недеља, 4. децембар 2022.

*ЈЕДНАЧИНЕ. ЗАДАЦИ СА ДВЕ ОПЕРАЦИЈЕ - ЗАДАЦИ НА ТРИ НИВОА ТЕЖИНЕ

 


ЈЕДНАЧИНЕ. ЗАДАЦИ СА ДВЕ ОПЕРАЦИЈЕ 

ЗАДАЦИ НА ТРИ НИВОА ТЕЖИНЕ


ЈЕДНАЧИНЕ, ЗАДАЦИ СА ДВЕ ОПЕРАЦИЈЕ – ПИСМЕНА ВЕЖБА ЗА  ДРУГИ РАЗРЕД

 

ОСНОВНИ НИВО ( 3 + 6 + 2 )  бодова

 

1.    Допуни реченице:

 

Непознати сабирак израчунавамо тако што __________________________

 

_______________________________________________________________

 

Непознати умањеник израчунавамо тако што ________________________

 

_______________________________________________________________

 

Непознати умањилац израчунавамо тако што ________________________

 

_______________________________________________________________

 

 

2.     Реши једначине.

 

x + 35 = 60                                  а – 18 = 53                                94 – е = 46

x = _____________                    а = _____________                  е = _____________

x = _____________                   а = _____________                   е = _____________

Провера: _____­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________       Провера: ____________      Провера: ____________

 

3.    Израчунај

 

68  -   ( 34 + 16 ) = 68   - ____ = ____

 


СРЕДЊИ НИВО ( 4 + 4 + 3 ) бодова

 

4.      Који број треба одузети од броја 96 да се добије број 77?

________________________

 ________________________

_________________________

Провера: ____________________

 

5.     Један сабирак је број 36, а збир број 80. Израчунај други сабирак.

________________________

________________________

_________________________

Провера: _______________________

 

6.    Израчунај

     ( 53 – 35 ) + ( 90 – 49 ) = ___________________________________________

 


НАПРЕДНИ НИВО ( 5 + 5 + 5 + 6 ) бодова

7.    Ана је у продавници потрошила 20 динара, а остало јој је још 45. Колико динара је Ана имала пре куповине?

___________________________

___________________________

___________________________

Провера ___________________________

Одговор ____________________________________________________________

 

8.    Збиру бројева 35 и 26 додај број  9.

___________________________________________________________________

 

9.    Број 65 умањи за разлику бројева 40 и 8.

 

___________________________________________________________________

 

10. Разлици бројева 45 и 39 додај њихов збир.

_______________________________________________________