КАКО ПРОНАЋИ ЖЕЉЕНИ ЧЛАНАК НА БЛОГУ?

Упутство за претрагу:

Испод овог упутства ћете уочити могућност Претражи овај блог. У бело поље унесите неколико кључних речи за претрагу. Кликните на претрага. У средишњем делу блога, где су чланци, изнад последњег чланка ће се појавити списак постова који садрже кључне речи.

Испод цитата имате и Ознаке за чланке. Кликом на одређену ознаку отварате све чланке из те групе.

У Архиви чланака, кликом на троуглић поред одређеног датума отварате наслове чланака из те седмице. Појединачно чланке отварате кликом на њихов назив.

Горе, испод назива блога исписани су називи страница(20). У њима су разврстани сви садржаји блога. Странице садрже линкове ка одређеним сајтовима или чланцима на блогу.

субота, 24. март 2018.

*САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДО 20 - ПРИПРЕМА ЗА ПИСМЕНУ ВЕЖБУ
САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДО 20 – ПРВИ РАЗРЕД (ПРИПРЕМА ЗА ПИСМЕНУ ВЕЖБУ)

1.     Напиши бројеве друге десетице бројећи

унапред: _______________________________

уназад :  _______________________________
2.     Напиши све једноцифрене бројеве:
_______________________________
3.     Напиши двоцифрене бројеве до 20:
________________________________
4.     Упиши број:
     10  +  7  =  __                                  10  +  __  =  13
     __   -  7  =  10                                  __   -   3   =  10     
  10  +  __  =  19                                    __  +  6  =  16
  19  -   __  =  10                                    __   -  6  =  10
     11  +  6 =  __                                  14  +  __ =  16 
     __  +  7  = 19                                  __   +  1   =  18
  13 +  __  =  16                                    6   +  __  =  20 
  19  + __  =  20                                   __   +  2  =  17
     18  -  4  =  __                                  14  -  __ =  11 
     __  -  7  = 12                                   __   -  1   =  13
   13 -  __  =  11                                   __   -  6  =  14 
19  -  __  =  16                                  18   - __ =  11
5.     Израчунај:
                       4  +  8  = _______________________
 5  +  9 = _______________________
8  +  7  = _______________________
9       +  3  = _______________________ 
6.     Израчунај:
                       17  -  9  = _______________________
 14  -  6  = _______________________
 11  -  2  = _______________________
 16  -  8  = _______________________  
7.      Израчунај здружујући сабирке на најлакши начин:
                             2 + 8 + 5 = ( __ + __ ) + __ = __ + __ = __
                             3 + 6 + 7 = ( __ + __ ) + __ = __ + __ = __
                             5 + 6 + 4 = ( __ + __ ) + __ = __ + __ = __

                             9 + 8 + 1 = ( __ + __ ) + __ = __ + __ = __
5       + 4 + 5 = ( __ + __ ) + __ = __ + __ = __
                             9+ 7 + 3 = ( __ + __ ) + __ = __ + __ = __
8.     Парни бројеви прве десетице су:
__,  __,  __,  __,  __.
  Непарни  бројеви прве десетице су:
__,  __,  __,  __,  __.
  Парни бројеви друге десетице су:
__,  __,  __,  __,  __.
 Непарни бројеви друге десетице су:
__,  __,  __,  __,  __.
9.     Напиши број 9 и број 10 као збир два броја:
             __ + __ = 9                      __ + __ = 10
              __ + __ = 9                      __ + __ = 10
              __ + __ = 9                      __ + __ = 10
__ + __ = 9                      __ + __ = 10
__ + __ = 9                      __ + __ = 10
__ + __ = 9                      __ + __ = 10
__ + __ = 9                      __ + __ = 10
                    __ + __ = 9                      __ + __ = 10
                    __ + __ = 9                      __ + __ = 10
                                        __ + __ = 10
10.    Упиши број  без рачунања:
                         2  +  8  =        +  2

                              +  9  =  9  +  1
                         5  +        = 3  +  5

                           7  + 3  =  3  +       
11.     Здружи сабирке на различите начине:
а)    3, 1, 4
       ( 3  +  1) +  4 =  __  +  __  =  __
        3  + ( 1 +  4 ) =  __  +  __  =  __
                           ( __ + __ ) + __ =  __  +  __  =  __
                     б)   2, 5, 1
      ( 2  +  5) +  1 =  __  +  __  =  __
2       + ( 5 +  __ ) =  __  +  __  =  __
                           ( __ + __ ) + __ =  __  +  __  =  __
12. Збир бројева 2 и 5 увећај за 3.
                       ( __ + __ ) + __ =  __  +  __  =  __
13.    Број 4 увећај збиром бројева 3 и 2.
                        __  + ( __ +  __ ) =  __  +  __  =  __
14.   Који број је за 7 већи од разлике бројева 5 и 3?
 __  - ( __  -  __ ) = __ + __ = __
15.   За колико је број 3 мањи од збира бројева 1 и 4?
                         ( __ + __ ) -  __ = __ - __ = __
16.   Весна има 4 жуте и 6 плавих машница. Од маме је добила још
2 црвене машнице. Колико Весна укупно има машница?
( __  +  __ )  +  __  =  __  +  __  =  __
17.   Томислав  је имао 14 кликера. Изгубио је 4 кликера, а брат му је затим поклонио 5 кликера. Колико сада има Томислав?
__  -  __  +  __  = __  +  __  =  __
18.   На тањиру  је  11  трешања,  4 јабуке и 2 крушке. Колико укупно има воћака на тањиру?
 __  +  __   +  __  =  __  +  __  =  __
19.   Разлику  бријева 9 и 2  увећај за 6.
__________________________
20.   Збир бројева 7 и 7  умањи за 3.
__________________________                                                                       
21.   Разлику  бријева 12 и 5  увећај за 8.
__________________________
22.   Збир бројева 6 и 7  умањи за 5.
__________________________                                                                       
23.   Мила има 6 сличица, а Јована 3 сличице више од Миле.
Колико сличица имају заједно?
     __ + ( __ + __ ) = __ + __ = __
24.   Дека је убрао 14 јабука. Унуку и унуци је дао по 5 јабука.
Колико је јабука остало?
                      ___ -  ___  - ___  = ___ - ___ = ___          

Преузмите