субота, 30. март 2013.

*Именице, глаголи, придеви - тест за вежбање - 4. разред''Како да ових дана учим
кад се с једним
проблемом мучим?
Пролеће стиже,
мој каиш пуца!
Пролеће стиже,
а ја сам буца.''
Недељко Попадић
Питање 1  Речи које означавају радњу, стање и збивање зову се?
Одговор:
Питање 2 Којој врсти речи припада подвучена реч у реченици.
Сара чита новине.
Изаберите један одговор:
I. именица
II. глагол
III. заменица
IV. придев
Питање 3   Одреди време глагола у реченици.
Браца ће појести крофне.
Одговор:
Питање 4    Напиши следећу реченицу у прошлом времену.
Марко и Тања боје ограду.
Одговор:
Питање 5  Глаголи који казују будућност могу да се напишу на два начина.
Изаберите један:
Тачно
Нетачно
Питање 6   Следећу реченицу напиши у првом лицу једнине.
Ми смо стигли.
Одговор:
Питање 7   Време вршења радње одређујемо помоћу питања.
Изаберите један одговор:
1. Како?
2. Где?
3. Кад?
Питање 8   Глаголи могу имати само множину.
Изаберите један:
Тачно
Нетачно
Питање 9   Обележи реченицу у прошлом времену.
Изаберите један одговор:
I. Киша је падала.
II. Сутра ће падати снег.
III. Марија чита књигу.
Питање 10   Допуни реченицу одговарајућим глаголом.
Моја мама одличне колаче.
Питање 11   Речи које означавају имена бића, предмета и појава зову се?
Одговор:
Питање 12   Изаберите један одговор:
a. Имена и презимена људи су Властите именице и пишу се великим почетним словом.
b. Имена и презимена људи су властите именице и пишу се великим почетним словом.
c. Имена и презимена људи су властите именице и пишу се малим почетним словом.
d. Имена и презимена људи су Властите именице и пишу се малим почетним словом.
Питање 13   Именице имају само мушки и женски род.
Изаберите један:
Тачно
Нетачно
Питање 14   Изаберите један или више одговора:
a. Именица Владица је женског рода.
b. Именица дете је средњег рода.
c. Именица човек је мушког рода
Питање 15   Упиши властите именице.
Зора и Никола су путовали са родитељима у Београд. Ишли су преко Инђије и Старе Пазове.
Одговор:
Питање 16   Дата именица је у једнини. Упишите је у множини.
,,Проверите да ли сте заиста добар човек. Помозите онима који вам не могу узвратити''.  Душко Радовић
Одговор:
Питање 17   Именице имају два броја:једнину и множину.
Изаберите један:
Тачно
Нетачно
Питање 18  Властите именице имају само једнину.
Изаберите један:
Тачно
Нетачно
Питање 19  Напиши увећано значење од речи глава.
Одговор:
Питање 20   Изабери тачан одговор.
Изаберите један или више одговора:
1. Мала жаба је жабица, а велика жубурда.
2. Велика кућа је кућетина, а мала кућурица.
3. Мали слон је слончић.
4. Велики авион је авиончина.
Питање 21  Драган се играо стакленим кликерима.
У датој реченици се налази придев
Одговор:
Питање 22   Да ли је ово тачно?
Речи: бели, свежи, жути су присвојни придеви.
Изаберите један:
Тачно
Нетачно
Питање 23   Спари дату реч са одговарајућим придевом:
вршачки
Изаберите један одговор:
a. Описни придев
b. Присвојни придев
Питање 24   Разврстај дате речи на присвојне и описне придеве:
татин
суво
новосадски
брзо
Питање 25    Дата реч је исправно написана:
сурдулички
Изаберите један:
Тачно
Нетачно
Питање 26   Од наведене властите именице изведи присвојни придев:
Јелена
Одговор:
Питање 27   Лисица у баснама обично има придев ЛЕЊА.
Изаберите један:
Тачно
Нетачно
Питање 28    Описни придеви говоре какво је нешто или неко, колико је, које боје и сл. информације о именици уз коју стоје.
Изаберите један:
Тачно
Нетачно
Питање 29    Повежи именицу и одговарајући градивни придев:
дрвена
камени
огрлица
ваздушни

