уторак, 8. октобар 2019.

*Правимо полигон у школском дворишту
Правимо полигон у школском дворишту – пројектна настава – од првог до осмог разреда
Циљ пројекта:
Активно учешће ученик,  родитеља и наставника у постављању трајног полигона који ће сви заинтересовани ученици чувати и користити на часовима и ван наставе.

Исходи реализације пројекта:
Да ученици
  1. Уложе труд у изради полигона,
  2. На даље чувају и штите полигон у чијој изради су учествовали ,
  3. Науче да спретно манипулишу алатом за бојење,
  4. Вежбају уредност, прецизност и одговорност.
Продукти пројекта:

-        Фотографије и видео запис тока израде полигона  Време: 3 школска часа

 Активности ученика:
-        Фарбају делове полигона

Активности учитеља и наставника:
-        Планира и припрема све услове неопходне за успешно одвијање пројекта и одређује циљ,
-        Прати, подстиче сарадњу, помаже, процењује,

 Начин презентације:
-        Изложба фотографија у школском ходнику,
-        Постављање видео записа на учитељском блогу, школском сајту и фејсбук страници.

Начин укључивања окружења:
-        Учитељ позива родитеље да помогне у остваривању пројекта, фотографише и снима
-        Родитељи  фарбају полигон

Ресурси су:
-        Родитељи ученика млађих разреда,
-        Алати, материјал за израду полигона.

Начин вредновања:
-Учитељ прати активност ученика, процењује креативност у раду и бележи,
-Ученици раде и  прате рад својих другова и упоређују са својим активностима.

Реализација пројекта:
1. Учитељ дели материјали алат родитељима и иченицима
2. Ученици  са родитељима учествују у бојењу делова полигона.
      4.  Учитељ прати и бележи утиске ради касније процене резултата. По потреби се укључи са неким питањем или као помоћ, ако је потребно.

Вредновање и самовредновање
-        Учитеља користи инструмент  којим  процењује и бележи: заинтересованост ученика, спретност и креативност ученика, хигијенске навике, Бодује од 1-3 бода за сваку активност. Сматрам да је ово добар начин да се процени оствареност исхода пројектне наставе на ову тему.
-         Посматрање, упоређивање, процењивање, су одабрани као инструменте којима ученици вреднују друге и себе зато што се ради о ученицима првог разреда. Сматрам да би било који инструмент који укључује писање одузео доста времена.

Професори:
Јоцић Јована, професор ликовне културе
Ђорђевић Александра, професор физичког васпитања
Цветковић Иван, професор географије
Радивојевић Сузана, професор разредне наставе
Пејчић Љиљана, професор разредне наставе.

Педагошки асистент:
Нела Дурмишевић

Помоћни радник:
Марија Игњатовић

Родитељи:
Зоран Јовановић
Нела Тоскић
Ивана Стаменковић
Јована Пенић
Сузана Благојевић

Баке:
Митић Љиљана
Игњатовић Смиљана
Живковић Евица

Ученици од 1. до 8. разреда