субота, 27. април 2013.

*ПИТАЊА ЗА ВЕЖБАЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ВРЕМЕ ПРОЛЕЋНОГ РАСПУСТА – 2. РАЗРЕД1.      Подели следеће пословице на слогове:
Слога кућу гради, а неслога је разграђује.
Ништа није боље од добре воље.

2.      Препиши правилно следеће реченице:
Ималидовољнохране
Далисуимхранудали
Јесулинавремејели
Можданемајухране
Јатонезнам

3.      Напиши две именице и два глагола који су настали од именице СЛИКА
Именице: ____________________________________
Глаголи:  ____________________________________

4.      Допуни:
Умањено значење                           основно значење                               увећано значење
_______________                                     кућа                                          _______________
_______________                                     четка                                           ______________
________________                                  сандала                                      _______________
_________________                                соба                                           _______________
__________________                            девојка                                       ________________

5.      У следећим реченицама подвуци субјекат и предикат:
Ветар дува.
Читав дан пада киша.
Увече облаци некуд отпловише.
А онда изнад шуме засја месец.

6.      Допуни:
Мушки род                                         женски род                                   средњи род
Коњ                                                  _________________                  _________________
__________________                           крава                                     _________________
__________________                 ______________________                        јагње
__________________                         кокошка                                    ________________
__________________                  _____________________                      паче
       Лав                                       _____________________               _________________

7.      Допуни:
Једнина                               множина
Гнездо                              ______________
Стреха                              ______________
Крило                               ______________
Рука                                  ______________
Снег                                  ________________
Ветар                              _________________
Човек                             __________________

8.      Уз сваку именицу напиши по два придева:
____________________________________ кућа
____________________________________  књига
____________________________________пас
___________________________________  аутомобил
___________________________________  јагње
__________________________________    око

9.      Допуни:
  Реч                                    слично значење                                     супротно значење
Ноћ                                ______________________                     _________________
Вручина                        ______________________                    ____________________
Добар                           ______________________                    _____________________
Мали                             ______________________                       ___________________
Леп                                 ______________________                   ____________________

10.  Напиши следећи текст правилно латиницом.
Заштојеучитељицаљутадалијесазналадасамсетукаосасимомротквомизошзмајтојебилоназимовањунакопаоникупосвађалисмосезбогједногзадаткаизматематикеротквајерекаодасамјаглуппослесмосепомирилиухнемогудачекамморамсведаобјаснимучитељицилани

---------------------------------------------------------------------------------


Ако желите да преузмете и одштампате ова питања кликните 
ОВДЕ- горе - лево кликнете на плави правоугаоник  File, а затим у падајућем менију бирате опцију  Save As,
- десно се отвара прозор у коме кликнете на Download
Још линкова ка чланцима, вежбицама и задацима разврстаних по разредима можете пронаћи на следећим линковима:   
1. разред,
2. разред
3. разред

4. разред

петак, 26. април 2013.

*ТЕКСТУАЛНИ ЗАДАЦИ ЗА ПРОЛЕЋНИ РАСПУСТ - ПОВРШИНА КОЦКЕ, ИЗРАЗИ, ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ - 4. РАЗРЕД

ДРАГИ ЧЕТВРТАЦИ, ПОЧЕО ЈЕ ПРОЛЕЋНИ РАСПУСТ! УЖИВАЈТЕ, ОДМАРАЈТЕ, ШЕТАЈТЕ, ПРАЗНУЈТЕ... АКО МИСЛИТЕ ДА ТРЕБА И МАЛО ДА ПРОВЕЖБАТЕ, ЕВО ЗАДАТАКА. ЗАИСТА ИХ ИМА ДОСТА, АЛИ, ВИ ИЗАБЕРИТЕ ШТА ВАМА ОДГОВАРА.

