 Пресавили су по испрекиданим линијама и залепили лепком.

Ову кутију смо искористили на Часу одељењског старешине када смо детаљније разговарали о нашим осећањима. Свако је бацао коцку по три пута и причао о једном осећању од ,,отворених“  које га најчешће обузима.

            Мислим да је наш задатак, осим систематског планирања стицања знања код деце, да обратимо пажњу на њихова осећања, расположења и промене понашања које оно испољава у том процесу.

Шта смо у првом разреду научили из Књижевности

      
     


Часови провере знања треба да послуже наставнику да сазна какве је резултате постигао у настави. Током овог часа наставник може користити различите технике а најбоље је комбиновати их: усмено ученичко излагање, низови задатака објективног типа, (тестови које саставља наставник за потребе наставе), прикази, писмени итд.

С обзиром на разноликост поступака проверавања поступци у раду могу бити:  објашњавање циља проверавања,. упознавање са садржајем задатака, самостални рад ученика и сумирање резултата.  Веома је важно да наставник детаљно и пажљиво прегледа ученичке радове, врати их у најкраћем могућем року и уради анализу типичних грешака свих ученика. Значи, свеобухватна повратна информација.

Овај час провере усвојености знања из књижњвности осмислила је и реализовала моја колегиница Ивана Крстић, професор разредне наставе у истуреном одељењу наше школе у селу Долац. Можемо рећи да је користила комбиноване, али несвакидашње и надасве креативне технике. Ја сам била само спољни сарадник који је забележио посматране активности.

Очекивања су била да ученик успешно разликује књижевне врсте (лирску и епску песму, причу, басну, бајку, роман и драмски текст), одређује тему, редослед догађаја, време и место дешавања у прочитаном тексту, именује главне и споредне ликове и разликује њихове позитивне и негативне особине и да уочава основне одлике лирске песме (стих, строфа и рима).

Искористила је два везана часа за ову активност, час Ликовне културе и час Српског језика. Није одмах ученицима дала припремљен листић са питањима и задацима већ им је пружила прилику да најпре систематизују градиво у облику заједничког паноа. Тест који је саставила ученици су решавали на следећем часу.

Активност учитељице огледала се у давању упутства за рад, дељењу припремљеног материјала, објашњавању, изражајном читању, постављању питања, давању повратних информација, стварању позитивне климе на часу, подстицању ученика, вредновању рада ученика. Ученици су анализирали, читали, слушали, синтетисали и закључивали.

Учитељица показује ученицима књигу ,,Алиса у земљи чуда“ и кроз низ питања покушава да их наведе да открију о чему ће бити речи. Могућа питања. Шта је ово? Шта пише на омоту? Шта представља овај запис ,,Алиса у земљи чуда“? А шта Луис Керол? Ко је био Луис Керол? Знате ли још неког писца (књижевника)?

 На већи формат папира нацртала је једну симпатичну кућу са прозорима и вратима. На највишем прозору стоји наслов ,,Књижевност“. Идеја је да сви прозори и врата буду отворени, баш као што би и ученици требало да буду отворени за посматрање, уочавање, стицање, уобличавање, систематизацију и трајно усвајање знања.

У даљем току рада учитељица кроз низ питања подстиче ученике да се присете шта су све из књижевности обрађивали. Шта се налази у вашим Читанкама? Шта смо ми све заједно прочитали? Можемо ли да обрађене текстове мало разврстамо по сличности?  Ево, текст ,,Два јарца“, са којим текстовима је сличан? А ,,Ау, што је школа згодна“? А ,,Болесник на три спрата“ ? Шта је то ,,Пуна школа ђака, ниоткуда врата“? А ,,Два писма“? Тако су издвојили које појмове из књижевности треба поновити. Учитељица им је саопштила да ће на овом часу поновити само особине песме, приче, бајке, басне и загонетке.

Због малог броја ученика, формира парове. Један пар добија задатак да обоји необојене делове зидова, кров и оквире за прозоре. Други пар боји крила прозора и врата. Трећи пар у доступној литератури проналази објашњења издвојених појмова из књижевности. Касније ће два ученика који имају најлепши рукопис попунити празна места у прозорима и вратима исписујући особине обрађених појмова (ДРАМСКИ ТЕКСТ је писан за извођење на позорници, по улогама; ПРИЧА говори о неком догађају. Свака прича има време и место радње, главне и споредне ликове; ПЕСМА се састоји из строфа, строфе се састоје из стихова. Строфа је један ред у песми;  БАСНА је кратка прича у којој главну улогу имају животиње приказане са људским особинама. Свака басна има поуку;  БАЈКЕ су дуге, фантастичне приче за десу. У њима се води борба између добра и зла. Има нестварне ликове и догађаје. Правда на крају побеђује; ЗАГОНЕТКЕ су кратке народне умотворине. Свака загонетка има своју одгонетку).

Када сваки пар заврши задатак сви заједно лепе врата и прозорска крила. Још једном један ученик прочита све што је записано на паноу уз заједничко додавање примера текстова које су читали, како у школи, тако и самостално, или у оквиру домаће лектире.

После завршетка паноа учитељица је подсетила ученике да морају да рашчисте своје клупе, да на њима оставе само оловке и да онда могу да оду на десетоминутни одмор, јер следи тест.

Пошто је учитељица свесна да није циљ да открије шта ученици не знају, већ напротив, да их питањима подстакне да покажу свој максимум, питања нису била претерано тешка. Обећала је ученицима да ће резултате донети већ сутра јер зна колико су они нестрпњиви да сазнају колико су били успешни. Свима је поделила још по један примерак теста који ће они урадити за домаћи задатак, уз могућност коришћења свих доступних извора. Циљ је био да сутрадан упореде своја два теста.

ТЕСТ – Књижевност у првом разреду

1.     Препознај наслов одломка, име писца и врсту књижевног дела:

а) ,, ... Сир му испаде из кљуна, лисица зграби плен и побеже.

   - Е, мој гавране – мислила је она – ти имаш гласа и сјаја, али немаш памети.

Књижевно дело: ____________________

Наслов: ____________________________

Писац: ____________________________

      б)  ,,Кад нисам у својој школи

             мене моја душа боли

             нема оне дружине

             да делимо ужине.“

Књижевно дело: ____________________

Наслов: ____________________________

Писац: ____________________________ 

            в)  ,, УЧИТЕЉИЦА: Ниси ти тужибаба, седи само…

              ТУЖИБАБА (обраћа се дечаку): Е, ето видиш да нисам!…

              ДЕЧАК: Ниси ти тужибаба ти си т у ж и д е д а!

Књижевно дело: ____________________

Наслов: ____________________________

Писац: ____________________________

      Г)  ,, Медвед му приђе и поче да га њуши а овај престаде да дише.

            Медвед му оњуши лице, помисли да је мртав па оде.

Књижевно дело: ____________________

Наслов: ____________________________

Писац: ____________________________

2.     Напиши три загонетке.

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

 

3.     Напиши један стих било које песме:

4.     Напиши једану строфу било које песме: