петак, 18. октобар 2013.

*Припреме за угледни час српског језика у комбинованом одељењу 1. и 3. разреда : ,,Глас и штампано слово С'' и ,,Марко Краљевић и бег Костадин''

Школа: ,,Јован Аранђеловић'', Црвена Река
Наставник: Љиљана Пејчић
Наставни предмет: Српски језик
Разред: I
Наставна тема: Основе читања и писања
Наставна јединица: Глас и штампано слово С с
Тип часа: обрада
Наставни облици: фронтални, индивидуални, 
Наставне методе: , дијалошка, демонстративна, текстуална, драмски метод.
Наставна средства: Модели слова С, Словка, Сунца и сунцобрана; параван, листићи за ученике који спорије напредују, Буквар, свеска, оловке, боје...
Наставни објекти: учионица
Циљ часа: Ученици правилно изговарају глас С, правилно пишу велико и мало слово С
у различитим положајима у речи, читају слово С у речима и реченицама са већ
наученим словима.
Задаци часа:
Образовни: Усвајање и развијање појма гласа (слова), речи и реченице; вежбање
правилног изговарања свих гласова, како појединачно, тако и у оквиру тежих гласовних
комплекса; препознавање облика слова, њихово писање и уочавање позиције слова у речима;вежбање читања и шчитавања;  увежбавање писања речи .
Практични: Увежбавање графички правилног и естетски ваљаног писања;
оспособљавање ученика за практичну примену усвојених знања; развијање основних
елемената логичког мишљења.
Васпитни: Развијање осећаја за чување школског прибора; подстицање навике
активног читања; неговање лепог писања.
Корелација: претходни часови српског језика, музичка култура, математика, Покажи шта знаш,
ТОК ЧАСА
1.      Корак   (ИР)  Исписују по 1 слово научено слово
2.      Корак (ДР)
Разговор између деце, Словка и слова С. Учитељ је иза паравана и ,,глуми''
СЛОВКО: Здраво децо! Како сте? Да ли сте спремни за даљу шетњу кроз Земљу слова? Да се прво подсетимо која смо слова до сада обишли и упознали! Да вас чујем! Одлично! (деца учествују у разговору, а слово С се полако појављује)Гле! Децо, ко је ово? Које је ово слово? Само да будемо мало тиши! Видите, С спава а Сунце га греје. Јој, ја се бојим да ће добити сунчаницу!Да му ставимо сунцобран? Шта мислите? Да ли је ово сунце јако? Сада је јесен и Сунце не греје тако јако. Слово С може слободно да се сунча. Не треба му сунцобран. А ја сам чуо да се С храни зрацима Сунца. Децо, шта ли слово С сада сања? Шта мислите? Питаћемо га када се пробуди. А знате ли шта сам ја ноћас сањао? Сањао сам да се санкам на санкама. Чак сам и кућицу скунуо да ми не би сметала, а нисам се смрзао, нисам ни кинуо!
СЛОВО С: ООООО!  Добар дан! Зашто ме нисте раније пробудили? Сањао сам једног старца седе браде који ми је рекао да није лепо да се лаже и краде.
СЛОВКО: О, Слово  С шта ти пада на памет! Овде нема таквих. Па ми то знамо. Ми смо само желели да се са тобом упознамо. Ова деца су ђаци и она уче слова. Сада си ти на реду.
Слово С: Здраво, драга децо, баш ми је драго! Ја сам  Слово С! Драго ми је што смо се упознали! Али, мени се много спава! (заспи)
СЛОВКО: Децо, слово  С се опет успавало! Да га ми не узнемиравамо? Хајде да га напишемо!


3. корак  (ДР)  Истицање циља часа: Глас и штампано слово С с
4. корак  (ДР)  Набрајање речи на слово С које су чули у претходном дијалогу. Цртање или лепљење сличице
5. корак  (ИР)  Обрада слова. Пишу један ред слово С, а затим неколико речи са наученим словима. ученици који спорије напредују добијају бојанку (слово с) и листић са словоликовима.
6. корак  (ДР)  Читање
7. корак   (ИР)  Цртају оживљено слово С
8. корак   (ДР)  Домаћи задатак
Ученици ће за домаћи задатак имати да ураде следеће активности:
а) уредно исписати један ред великог и малог штампаног слова С;
б) преписати три реченице из Буквара;

в) увежбати читање речи, реченица и текста из Буквара.


