петак, 23. фебруар 2024.

* Спремни за игру ,,Слагалица"

 Данас смо залепили слова на чепове од флаша. а на следећим часовима ћемо играти изру ,,Слагалица". Сваки ученик ће из кутије са поклопцем извући по 6 чепова. Од слова на извученим чеповима направиће најдужу реч. Касније ћемо повећавати број чепова. ДЕТЕ ЈЕ ОТАЦ ЧОВЕКА: * Особине дивљих животиња – сличности и разлике ме...


 Особине дивљих животиња – сличности и разлике ме...:               
Игровне активности су ученицима увек занимљиве и треба их користити кад год то наставна јединица дозвољава. Укрштеница је н...

ДЕТЕ ЈЕ ОТАЦ ЧОВЕКА: Особине домаћих животиња


 Особине домаћих животиња:               
Тимска настава је заједнички стваралачки рад и одговорност два или више наставника на реализацији   програмских садржаја. Мо...