четвртак, 28. новембар 2013.

Припрема за писмену вежбу из математике за трећи разред - напредни ниво (праве у равни, текстуални задаци са сабирањем и одузимањем, једначине и неједначине)ПРИПРЕМА ЗА ПИСМЕНУ ВЕЖБУ ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД – НАПРЕДНИ НИВО
1.      
1.  праве, дужи....

2.     Нацртај праву m која пролази кроз тачку M тако да праве a и m буду у односу а┴m.
                              

3.     Нацртај три праве тако да  је а ┴ t  и   a||b


4.       Од најмањег броја девете стотине одузми највећи и најмањи троцифрени број који се може записати уз помоћ цифара 1, 2 и3.
__________________________________________________________________
5.     Књига има 510 страница. Милица је прочитала 269. Колико јој је још остало да прочита?
___________________________________________________________________
одговор: __________________________________________________________ .

6.     Од Београда до Истамбула има 800km. Аутобус је прешао првог дана 326km, а другог још 379km. Колико је километара остало до краја пута?
____________________________________________________________________
     одговор: ________________________________________________________ .

7.     У једној улици има 430 кућа, а у другој 194 куће мање. У трећој улици има 299 кућа мање него у првој и другој заједно. Колико кућа има у трећој улици?
________________________________________________________________________________________________________________________________________
одговор: ________________________________________________________

8.     Ана је замислила један број. Када је том броју додала 678 добила је број
999. Који је број Ана замислила? Постави једнакост а затим израчунај и провери.
___________________
___________________
___________________
___________________
9.     Састави текст задатка и реши га према једначини  X -658 = 388
           ________________________________________________________
           ________________________________________________________
           ________________________________________________________
           ________________________________________________________ 
           ________________________________________________________ 
           ________________________________________________________ 

10.                                                Одреди бројеве који задовољавају неједначине:

              X + 298< 307                      X  {                 }   
             
             1000 – X > 906                   X  {                 }   

11.                                                Одреди скуп решења неједначина:
        а) 319  + х  < 950                              б) x – 287  > 27813.                                                На турниру у фудбалу је било 198 учесника. Одређен број учесника је седео на клупи, док је 154 учесника играло утакмице. Колико је учесника седело на клупи? (задатак реши уз помоћ једначине)


одговор: ________________________________________________________ .

14.                                                У пекари је првог дана испечено 400 векни хлеба, а другог дана 124 векне више. Трећег дана испечено је 214 векни мање него другог дана. Колико је укупно векни хлеба испечено за сва три дана?Преузмите   ОВДЕ*Припрема за писмену вежбу из математике за трећи разред - средњи ниво (савирање и одузимање, једначине и неједначине, праве у равни)


ПРИПРЕМА ЗА ПИСМЕНУ ВЕЖБУ ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД – СРЕДЊИ НИВО

1.     Израчунај:
 449                    527                  685                386                  585
+ 287                + 286               + 135             + 426               + 329


2.     Упиши знак >,< или = како би једнакости или неједнакости биле тачне:

614+189           296+502                  135+365         399+101
806+164           729+192                   198+564           456+465

3.     Следеће бројеве умањи за 199:

а) 425 ____________________________
б) 914 ____________________________
в) 400 ____________________________
г) 601 ____________________________
4.     Књига има 510 страница. Милица је прочитала 269. Колико јој је још остало да прочита?
___________________________________________________________________
одговор: __________________________________________________________
5.     Реши једначине и провери тачност решења:

        987 - X = 654                X -732 = 299                     X + 389 = 1000                    
_________________            ________________          _________________
_________________            ________________          _________________  
_________________            ________________          _________________
Провера______________          ________________          _________________     
6.     Састави једначине, реши их и провери тачност решења:

-Ако броју 357 додамо непознати број збир је 711. Одреди непознати број.
__________________
__________________
__________________
__________________
-Који број треба одузети од 812 да се добије 699?
__________________
__________________
__________________
__________________
7.     Одреди бројеве који задовољавају неједначине:
     
               X + 267< 589         480 – X > 393         235 - X  > 228
             ________________        _______________         _______________ 
             ________________        _______________         _______________ 
             ________________        _______________         _______________ 
              X=____________          X= ____________          X= ____________

8.   Помоћу знака ┴  напиши следеће реченице
           -права b нормална је на праву d
           -права m нормална је на праву  n

          9.      Нацртај праве према следећим захтевима :  

ah          t ┴  h       lk    
Преузмите  ОВДЕ


*Припрема за писмену вежбу из математике за трећи разред - основни ниво (сабирање и одузимање до 1000, једначине, неједначине, права, полуправа, дуж)


Драги моји трећаци, ево могућих задатака на писменој вежби, за основни ниво! Провежбајте! Наравно, на писменој вежби неће бити оволико задатака, већ мање!ПРИПРЕМА ЗА ПИСМЕНУ ВЕЖБУ ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД – ОСНОВНИ НИВО
1.     КАКО ИЗРАЧУНАВАМО НЕПОЗНАТИ:
САБИРАК?  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УМАЊИЛАЦ? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УМАЊЕНИК? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.     Израчунај:
745                          372                          854                        916
+   4                         +   8                         +   9                       +   6


425                             362                              406                              300
    -    3                            -    6                             -    9                             -   5


468                    697                  647                482                  555
    +  32                  +  26                 + 64               + 98                 + 88


                              356               468               976                427                  859
  - 26              -  47              -  29              -  19                 -  31   468                    627                  345                482                  555
 + 231                 + 232              + 434             + 116               + 124  649                    327                   325                187                  515
     + 236                 + 436               + 435             + 106               + 329


449                    527                  685                386                  585
    - 127                  - 206               - 135              - 224                - 321


3.     Реши једначине:

987 - X = 654                           X -732 = 299                          X + 389 = 1000х+165=549                              х-168=498                               802-х=3254.     Нацртај по једну:
Полуправу

Праву

Дуж

5.     Који бројеви могу да стоје уместо   х?

45 <  х  <  52

Х  =  { ____________________________________________ }
Преузмите    ОВДЕ