ДР - директни рад
Ир - индиректни рад 


Припрема за извођење наставе
Основна школа:
,,Јован Аранђеловић'' Црвена Река
Учитељ:
Љиљана Пејчић
Разред:
Трећи
Предмет:
Српски језик
Наставна јединица:

Марко Краљевић и бег Костадин, народна епска песма

Тип часа:
Обрада
Корелација
Природа и друштво, народна традиција, Веронаука
Наставна средства:
CD-ROM, листићи, хамер, фломастери, Читанка,
Образовни  стандарди:
1 СЈ. 1.2.5.
1 СЈ. 2.2.5.
1 СЈ. 2.2.7.
1 СЈ. 3.2.4
Редни број часа:


Циљеви и задаци часа:


Оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко процењивање прочитаног текста. Увођење у тумачење предметности књижевног текста (повезаност догађаја с местом, временом и ликовима, ликови, карактеризација књижевног лика, односи међу ликовима). Развијање поштовања према културној баштини, неговање, унапређивање.
37.
Ток часа
  1. Корак (ДР) :  разговор о крсној слави, гостима који долазе, односу према гостима, ко седи у чело стола, да ли је у реду да син слави без родитеља...
  2. Корак (ДР):   Истицање циља часа и кратак разговор о Марку Краљевићу(ученици добијају листиће са неким подацима о њему)
  3. Корак (ИР):   Сви ученици се окупљају око лаптопа  или касетофона и слушају аудио верзију песме ,,Марко Краљевић и бег Костадин'' 2 пута. Први пут да се упознају са садржином, а други пут да уоче нејасне речи чије су објашњење добили на листићима.
  4. Корак (ДР):   Кратак разговор о садржини песме, теми и поруци  (О чему народни певач говори у песми Марко Краљевић и бег Костадин? Зашто за ову песму кажемо да је народна? Ко је јунак ове песме? Које се још личности у њој помињу? Када се догађа радња песме? Шта Марко Краљевић замера бегу Костадину?). Разговор о врсти стиха. 
  5. Корак (ИР):  Подела у 2 групе:  Подела на делове и одређивање поднаслова (1. група)  и  Особине ликова (2. група). Ученици добијају материјал који је изрезан у више делова, попут слагалице, који треба да сложе. 
  6. Корак (ИР):   Мапа ума
  7. Корак (ДР): Домаћи задатак: увежбавање изражајног читања и попуњавање наставног листа .

ДР – директни рад
ИР – индиректни рад

Прилози:
Бр. 1
1.
Марко Краљевић је био Вукашинов син и владао је од 1371. до 1395. године.
2.
Погинуо је 1395. године у боју на Ровинама.
3.
Познато ја да су   песме о Марку Краљевићу писане већ у 19. веку.
4.
Вук Караџић каже да нема Србина који не зна за име Марка Краљевића.
5.
Његов коњ звао се Шарац.
6.
У песмама и причама Марко Краљевић је највећи јунак.
7.
Марко је био судија који је стизао сваког злочинца.
8.
Марко Краљевић је био мудрији од свих.
9.
Био је јунак превелике физичке снаге.
10.
Марко своје противнике уништава и бистрином свог ума.
11.
Краљевић Марко уме да буде лукав, стрпљив и опрезан.
12.
Он има способност да превари непријатеља.
13.
Марко Краљевић је надмоћнији од својих непријатеља.
14.
Он се бори за надмоћност правде, поштења и морала.
15.
Марко има и обичних људских мана: уме да буде суров...
16.
Марко је веран друг и искрен пријатељ.
17.
Он је јунак легендарних способности, али и човек који зна да се уплаши.
18.
Тешки окршаји за њега су лака забава.
19.
Јело и пиће су извори његове огромне снаге.
20.
Њему помажу и натприродна бића као што су виле.
21.
Кроз песме о Марку Краљевићу народ је имао смелости да се супротстави цару.
22.
Марко је племенит и нежан.
23.
Марко је најизразитија личност у нашој народној поезији.
24.
Марко представља осветничке и ослободилачке народне тежње.
25.
Марко Краљевић је наш националини јунак.

Бр.  2
  Непознате речи
 
  крсно име - слава
  дочекање - угошћавање
  нечовештво - неисправно понашање
  покројити – ставити, обући некоме
  скерлет – тканина у црвеној боји
  хазна – благајна, ризница, каса
  заметнути – сакрити
  астал - сто

Бр. 3


Особине Марка Краљевића

кукавица,

Особине бега Костадина

непоштен,...

добар,

достојанствен

нечовечан,

правдољубив,

бранилац правде,

племенит,

Поштен

храбар,

неморалан,

лош човек,

користољубив,

моралан

Бр.  4


Коње јашу до два побратимаСтари господари – у доњу трпeзу, нови господари – у горњу трпезуДођоше ти до две сиротицеТи имадеш и оца и мајку, ни једног ти у астала нема.Бр. 5


Тема:Сукоб између Марка Краљевића и бега КостадинаПоруке:Чини добро - не кај се, чини зло - надај се.Човек све даје за образ, а образ ни за шта.Лепота човештва је у љубави и милосрђу.