ТЕКСТУАЛНИ ЗАДАЦИ ЗА ПРОЛЕЋНИ РАСПУСТ – ПОВРШИНА КОЦКЕ

1.НАЦРТАЈ КОЦКУ.
                а)  Напиши  cве стране коцке:
               ABCD, _______, _______, _______, _______, _______.
                  б)  Напиши  све ивице коцке:
   AB, BC, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___.
2.     Укупна дужина свих ивица коцке је 2dm 4 cm. Колика је дужина ивице коцке?
            3.  Израчунај површину коцке чија је ивица  а = 3 cm.
                 Р = 6 · ( а · а ) = 6 · ( 3 · 3 ) cm2 = 6 · __ cm2 = ___ cm2
4.     Израчунај површину коцке чија је ивица  а = 5 dm.
   5.  Израчунај површину коцке, ако је  површина једне стране коцке 25 cm2.
     Р = ___ · ( ___ · ___ ) cm2 = ____________________________
6.      Димитрије има украсни папир површине 3 dm2.  Облепио је кутију облика коцке ивице 15 cm. Колико му је остало украсниг папира?
  Р украсног папира : Р1  = 3 dm2 = ___ cm2
            Р коцке: Р = 6 · ( ___ · ___ ) cm2 =  6 · __ cm2   = ___ cm2
                      Р1 –  Р = ________________
7.   Мања коцка има ивицу 1 dm, а већа коцка ивицу 2 dm. Која коцка има већу површину?
        а)  За колико већу површину има већа коцка?
                   Р мање коцке:   Р1 = ____________________
                  Р веће коцке: Р2 = ______________________ 
                          Р2 –  Р1 = _______________________________                 
                   б)  Колико пута већу површину има већа коцка?
                          Р2 :  Р1 = _______________________________         
  8.  Обим једне стране коцке је 16 cm. Израчунај површину коцке.                  
                           О = 4 · а ,  а = ___ cm
   9.  Површина коцке  је 3 dm2 84 cm2. Колика је ивица те коцке?   Р = 6 · Р1
                  Р  = 3 dm2 84 cm= ____ cm2   Р1 = Р :  6 = ___ cm2
                         Р1 = а · а ,   а = ___ cm    Ивица коцке је ___ cm.
  10.  Колико је картона потребно да се направи кутија облика коцке, без поклопца, ивице 2 dm4 cm ?
                    Р = ( 6 – __ ) · а  · а = _______________________
11. Површина једне коцке је Р1 = 1 dm2 5 cm2, а друге Р2 = 6 dm2.  Колико пута је  дужа  ивица  друге коцке него прве?
   
 ТЕКСТУАЛНИ ЗАДАЦИ ЗА ПРОЛЕЋНИ РАСПУСТ – ИЗРАЗИ, ЈЕДНАЧИНЕ, НЕЈЕДНАЧИНЕ – 4. РАЗРЕД

1.     Реши  једначине:                             2.  Реши  неједначине:
а)  Х + 824  – 138 = 17 750              а)   X + 1 022 + 1 202 > 5 202
б)   Х –  2 011 + 3033 = 4 250         б)    Х – ( 650 + 350 ) > 1 000    
     2.     Напиши и реши једначину или неједначину:
 а)  Од ког броја треба одузети 34 255 даби се добио број 
34 255?     
    б)  Који број треба одузети од броја 10 353  да би се добио број 4 354?                  

    в)  Ком броју треба додати број 1 292 да би се добио број  130 000? 
   а)  Од којих бројева се може одузети  750  да би се добио број  већи од 2 000 ?
   б)  Који бројеви се могу одузети од броја 2 910  да би се добио број већи од 2 410?      
   в)  Којим бројевима се може додати број 184 да би се добио број мањи од 1 000?
3.     Библиотекарка је пре подне издала 67 књига, а после подне 24 књиге више. Читаоци су тог дана вратили 53 књиге са читања. Колико књига  може имати библиотека, ако је остало  мање од 23 760 књига?
4.  Израчунај: 
   а)        234 657          б)    1 700 864
                           +    45 648                  733 874

5.     За колико је разлика  бројева  5 248 и  2 738 мања од броја 
2 520.
6.     Одреди вредност непознатог броја:                                                
     а)   X + 1 480 – 4 588 = 15 000       б)    X +  25 925  <  26 020
   7.  Израчунај: 
   а)        352 847          б)    1 800 746
                           +    37 858                  833 756

