уторак, 16. јануар 2018.

* Проблемски задаци за први разред - за толико већи/мањи број, сабирци и збир


ЗА ТОЛИКО ВЕЋИ/МАЊИ БРОЈ, САБИРЦИ И ЗБИР
(први разред)
1.     Марко је купио  4 бомбоне, а Саша за 2 више од њега. Колико су бомбона укупно купили?
Марко: ___________________________
Саша: _______________________________
Укупно: ________________________________
2.     Коста има 5 динара, а Мира за 3 мање од њега. Колико динара имају заједно?
Коста: _______________________
Мира: ________________________________
Заједно: _____________________________________
3.     Урош има за 3 више књига од Вељка, Вељко има 4 књиге. Колико књига имају заједно?
Урош: ____________________________________
Вељко: _______________________________________
Заједно: ________________________________________________
4.     Никола је у албум залепио 2 сличице мање од Еме. Колико су укупно сличица залепили, ако је Ема залепила  6 сличица?
Никола: _____________________________________
Ема:  ________________ ______________________
Укупно: ______________________________________
5.     Први сабирак је број 3, а други за 3 већи од њега. Одреди збир.
Први сабирак: _______________________________________________
Други сабирак: ____________________________________________
Збир: ___________________________________________________
6.     Први сабирак је за 1 мањи од другог, а други је број 5. Одреди збир.
Први сабирак: _______________________________________________
Други сабирак: ____________________________________________
Збир: ___________________________________________________
7.     Одреди збир, ако је први сабирак број за 3 већи од 1, а други сабирак је број за 2 мањи од 3.
Први сабирак: _______________________________________________
Други сабирак: ____________________________________________
Збир: ___________________________________________________


Ученик: ____________________________________


Ако желите да преузмете, кликните