субота, 21. септембар 2013.

*А, М, И, Т, О


ИЗ КЊИГЕ ,,МАЛИ БУКВАР'' (АУТОР: СИМЕОН МАРИНКОВИЋ) , КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР

A   -  АВИОН

АЦА ИМА АВИОН.
-АЛО, АЛО! – ЗОВЕ ОН.

АНА ИМА АУТО ПЛАВ,
А ПАС ЛАЈЕ: - АВ, АВ!

АНА, АЦА,
КУЦА, МАЦА,
БАКА, СЕКА,
АПОТЕКА.
М  -  МАЧКА  

МАЧКА МАЗИ МАЛО МАЧЕ:
-МАУ, МАУ, МАУ.

МЕЧКА МАЗИ МАЛО МЕЧЕ.
-МУ, МУ, МУ.

КО МЕКЕЋЕ МЕ-Е-Е,
КО ТО МУЧЕ МУ, МУ,
А ЗАШТО ЈЕ И СОМ ТУ?И  -  ИГЛА   

И ЈЕ ИГЛА КАДА ШИЈЕ,
-НЕКА ШИЈЕ.

И ЈЕ КИША КАДА ЛИЈЕ,
-НЕКА ЛИЈЕ.

МАЧКА ВИРИ ИЗА ЗИДА,
А МИШ КИДА.

ТЕЛЕ РИЧЕ, НЕМА ЧИЧЕ,
-ЕТО ПРИЧЕ.
Т  -  ТЕЛЕФОН 

Т ЈЕ КАО ТЕЛЕФОН,
ТАЊИ СТАЛНО ТРЕБА ОН.
ТАЊА ТРАЖИ ТЕТКУ, ТО ЈЕ НА ПОЧЕТКУ.
ТАЊА ТРАЖИ ТИЈАНУ,
ЗА ЊУ ИМА ТАЈНУ.
ТАКО САДА ТЕЛЕФОН
ЗОВУ ТАЊАФОН.О  -  ОКО  


О ЈЕ ОКО ОВАКВО.
О ЈЕ ОБЛАК ВИСОКО.
О ЈЕ ВОДА ДУБОКО,
ОГЛЕДАЛО ОНО МАЛО.
О ЈЕ КОЛО НАОКОЛО.
О ЈЕ СВУДА ОКОЛО.

*СЛИКОВНА АЗБУКА УЧИТЕЉИЦЕ ГОЦЕ И ЊЕНИХ ШКОЛАРАЦА

ОВО ЈЕ СЛИКОВНА АЗБУКА КОЈУ ЈЕ УРАДИЛА УЧИТЕЉИЦА ГОЦА И ОБЈАВИЛА НА СВОЈОЈ СТРАНИЦИ https://www.facebook.com/pages/Uciteljica-Goca-i-skolarci/440689005968816 . ВИДИ СЕ ДА ЈЕ ОВДЕ УЛОЖЕН ВЕЕЕЛИКИ ТРУД, АЛИ РЕЗУЛТАТ ЈЕ ФЕЕНООМЕЕНААЛААН! ОДЛИЧНА ПОМОЋ ПРВАЦИМА У САВЛАДАВАЊУ ЋИРИЛИЧНОГ ПИСМА. 

НА ДНУ ПОСТА НАЛАЗИ СЕ ЛИНК. КЛИКНИТЕ И ОТВОРИЋЕ СЕ ИСТЕ СЛИЧИЦЕ-БОЈАНКЕ КОЈЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ. ХВАЛА АУТОРКИ ШТО ЈЕ ДОЗВОЛИЛА ДА СЛИЧИЦЕ ПРЕТВОРИМ У БОЈАНКЕ И ОБЈАВИМ!

  


четвртак, 19. септембар 2013.

среда, 18. септембар 2013.

*PROGRAM SARADNJE SA RODITELJIMA


Saradnji sa roditeljima će se odvijati kroz:
-           upoznavanje roditelja sa problemima, uspehom i vladanjem učenika
-           prikupljanje podataka o socijalno – ekonomskim uslovima učenika, odnosno njihovih roditelja
-           organizovanje i pripremanje roditeljskih sastanaka
-           ostvarivanje saradnje sa javnim preduzećima i ustanovama
         Individuano kontaktiranje odeljenskog starešine i nastavnika sa roditeljima učenika odvijaće se kroz:
-           blagovremeno obaveštavanje i informisanje roditelja o promeni kod učenika koji nastaju u procesu nastavnog rada,
-           razgovor sa roditeljima sa ciljem što bližeg upoznavanjua o svim uslovima u kojima žive učenici,
-           razgovor sa roditeljima čiji učenici nedovoljno prate nastavu, ometaju rad, nedolično se ponašaju i pričinjavaju štetu a sve u cilju zajedničkog uticaja na učenike,
-           razgovor sa roditeljima čiji učenici izostaju.
        Tokom školske godine održaće se 5 roditeljskih sastanka od čega tri u prvom, a dva u drugom polugođu.
         Vanredni roditeljski sastanci održaće se prema ukazanoj potrebi.
       Pored organizovanih roditeljskih sastanaka, odeljenski starešina će organizovati i sastanke sa grupom roditelja čija deca:
-           Neredovno pohađaju nastavu,
-           Ometaju rad na času i pričinjavaju štetu,
-           Zaostaju iz jedne ili više nastavnih oblasti,
-           Neredovno rade domaće zadatke i ne izvršavaju druge obaveze u školi.
Osim toga, za roditelje će biti pripremljena prigodna predavanja, radionice, javni časovi, izložbe, priredbe...

