недеља, 5. фебруар 2023.

* Припрема за писмени задатак - четврти разред

 

1. Збир два броја је 6 700. Колики ће бити збир ако:

а) први сабирак увећаш за 2 300?

б) други сабирак умањиш за 1 200?

в) први сабирак  увећаш, а други умањиш за 200?

 

2. Разлика два броја је 16 600. Колика ће бити разлика ако се:

а) умањеник увећа за 200?                 б) умањеник умањи за 400?

в) умањилац увећа за 1 000?              г) умањилац умањи за 300?

 

3. Одреди решења једначина и неједначина:

а) 3200 + х = 4000                 б) 3200 – х = 3000                   в) х – 3200 = 4000

г) 3200 + х > 4000                  д) 3200 – х > 3000                    ђ) х – 3200 < 4000

                              е) (14 009 – k) + 3 473 = 9 886

 

4. Милица је имала 4 700 динара. Купила је енциклопедију и сада има мање од 2 000 динара. Колико је енциклопедија могла да кошта?

 

5. Одреди површину коцке ивице 5m.

 

6. Одреди површину квадра димензија 3m, 5 m, 2 m.

 

 

*Радионица са ученицима и родитељима ,,Реците роди да је увек у моди''


   Едукативна радионица представља вид примене групног облика рада, у којем се разноврсним и атрактивним задацима ученици стављају у когнитивно подстицајне ситуације. Оне подстичу сазнајни развој ученика, од стицања и усвајања чињеничког знања до подстицања и развијања виших интелектуалних процеса, попут закључивања, решавања проблема, доношења судова, метакогниције и др. (Ивић и др., 2001)

Ова радионицу сам организовала у оквиру обележавања Дечје недеље, а инспирисана жељом за повећањем наталитета у нашем крају. Осим ученика у радионицу су се укључили и родитељи.

Циљ радионице је повећање наталитета у нашем крају; развијање ученичке маште и креативности; оспосовљавање ученика за безбедно коришћење алата; да ученици активно проведу време са једним родитељем;

Радионицу сам започела пригодном песмицом Љубивоја Ршумовића ,,Генерале, сило љута''. Затим су ученици рецитовали и певали песмице о породици, родитељима, браћи, сестрама...

Генерале, сило љута

Генерале, сило љута,

Кад ти буде доста рата

Сврати кући два минута

Да свом сину будеш тата.

Ој фризерко, вешта зверко,

Знам да коса није слама.

Ипак иди, шетај с ћерком,

Цео дан јој буди мама.

Директоре, лепи створе,

Окани се реферата,

Хајде кући, пд прозоре,

Својој деци буди тата.

Свет ће мало да причека

и с фризурон и са ратом

док се једна срећна ћерка

наигра са својим татом.

                      Љубивоје Ршумовић

Ученицима и родитељима сам поделила унапред припремљен материјал за рад. То су дводимензионални модели – бојанке кућица које родитељи ојачавају тако што их лепе на картон, украшавају материјалом по жељи (колаж - папир, сламчице за сок, палидрвца, шљокице, боје) у договору са децом.

Деца добијају одштампане  совице – бојанке које ,,носе''  њихове сличице које је учитељица одштампала, лепе их на картон, боје и секу. Иначе, сове представљају мудрост па су зато биле наш избор.

Такође, ученици су добили задатак да роде одштампане на папиру исеку и савију.

Ја сам припремила подлогу за пано (плави креп-папир за небо и зелени за траву) и поставила одштампан назив радионице.

Када су сви учесници у радионици завршили своје задатке, на пано сам најпре поставила  роде које лете (за свако дете по једну). Упоредо са тим саученицима водим разговор о томе како се рађају деца. Да ли их проналазимо у купусу или их доносе роде? Деца објашњавају на свој начин. Договарају се да им је најсимпатичнија ова варијанта са родама и зато је радионица по њима и добила назив.

Певају песмицу ,,Браћу не доносе роде''. Рецитују ,,Какав живот човек води''. На тај начин доказују да знају како се рађају деца, али им је прича о родама, ипак занимљивија.

После тога и остале урађене детаље додајемо на пано. Испод сваке роде постављамо  по једну совицу са сличицом једног детета. Испод сваке сове постављамо по једну кућицу, као да дете пада на кров куће. На тај начин симболично приказујемо како роде доносе децу и остављају их на одређену кућу, или испред куће.

Радионица је била занимљива и деци и родитељима. Атмосфера током рада је била весела и подстицајна. Осмеси су красили сва лица, нарочито дечја. Још једном смо доказали да деца воле да учествују у заједничким активностима са својим родитељима. То их чини срећним и улива им додатну сигурност. Зато у нашем одељењу често практикујемо овакве радионице.  

Љиљана Пејчић, учитељица

ОШ ,,Јован Аранђеловић'' Црвена Река

* Припреме за рад у комбинованим одељењима


Мање од, веће од...

(инклузија)


Три лапбука - три припреме - више часова