уторак, 19. октобар 2021.

* ПРОЈЕКАТ У КОМБИНОВАНОМ ОДЕЉЕЊУ 2. И 4. РАЗРЕДА

 

      Неко ће рећи: ,,То је немогуће! Четврти разред нема Пројектну наставу, већ Народну традицију.'' Ипак, могуће је! Комбинова одељења су увек и изнова изазов за учитеља.            

Темe пројекта:

2. разред (Пројектна настава)   Другаци, путници и пешаци;

4. разред (Народна традиција)  Водом бродим, друмом и мостом ходим.

Време реализације:  7 школских часова (по један седмично) у марту и априлу.

Разлози за покретање ове теме: Кроз село у коме ови ђаци живе и у коме се налази школа пролази веома фреквентан пут у једном делу без тротоара, пешачког прелаза и семафора. Зато је веома важно да ученици науче саобраћајна правила, али кроз пројекат који ће сами осмислитии реализовати. За ученике 4. разреда то је тема у оквиру оперативног плана, а пошто се ради о комбинованом одељењу 2. и 4. разреда,  учитељица је пројекат објединила за оба разреда.

Наставни предмети са којима је тема повезана: Српски језик (Саставља  правилне и смислене реченице,Чита с разумевањем. Прави мапе ума. Правилнo употребљава  велико слово у писању имена села, градова, река...), Математика (Разликује мере за дужину. Користи лењир за цртање троугла и квадрата. Размерава и обележава димензије моста, тунела и пута.), Свет око нас/Природа и друштво (Познаје саобраћајне знаке, средства, правила и учеснике у саобраћају. Понаша се у саобраћају тако да штити себе и брине о безбедности осталих учесника у саобраћају. Одабира материјалекоје ће користити у раду), Ликовна култура (Правилно и безбедно користи материјале и алате за обликовање различитих материјала. Боји мање и веће површине. Различитим техникама и методама изражава своју машту, сећања и замисли), Музичка култура (Пева дечје песмице по слуху.

Прати певање одговарајућим покретима).

Циљ пројекта: Да ученици упознају врсте саобраћаја, саобраћајна средства и знаке  и да усвојена знања примењују у свакодневним ситуацијама.

Исходи пројекта: Ученици ће научити: врсте саобраћаја и саобраћајних средстава, правила понашања у саобраћају, обликовање и преобликовање матријала, поступак израде мапе ума, да се правилно и безбедно понашају у саобраћају, да брину о себи и другима.

Носиоци активности: Ученици, родитељи, учитељица.

Материјално-техничка основа: Картон, стиропор, темперо боје, фломастери, лепак, маказе, папир, текстови, видео-записи, презентације, сличице.

Начин праћења и евалуације: Посматрање, бележење, дискусија, упоређивање.

1.час

Други разред: Кретање улицом;     Четврти разред: Друмови и задужбине

АКТИВНОСТИ  УЧИТЕЉИЦЕ: 

2. разред:   Покреће певање песме.

https://www.youtube.com/watch?v=0ZG3H9Fl5Zk 

Води разговор о путовању ученика од куће до школе или до друга/другарице, баке, рођака...

Приказује 2 дела цртаног филма ,,Пажљивко'' 

https://www.youtube.com/watch?v=UOB3xDm6OLE

https://www.youtube.com/watch?v=-vMhYz8yhUE  

Подстиче разговор о одгледаном цртаном филму.

4. разред:    Даје задужење да ураде мапу ума на задату тему и прати активност. Фотографише.

 

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА:

 2. разред:  Одговарају на питања која учитељица поставља.  Пажљиво гледају два дела цртаног филма ,,Пажљивко'' Одговарају на учитељицина питања у вези са одгледаним филмом.

4. разред:  Пажљиво читају текстуални материјал и на основу њега раде заједничку мапу ума.


2.час

Други разред: Саобраћајни знаци;    Четврти разред: Предах за уморне путнике.