          Plan održavanja roditeljskih sastanaka sa osnovnim temama
Tema                                                                                  
PRVI  RODITELJSKI  SASTANAK
Prvi školski dani – prihvatanje školskih obaveza
Upozvanje roditelja sa organizacijom rada u školi , mogućnostima kontaktiranja sa učiteljem i stručnim službama
Izbor članova Saveta roditelja
Uređenje škole, dvorišta, učionice
Odnos roditelj-učenik-nastavnik
DRUGI  RODITELJSKI  SASTANAK
Uspeh i disciplina učenika
Organizacija radnog dana učenika u porodici
Samostalan i domaći rad učenika
TREĆI  RODITELJSKI  SASTANAK
Kako korisno i zanimljivo iskoristiti zimki raspust
Uspeh učenika, izostajanje sa nastave i ponašanje učenika
Značaj i vrste porodičnog vaspitanja
ČETVRTI  RODITELJSKI  SASTANAK
Đačka ekskurzija
Saradnja porodice i škole
Uspeh i disciplina učenika
PETI  RODITELJSKI  SASTANAK
Uticaj knjige i štampe
Uticaj TV i filma
Analiziranje uspeha na kraju školske godine i saradnje u ovoj školskoj godini i predlaganje tema za narednu školsku godinu* Dečija nedelja 2013 - Odgovorno roditeljstvo

П Р О Г Р А М
АКТИВНОСТИ  ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА  ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ
од 7. до 13. октобра 2013. године


    Ове године Дечија недеља посебну пажњу посвећује доприносу стварања позитивне климе за рађање и пружање подршке развоју модела одговорног родитељства, у складу са релевантним међународним и националним документима и позитивним прописима. Стога Програм активности обележавања Дечије недеље у 2013. години одвијаће се под мотом:    

Слушајте мама и тата, 
желим сестру ил’ брата!


ОПШТИ ЦИЉЕВИ ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ СУ: 
-скретање пажње најшире јавности на права и потребе деце,
-указивање на одговорност коју породица, школа, држава и њене институције имају у заштити и остваривању права деце,
-презентација постигнутих резултата, 
- указивање на примере добре праксе и проблеме у остваривању права деце,
-подстицање интерсекторске сарадње у стварању услова за поштовање права и оптимални развој сваког детета,
-промоција активног учешћа саме деце у доношењу одлука које их се тичу,
-покретање иницијатива и нових акција које ће доприносити побољшању положаја деце у Републици Србији и остваривању њихових права.  


ПРОГРАМ:

1. ОТВАРАЊЕ ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ
·    Јавна и медијска промоција „Дечије недеље”
1.1.1.    Намера: Најава Програма активности у време  Дечије недеље,  презентација визуелног идентитета.
2. СЕДНИЦА УЧЕНИЧКИХ ПАРЛАМЕНАТА
·    Скуп представника ученичких парламената из двадесет градова Србије
2.2.1. Намера: Стање репродуктивног здравља становништва од пресудног је значаја за остваривање родитељства,
 3. ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА
3.1.1.  Намера: Овај пријем традиционално има за циљ непосредан сусрет деце и пријатеља деце, размена искустава.
4. ДОДЕЛА ГОДИШЊИХ НАГРАДА: ,,НЕВЕН” И ,,ДОБРА ИГРАЧКА”
·    Књижевна награда ,,Невен” 
4.1.1.  Намера: Подстицање уметничког стваралаштва за децу, афирмисање аутора и најуспешнијих остварења за децу у протеклој години, додела награда за белетристику, илустрацију и књигу из области популарне науке. Посебан циљ: обезбеђивање књига приспелих на конкурс за породице са више деце, у виду поклона и подршке.
·    Признање за квалитет ,,Добра играчка”
4.2.1.  Намера: Промовисање домаће квалитетне играчке, подстицање произвођача и увозника да их обезбеде на тржишту; информисање јавности о критеријумима квалитета играчке (васпитно-образовни, здравствени, естетски, техничко-технолошки). Посебан циљ: достављање играчака приспелих на конкурс  породицама са више деце, у виду поклона и подршке. 
5. ФЕСТИВАЛ ДЕЧИЈЕГ СТВАРАЛАШТВА НА КАЛЕМЕГДАНУ
·    Презентација дечјег стваралаштва, креативне радионице, изложба на отвореном
5.1.1. Намера: Промоција права детета на стваралаштво, културу и игру, скретање пажње на дечије потребе за слободним временом и могућностима да искажу своје физичке и менталне способности, знања и вештине. Посебан циљ: Заједничко дружење у циљу представљање стваралачких активности као развојног подстицаја.
6.  МОСТОВИ МЕЂУ ГЕНЕРАЦИЈАМА  
·    Дружење деце и старих кроз размену стваралачких активности и подршку породице
6.1.1.Намера: У циљу развијања солидарности према старима и поштовања њиховог животног искуства, а као подршка новим генерацијама родитеља, деца и млади ће у току Дечије недеље имати организоване сусрете са старима у непосредном окружењу.
7. САЈАМ УДРУЖЕЊА И АКЦИЈА ,,ДЕЦА – ДЕЦИ”
 ·Представљање активности и акција
7.1.1. Намера: Представљање активности и акција удружења која промовишу породичне вредности, доприносе позитивној клими за рађање, и пружају подршку одговорном родитељству, а посебно удружења које се путем креативних и уметничких активности у различитим областима баве децом и младима. Размена искустава добре праксе.