8.За колико је разлика  бројева  6 357 и  3 647 мања од броја

2 720.
9.     Одреди вредност непознатог броја:   
  а)   X + 1 640  –  4 744 = 15 000     
  б)    X +  26 945  <  27 010
10. Израчунај збир и разлику бројева:    
  а)  354 567 и 56 443                                 б)   405 663 и  294 458            
  в)  2 509 256  и  1 501 855               д)  434 258  и  366 843       
11.  Збир  бројева  756 344 и 278 866  умањи  бројем  858 395.
(756 344  +  278 866  )  –  858 395= 
12. Разликом бројева 45 723 и 25 956 увећај број 256 944
 256 944 + ( 45 723 –  25 956 ) = 
13. За колико је разлика бројева 45 321 и 12 354 већа од броја 26 789?
                   ( 45 321 –  12 354 ) – 26 789 = 
14. За колико је збир бројева 344 281 и 78 352 мањи од броја 501 263?
                      501 263 – ( 344 281 + 78 352 ) = 
15. Највећи петоцифрени број увећај  разликом најмањег шестоцифреног и највећег  четвороцифреног броја. 99 999 + (100 000 – 9 999 ) =           
16. Машина за прање веша кошта 23 499 динара, а фрижидер 24 999 динара.  Јован  је оба апарата платио са 10 новчаница од 5 000 динара. Колико износи кусур?                              
17. Састави текстуални задатак према изразу:  7 200 – ( 1 826 +2 350
18. Састави текстуалне задатке према изразима:
а) 16 500 – 3 527 – 4 450   
                     б) ( 4 824 + 11 687 ) – 6 588   

19.Реши  једначине:                               20.  Реши  неједначине:
  а)   Х + 603 – 306 = 1 000                     а)   X + 455 + 544  < 1 100

    б)   Х – ( 1 258 + 2 345 ) = 3 603    б)    Х –  3 700 – 3 700  > 7 400      
   в)  10 550 – Х – 3 250 = 1 550              в)  4 040 – Х – 2 100  > 1 000             

21.Напиши и реши једначине:

    а)  Који број треба одузети од броја 12 560 да би се добио број 6 240?       
    б)  Ком броју треба додати број  357 да би се добио број 10 675?              

    в)  Од ког броја треба одузети број 1 934 да би се добио број 19 034?              

                   22 .  Напиши и реши неједначине:

   а)  Од којих бројева се може одузети 102 да би се добио број  већи од 1 000 ?    

   б)  Који бројеви се могу одузети од броја 4 300 да би се добио број већи од 1 000?       
   в)  Којим бројевима се може додати број 755 да би се добио број мањи од 955?                
 23.На зимовање ће ићи 15 ученика првог разреда, 10 из другог, 5 из трећег разреда и 25 ученика четвртог разреда. Колико више ученика четвртог разреда него првог иде на зимовање?

 24. Од Петрове куће до школе има 750 m . Петар сваког дана тим путем иде  у школу и враћа се кући.
     а)  Колико Петар препешачи за 4 недеље?
750 m · 2 · 5 · 4 = ______________________________m = ____km        
            б)  Колико Петар препешачи за једно полугодиште? ( 85 радних дана.)
 750 m ·  2 · ____=  ____________________________m = ___km ___m
             