АКТИВНОСТИ УЧИТЕЉИЦЕ:

2. разред:   Приказује рецитацију – лекцију у виду филма:

https://www.youtube.com/watch?v=JIjEgdSsE5A

Покреће ученике да отпевају песмицу: 

            https://www.youtube.com/watch?v=367VcPb_IuQ 

Даје инструкције за прављење саобраћајних знакова.

4. разред:    Даје задужење да ураде мапу ума на задату тему и прати активност. Фотографише.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА:

2. разред:   Пажљиво прате видео запис. Певају песмицу о семафору. Праве саобраћајне знаке од картона и штапића за роштиљ.

4. разред:   Пажљиво читају текстуални материјал и на основу њега раде заједничку мапу ума.

3.час

Други разред: Са семафором – без семафора;  Четврти разред: Градске улице

АКТИВНОСТИ УЧИТЕЉИЦЕ:

2. разред:  Приказује 4 клипа које је припремила: 

                             https://www.youtube.com/watch?v=rrLMqVlgxwI

                             https://www.youtube.com/watch?v=wus35744-gc

https://www.youtube.com/watch?v=-bWv516a7tA

https://www.youtube.com/watch?v=sejZBAcRB6E  

Води разговор о огледаним клиповима. Поставља импровизоване улице.

            4. разред:  Даје задужење да ураде мапу ума на задату тему и прати активност. Фотографише.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА:

2. разред Пажљиво прате видео-записе и учествују у дискусији и демонстрацији.  Боје улицу нацртану на стиропору.

4. разред: Пажљиво читају текстуални материјал и на основу њега раде заједничку мапу ума.

4.час

Други разред: Превозна средства;  Четврти разред: Мостови.

АКТИВНОСТИ УЧИТЕЉИЦЕ:

2. разред:   Приказује цртане филмове:

https://www.youtube.com/watch?v=Z66ra5mCiTA

 https://www.youtube.com/watch?v=AJIoQVWb-cY

                    https://www.youtube.com/watch?v=ySql2hJ-rok&t=60s  

Подстиче дискусију о одгледаним филмовима и даје инструкције за израду аутића од картона.


4. разред:   Разговор о мостовима, значају и улози. Даје инструкције за прављење модела моста и тунела.  Фотографише.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА:

2. разред   Пажљиво прате видео-записе и учествују у дискусији.

4. разред:   Учествују у разговору о мостовима, значају и улози. Претражују слике различитих мостова на интернету и  праве свој модел моста.

5.час

Други разред: Насеља, куће;  Четврти разред: Водени саобраћај

АКТИВНОСТИ УЧИТЕЉИЦЕ:

2. разред:  Подстиче кратак разговор у циљу понављања градива о насељима.

Ученицима дели задужења за израду модела кућица.

4. разред:  Подстиче кратак разговор о воденом саобраћају.

Домаћи задатак:  израда  бродића и комплетирање паноа  ,,Куд плови овај брод''.   Фотографише.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА:

2. разред:   Одговарају на питања и праве моделе кућица.

4. разред:  Одговарају на питања. Праве бродиће. Праве и боје реку.


6.час

Други  и четврти разред : Склапање композиције.

АКТИВНОСТИ УЧИТЕЉИЦЕ:

Помаже ученицима да саставе композицију.  Фотографише

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА:

Склапају направљене моделе у композицију – модел улице са реком, мостом и тунелом.7.час

Други  и четврти разред: Сумирање резултата

АКТИВНОСТИ УЧИТЕЉИЦЕ:

Подстиче разговор о активностима у оквиру ове теме. Шта је било лако, а шта тешко? Шта је било најзанимљивије? Шта би урадили другачије? Постављање композиције у ходнику, а тока активности на учитељском блогу и школском сајту.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА:

Учествују у дискусији. Праве селекцију фотографија које ће бити објављене.