Питање 30   Мачка ( тигар) у наслову приче Гроздане Олујић је ШАРЕНОРЕПА.
Изаберите један:
Тачно
Нетачно
Питање 31   Придеви стоје уз именицу и са њом се слажу у роду, и броју.
Изаберите један одговор:
a. Да, само ако је властита именица.
b. нетачно
c. Тачно
d. Може бити и не мора.
Питање 32   Речи које стоје уз именицу и описују њен изглед, величину и боју називају се прилози.
Изаберите један:
Тачно
Нетачно
Питање 33   Повежи именицу и одговарајући придев да би добио/ла назив литерарног дела.
бела
капетанова
мали
магарећа

Питање 34   Вук у бајкама обично има придев ЗЛИ.
Изаберите један:
Тачно
Нетачно
Питање 35    Непроменљиве речи су:
Изаберите један одговор:
a. б) прилози, предлози, речце, узвици, везници
b. а) прилози, предлози, заменице, узвици, речце
c. ц) прилози, предлози, придеви, речце, везници
Питање 36    Препиши правилно следећу реченицу.
Мој брат има тринајест година.
Одговор:
Питање 37    Повежи у следећем низу сваку реч са врстом којој припада:
песак
градски
троје
лишће
Питање 38    Присвојни придеви, изведени од властитих именица, имају наставке  ОВ,  ЕВ,  ИН.
Изаберите један:
Тачно
Нетачно

*Преузето са портала агенције   Е-ПИСМЕН
(сакупљено са више курсева)

- горе - лево кликнете на плави правоугаоник  File, а затим у падајућем менију бирате опцију  Save As,
- десно се отвара прозор у коме кликнете на Download.


Још линкова ка чланцима, вежбицама и задацима разврстаним по разредима можете пронаћи на следећим линковима:   
1. разред,
2. разред
3. разред

4. разред

петак, 29. март 2013.

*Формулари и битне информације у вези са стручним усавршавањем
    ''Пре него што поправите свет, поправите чесму у свом стану. Свет би био много лепши кад би свако само поправио чесму или зубе.''  Душко Радовић  

Зашто је важно стручно усавршавање ? 
На ово питање је, чини ми се, одличан одговор дао

Џон В. Слотер
Ја сам учитељ.
Рођен сам у тренутку кад је прво питање изашло из дететових уста. Ја сам истовремено више људи на више места.

Ја сам од оних чија су имена и ликови давно заборављени, али чије ће се личности и наук заувек памтити кроз успехе њихових ђака.
Током дана од мене се очекује да будем: глумац, друг, медицинска сестра и лекар, тренер, проналазач изгубљених ствари, позајмљивач новца, таксиста, психолог, замена за родитеље, продавац, политичар и чувар вере.

И поред мапа, карата, формула, глагола, прича и књига, ја стварно немам шта да подучавам ђаке јер они морају сами да уче, а ја знам да је велика мука сазнати ко сте.
Ја сам парадокс. Говорим најгласније кад најпажљивије слушам. Мој највећи дар јесте у томе да сам спреман да са пуно поштовања учим од својих ђака.

Ја сам најсрећнији од свих људи који раде. Доктору је допуштено да у једном чаробном тренутку донесе дете на свет. Мени је допуштено да гледам  како се  тај живот поново рађа у новим питањима, идејама и пријатељством.

Ако пажљиво гради, архитекта зна да његова грађевина може да траје вековима. Учитељ зна да да ће оно што гради с љубављу и истином остати заувек.

И зато имам веома богату прошлост. Садашњост ми је изазовна, авантуристичка и забавна, јер ми омогућава да свој живот посветим будућности.

Ја сам учитељ ... и  Богу свакодневно на томе захваљујем.

Џон В. Слотер
Које формуларе у вези усавршавања одабрати? 
Који Вама највише одговарају!
Мени су некако најједноставнији следећи:
*ДОКУМЕНТ О ИНТЕРНОМ ВРЕДНОВАЊУ - ПРИМЕР


А ако желите да Ваш портфолио буде мало креативнији, ево идеје учитељице Љиљане Павловић (сајт ''Хајде да се играмо''):

Модел портфолија учитеља 1.
Шаблон портфолија – једноставан


Можда би било корисно овде покренути дискусију о том ''сакупљању'' бодова у установи и сати  ван установе. Ја сам овако разумела:

