уторак, 8. септембар 2020.

*Еколошка секција - план

Септембар:
1. Формирање секције,планирање и програмирање рада
2. Предавање:Заштита животне средине код нас и у свету
3. Предавање:Млади и екологија

Октобар:
4-5. Радна акција у локалном простору
6-7. Правимо хербаријум (биљке и тканина)

Новембар:
8-9. Значај и улога шума у Србији
10-11. Очување ваздуха,земљишта и воде

Децембар:
12-13. Постављање зидних новима са еколошком тематиком
14-15. Биолошка разноликост (биљке и животиње)

Фебруар:
16-17. Здравље као еколошки фактор
18-19. Постављање зидних новина

Март:
20-21. Вода и квалитет живота
22-23. Прича о фабрици воде (машине, флаширање, извори)

Април:
24-25. Пролећни изглед шуме
26-27. Правимо пролећни хербаријум

Мај:
28-29. Припрема за обележавање Међународног дана заштите животне средине

Јун:
30-31. Обележавање Дана заштите животне средине
32. Анализа рада секције