          в)  Колико Петар препешачи за једну школску годину? (180 радних дана.)                                                                                              
25. Слободанка жели да купи машину за прање веша чија је цена 21 996 динара.  У продавници су јој рекли да рачун за машину може да плаћа на 6, 12 или 36 месечних рата. Слободанка је рачунала колико би износила месечна рата ако плаћа на 12 или на 36 месечних рата.
26.   У књижари су од продаје мањих свезака чија је цена 15 динара имали приход од 210 динара, а приход од 8 496 динара су остварили од продаје великих свезака чија је цена 24 динара. Колико малих, а колико великих свезака је продато?
27.        Запиши у облику израза и израчунај:
а)  Количник производа бројева 24 и 6 и разлике бројева 25 и 9.                    
  б)  Разлику најмањег петоцифреног броја и збира његове половине и четвртине:        
     в)  Производ збира бројева 23 и 27 и количника бројева 95 и 19.     
     г)  Количник збира и разлике бројева 140 и 100.      
28. У супермаркету су једног дана продали 27 кутија по 6 јаја и 35 кутиј по 12 јаја. Колико је укупно јаја продато тог дана?   
29. Камион за 8 дана превезе 96 t  песка. Колико песка може да превезе за 15 дана?
30. У једној фабрици произведено је 2 340 l сока од кајсије и 3 800 l сока од јабуке. Сокови се сипају у флаше од 2 l и пакују у кутије  по 10 флаша у сваку кутију. Колико кутија има укупно?      
31.     в)    X  ∙  8  = 200     г)   11  ∙  X  = 1 067    д)  X  ∙   25  =  1 125                                  
            в)      X  ∙  65  = 3 380                     г)         401 ∙ X  = 22 055                                                                                                                                                      
   д)   X  ∙   2 300  = 20 000 – 1 600          ђ)   X  ∙  ( 23 + 44 ) = 3 350
         
32. Којим бројем треба помножити најмањи петоцифрени број   да би се добио највећи  седмоцифрени број?
                             _________ ∙ Х = _________
33. Одреди број који је већи од броја 320 онолико пута колико је број 18 већи од броја  2?                
                            _________ ∙ Х =  _______  :  _______
34. Љубица је замислила један број. Када га је помножила  разликом најмањег четвороцифреног броја и највећег двоцифреног броја,  добила је број  9 010. Који број је замислила Љубица?
                         Х ∙ ( _________  – _________ ) = __________
35.  Реши једначине:             
    а)    55  ∙  Х  =  3 025                                б)     Х  ∙  95  =  98 800
             в)     X  ∙  21  = 4 725 : 3                 г)    401 ∙ X  = 1 203 ∙ 3                                                                                                                                                       
  д)   1 131 –  X  ∙  36 = 951                   ђ)    X  ∙  37 – 280  = 2 860
      
36.У штампарији су у неки број кутија упаковали 2 280 књига. Колико је  било кутија, ако се у сваку кутију спакује 24 књиге?                   
           37.       X  :  4   =  15                                       Х   :  6  =  100  
                      X  =  4 ∙  ___                                       Х  =  6  ∙  ___                                             
         38.           480  :  Х  =  60                               360  :  Х  =  90                          
            39.       X  :  8 + 12  =  80                       981 – 189 : Х  =  960                     
                1 000 :  4  :  Х   =  5                         Х  :  10  :  12  =  10 
40.Када један број  поделиш разликом бројева 67 и 19 добићеш 288. Који је то број?      Х : ( 67 – 19 ) = 288
41.У фабрици су сашили 965 плавих кошуља и 835 белих. Све
кошуље су запаковали у кутије, по 30 кошуља у сваку кутију. Колико има кутија?                   
42.Реши једначине:
   а)   Х  :  85  =  31 110       
       б)   36 982  :  Х  =  41  
 в)     X  :  23  + 56   =  62    
     г)    12 000 – 648 : Х  =  11 992   
        д)    12 455  :  Х  +  9   = 2 500     
     ђ)   1 440  :   Х   :   18  = 16
43.Милован вози кола брзином од 75 километара на сат. Град у који путује удаљен је 300km. Колико сати ће путовати Милован?                               
     45.  г)   7 ∙ Х + 40 < 600          
    д)  1 000 – 52 ∙ Х > 64     
      ђ)   10  ( Х + 5 ) < 150
46.  Јанко има 136 kg јабука. Пре подне је продао половину,   а после подне више од четвртине својих јабука. Колико је  Јанку могло да остане јабука?

  


Ако желите да преузмете задатке:
ОВДЕ

- горе - лево кликнете на плави правоугаоник  File, а затим у падајућем менију бирате опцију  Save As,
- десно се отвара прозор у коме кликнете на Download

(Слике су са блога НАСТАВА - УЧЕЊЕ)