четвртак, 28. децембар 2017.

*Полугодишња систематизација - математика (трећи разред)

Резултат слика за БРОЈ ТРИ

ПОЛУГОДИШЊА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА – МАТЕМАТИКА   (ТРЕЋИ РАЗРЕД)
1.      а) Напиши најмањи паран и највећи непаран број 5. стотине.
_____________________________________________________

         б) Напиши све троцифрене бројеве који се записују помоћу три исте цифре
        ________________________________________________________


2.                   Од највећег троцифреног броја одузми број 243.

____________________________________________________________________

3.    Ауто је прешао 336 км. Треба да пређе још 286км. Колика је дужина пута који ће прећи?

______________________________________________________________

4.      У првој бачви се налази 639 литара вина, у другој 3 пута мање. Колико укупно литара вина има у подруму?

________________________________________________________________

5.       Запиши следеће арапске цифре римским цифрама:

      32-                                                101-                                     394-
      44-                                                555-                                     1000-

6.       Следеће римске цифре напиши арапским цифрама.

       DCLXVI-                             CMLIV-                            CCCVI-     
       CD-                                       CDLXI-                            L-

7.       а) 2dm 3cm =____________ cm                   б) 30cm = __________dm
              6m 5dm = ____________dm                          80 dm = __________m
             7cm 3mm =___________ mm                        110m = ___________cm
             3000m = ____________km

8.      а) Поређај по величини од највеће до најмање масе: 200g, 140g, 3kg, 465g, 1t, 4000g.

________________________________________________________________

9.      а) 2 дана = ___________сати                      б) 3h= ___________min
             5 деценија=___________ година                 240s= ___________min
                800 година=___________ векова                 120min= _________ h
strelica