- пошто нисмо на време кренули, мораћемо да убрзамо активности,
- до краја ове школске године морамо да сакупимо 44 бода у установи и, колико можемо сати ван установе,
- до краја наредне школске године морамо сакупити укупно 120 сати ван установе и нова 44 бода у установи,
- докази за сакупљене бодове у установи могу бити: фотографије, записници, припреме за угледне часове, дидактички материјал, нека база података, евалуациони листићи...
- број бодова за одређене активности у установи одређен је ДОКУМЕНТОМ О ИНТЕРНОМ БОДОВАЊУ који саставњају сви запослени у установи или појединачно активи на основу предлога групе стручних сарадника....,
- доказ за сате ван установе је уверење,
- за сваку школску години свако од нас појединачно мора да састави свој ЛИЧНИ ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ,
- лични план усавршавања се прави на основу урађеног УПИТНИКА ЗА САМОПРОЦЕНУ КОМПЕТЕНЦИЈА НАСТАВНИКА ,
- у школи се формира тим за стручно усавршавање који саставља ГОДИШЊИ ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА на основу наших личних планова стручног усавршавања, стално информише све запослене о терминима семинара и прави распоред за упућивање радника на одређене семинаре,
- свако од нас треба до краја школске године да комплетира свој ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ,
- од школске 2014/15. најбоље је годишње  распоредити 2-3 семинара који доносе око 24 сата и обавезно правилно распоредити неколико активности у установи које доносе 44 бода, јер тада креће нови петогодишњи циклус,
- такође, од школске 2014/15. све формуларе, планове, извештаје, доказе о активностима објединити у свој ПОРТФОЛИО.

 АКО ЗНАТЕ НЕШТО ВИШЕ О ОВОМЕ ИЛИ СТЕ УОЧИЛИ ГРЕШКУ У МОМ ''РАЗМИШЉАЊУ'', ЈАВИТЕ СЕ, ПОКРЕНИМО ДИСКУСИЈУ У ЦИЉУ БОЉЕ ИНФОРМИСАНОСТИ СВИХ НАС!

*Стручно усавршавање наставника у установи и ван установе


Управо сам се вратила са семинара ''о семинарима''. Тачније, назив семинара је ''Планирање стручног усавршавања запослених у образовању и установе/школе''. Још увек се нису ''слегли'' утисци, али задовољна сам јер ми је, коначно јасно како да, нешто што сам радила и што иначе сви радимо, евидентирам. 
Мислим да је то добро, јер се, врло често заборављају активности, примери добре праксе, рад на афирмацији школе, позитивни резултати рада ... 
 Ево неких формулара и линкова који могу бити од користи:


  
  четвртак, 28. март 2013.

*Задаци са множењем и дељењем - 2. разред

Из књиге ''Победа'' Недељка Попадића

Хајде да помогнемо свим упорним лепотанима да лакше дођу до срца девојчица! 
Пошто смо били вредни и урадили све задатке из уџбеника, да пређемо на наставне листиће. 
За вас сам припремила 4 различита листића, па ви видите шта вам највише одговара. 
СРЕЋНО!


ЗАДАЦИ ЗА ВЕЖБАЊЕ – 2. РАЗРЕД - основни ниво

1) Упиши знак +, - или ∙ тако да једнакост буде тачна:
(4 ___ 5) ___ (3 ___ 3) = 0     
 4 ___ 2 ___ 2 ___ 3 = 18
  
2) Уочи правило и настави низ:
а) 4, 12, ___ , ___ , ___ , 44, ___ , ___ .       
б) 2, 4, 8, ___ , ___ , 64.

3) Израчунај: 
18 : 2 =             12 : 2 =            14 : 2 =          16 : 2 =             8 : 2 =
10 : 2 =             20 : 2 =          6 : 2 =               2 : 2 =             10 : 2 =

4) Израчунај:
(16 + 16) : 8 =_________________________
(65 + 7) : 9 =____________________
(71 - 15) : 8 =_____________________
(100 - 37) : 9 =____________________
(42 30) :8 =____________________
(41 + 15) : 8 =__________________________
40 : (10 – 2) =____________________
(67 – 17) : 5 =_____________________
81 : (25 – 16) =______________________

5) Израчунај: 15 : 3 =         45 : 5 =        36 : 4 =         18 : 2 =      27 : 3 =             50 : 10 =

6) Допуни: 25 : ___ = 5          90 : ___ = 10       ___ : 2 = 8           15 : ___ = 3
40 : ___ = 5            ___ : 10 = 10         ___ : 10 = 7        ___ : 5 = 4

7) Упиши број који недостаје:
40 : ___ = 4         ___ : 4 = 3          12 : ___ = 3           ___ : 3 = 5
15 : ___ = 3        ___ : 4 = 9            24 : ___ = 4           ___ : 3 = 7

8) Повежи стрелицом одговарајуће количнике.
12 : 2                 9
36 : 4                3
15 : 5                6
24 : 3                1
10 : 10               8

9) Заокружи тачан резултат:
25 : 5                            4 – 5 – 6
32 : 8                             4 – 5 – 6
54 : 9                               4 – 5 – 6
42 : 7                              4 – 5 – 6
12 : 3                                4 – 5 – 6

10) Који је број 2 пута мањи од
- 42 __________________________
- 12 ___________________________
- 8 __________________________
- 20 _________________________ .


