субота, 24. август 2013.

*На почетку трећег разреда - иницијални тест из природе и друштва (Љиљана Пејчић)

,,Колико знаш - толико вредиш''
 Драги будући трећаци,
пред вама је тест за проверу знања из природе и друштва на почетку 3. разреда!
Да видимо шта смо научили у 2. разреду, колико тога је остало у вашим главицама!
Имате тестове у три нивоа. Ако нисте баш сигурни који ниво вам одговара, крените од основног!

Срећно!СРЕДЊИ НИВО

НАПРЕДНИ НИВО


АКО ЖЕЛИТЕ ДА ПРЕУЗМЕТЕ, ПОСТУПАК ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ДОКУМЕНТА НА  SKY DRIVE  ЈЕ:
 FILE / SAVE AS / DOWNLOAD*На почетку трећег разреда - иницијални тест из српског језика (Љиљана Пејчић)

,,Свакога дана, у сваком погледу, све више напредујем.''
 Драги будући трећаци,
пред вама је тест за проверу знања из српског језика на почетку 3. разреда!
Да видимо шта смо научили у 2. разреду, колико тога је остало у вашим главицама!
Имате тестове у три нивоа. Ако нисте баш сигурни који ниво вам одговара, крените од основног!

Срећно!

ОСНОВНИ НИВО

СРЕДЊИ НИВО

НАПРЕДНИ НИВО

АКО ЖЕЛИТЕ ДА ПРЕУЗМЕТЕ, ПОСТУПАК ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ДОКУМЕНТА НА  SKY DRIVE  ЈЕ:
 FILE / SAVE AS / DOWNLOAD
*На почетку трећег разреда - иницијални тест из математике (Љиљана Пејчић)

,,Здраво војско оштрих оловака!'' 
Сличица са сајта  НАЈБОЉА МАМА НА СВЕТУ

 Драги будући трећаци,
пред вама је тест за проверу знања из математике на почетку 3. разреда!
Да видимо шта смо научили у 2. разреду, колико тога је остало у вашим главицама!
Имате тестове у три нивоа. Ако нисте баш сигурни који ниво вам одговара, крените од основног!

Срећно!

ОСНОВНИ НИВО

СРЕДЊИ НИВО

НАПРЕДНИ НИВО

АКО ЖЕЛИТЕ ДА ПРЕУЗМЕТЕ, ПОСТУПАК ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ДОКУМЕНТА НА  SKY DRIVE  ЈЕ:
 FILE / SAVE AS / DOWNLOAD

ЈОШ ИНИЦИЈАЛНИХ ТЕСТОВА ЗА 3. РАЗРЕД МОЖЕТЕ ПРОНАЋИ НА ЛИНКОВИМА:

 СРПСКИ ЈЕЗИК
ПРИРОДА И ДРУШТВО


петак, 23. август 2013.

*Радионице у настави и ваннаставним активностима

     Pod radionicom se obično podrazumevaju aktivnosti obuke u okviru neformalnog obrazovanja osmišljene da pomognu ljudima da nauče nešto ili razviju izvesne veštine. Ona predstavlja interaktivnu (participativnu) obuku koja ljudima koji se bave sličnim pitanjima omoguċava razmenu iskustava i veština. U širem smislu radonica obuhvata razvijanje veština, znanja i stavova koji su primereni nekom zadatku ili akivnosti, na osnovu neposrednih iskustava. Ona kroz svoje obrazovne ciljeve uzima u obzir da je čovek biċe sa raznim dimenzijama svoje ličnosti i ima celovit pristup razvoja. Oblasti razvoja podrazumevaju:  fizički, intelektualni, emotivni, duhovni i društveni razvoj svakog pojedinca i pojedinke, kao i razvoj karaktera.четвртак, 22. август 2013.

*Родитељски састанци у школи

 www.knjiznicari.hr/.../RODITELJSKI_SASTAN...‎
www.pefja.kg.ac.rs/...za.../5_Partnerski_odnos_ucitelja_i_roditelja.ppt‎

среда, 21. август 2013.

*Настава - игра - учење...

Игра је здравија од млека,
игра је свежија од воде,
игра је за човека,
најлепши дар слободе.
недеља, 18. август 2013.

*Индивидуализована настава

,,Svi ljudi su isti kao svi ljudi.
Neki ljudi su kao neki ljudi.
Ni jedan čovek nije isti kao drugi čovek.''

C. Klackhon

predmet.sinergija.edu.ba/.../INDIVIDUALIZOVANA%20NASTAVA%2...‎
www.ossvetisavaba.edu.rs/aktuelno/2012/individualizacija-nastave.doc‎
Oблици индивидуализације наставе
       ,,Позната нам је чињеница да међу ученицима једног одељења постоје велике разлике,па је и схатљиво да једнака настава неће моћи свим ученицима да осигура повољне услове за стицање знања.Због тога се уводи индивидуализована настава у васпитно-образовни процес.Историја наставне праксе показује различите покушаје прилагођавања наставе физичким и психичким особинама ученика.Овакав облик наставе у нашим школама је мало заступљен,али се не може рећи да нема никаквих облика индивидуализације наставе.Таквих облика има,али се не примењују у довољној мери.
    Идеја да се настава прилагоди индивидуалним могућностима ученика утицала је и на организацију наставног рада,па су се појавили најразличитији облици индивидуализације наставе.Наставник се опредељује за одређени облик индивидуализације уважавајући захтеве с обзиром на конкретну ситуацију у којој се обавља учење и расположивост наставних средстава и материјала за рад .Избор облика индивидуализације условљава и наставникова оспособљеност да одређени облик примени.Наставник мора бити објективан при процени својих могућности пред овим задатком,веома добро познавати своје ученике и разлике које постоје међу њима,све начине и могућности у индивидуализацији наставно рада и тако створит услове за њену адекватну и ефикасну примену,обезбеђујући на тај начин успех ученика и свој лични успех.
        Различити аутори дају различите класификације облика индивидуализације .
         Облици индивидуализације по Радисаву Ничковићу су:
-„наставни листићи;
-задаци на више нивоа тежине;
-елементи индивидуализације у  програмираном учењу;
-елементи индивидуализације у учењу помоћу машина за учење и компјутера;
- индивидуализација у слободним и факултативним активностима;
-покушај рачвања(фракције) наставе у школи;
-елементи индивидуализације у додатној и допунској настави;
-елементи  индивидуализације у оквиру групне наставе.''
 (Продановић, Т. и Ничковић, Н.: Дидактика, Завод за уџбенике и наставна средства; Београд, 1988.стр.150.)