Поступак преузимања је: 
- горе - лево кликнете на плави правоугаоник  FILE, а затим у падајућем менију бирате опцију  Save As,
- десно се отвара прозор у коме кликнете на Download. 

среда, 27. март 2013.

*Једначине са множењем - 2. разред


Научили смо да :

НЕПОЗНАТИ ЧИНИЛАЦ СЕ ИЗРАЧУНАВА ТАКО ШТО ПРОИЗВОД ПОДЕЛИМО ПОЗНАТИМ ЧИНИОЦЕМ.

Хајде да мало провежбамо!

ЈЕДНАЧИНЕ СА МНОЖЕЊЕМ – 2. РАЗРЕД

  1) Одреди непознати број:             
а) 7  ∙  a  =  28    б) 9  ∙  б  =  63    в) а  ∙  7  =  5
       a =                               б =                           а =
       a =                               б =                           а =
     Пр:                            Пр:                          Пр:
2) Ако непознати број увећаш 5 пута добићеш 45.  Одреди непознати број.
3)  Састави (и реши) задатак према изразу:     
    6  ∙  а  =  42
4)  У 5 кутија било је укупно 45 кликера. Колико кликера је било у једној кутији, ако се зна да је у свим кутијама био једнак број кликера?
5) Браћа близанци имају заједно 18 година. Колико година има сваки од њих?
6)  Мама је купила 36  сличица  које су деца залепила на 4 странице албума, тако што су на сваку страницу залепили једнак број сличица . Колико је сличица на једној страници? 
7)  Производ два броја је 72. Први чинилац је 9. Одреди други чинилац.
8)  Први чинилац је 6, а производ  је 7 пута већи од њега. Одреди други чинилац.
9)  Производ је број 20, а други чинилац његова половина. Одреди први чинилац.
10) Други чинилац је половина броја 10 а производ 40. Одреди први чинилац.- горе - лево кликнете на плави правоугаоник  File, а затим у падајућем менију бирате опцију  Save As,
- десно се отвара прозор у коме кликнете на Download. 

уторак, 26. март 2013.

* Дошло је пролеће (састави о пролећу)
Ова два састава написала једна, мени веома драга девојчица (тетино анђелче) када је била ученица трећег разреда. Сада иде у седми разред. Зове се Јована Николић. 


Пролеће
     Дошло је пролеће. Осећа се на сваком кораку. Кроз ваздух се шири опојан мирис пролећног цвећа. Све је постало некако лепше, веселије.
     Топли пролећни дани и мене су измамили напоље. Привукао ме је познат примамљив мирис свежине у ваздуху. Крошње дрвеће полако се ките нежним белим цветићима и зеленим листићима. Само понеко стабло одскаче јер има розе хаљину. Мама ми је рекла да су то брескве и кајсије.
     Ходам полако и пажљиво јер се бојим да не повредим тек изникле младе влати траве. Између њих извирују плаве љубичице, жути маслачци, стидљиве беле раде...
     Пролеће је решило да природи скроји и поклони ново одело. Полако али сигурно завршава своје предивне креације и новом модом дарује воћњаке, ливаде, шуме..., целу природу.
''Кад пролеће дође све на боље пође''.


Пролећне боје
   Бити добар сликар велика је ствар. Сликарство је прелепа уметност. Зима је добра сликарка, у то смо се већ уверили. Међутим, ни пролеће не заостаје за њом.
Сваке године у ово време оно нечујно закуца на сва врата и својом четкицом  почне да ствара савршена уметничка дела. Највише понесе и потроши зелене боје. Њоме покрије, до тада,  голе гране дрвећа, пространа поља и ливаде и густе шуме. И поред тога никада му не понестане боје.
     Пролеће користи и остале боје. Какав би то уметник био када би користио само једну боју.  Његовој креативности никад краја. Дрвеће, поља и ливаде прошара разнобојним цветићима. Сунцу подари златно-жуту нијансу, па лепше светли и топлије греје. Када све то заврши на  раном воћу обоји прве укусне плодове.
     И тако све до пред крај јуна смишља, слика, ужива у својим делима. На крају, када се умори, прибор за сликање предаје следећем вредном сликару, лету.