недеља, 10. децембар 2017.

* Животне заједнице - трећи разред

ЖИВОТНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ – ТРЕЋИ РАЗРЕД

1.     Допуни реченице:
Станиште је __________________________________________________________
Животну заједницу чине ________________________________________________
_____________________________________________________________________
2.     Подела животних заједница према начину настанка:
__________________________  и  _________________________
3.     Напиши један ланац исхране
_____________________________________________________________________
4.     Допуни реченице:
___________________  је животна заједница разноврсног дрвећа, жбуња, зељастих биљака и животиња.
___________________  је земљиште обрасло биљкама и служи за испашу стоке.
__________________  је земљиште обрасло разноврсним биљкама, најчешће разним врстама трава које се косе и суше.
__________________  је животна заједница разних зељастих биљака које се гаје и користе у исхрани људи и домаћих животиња.
__________________  је плодно земљиште на коме се гаји воће.
Виноград је __________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________  су велике обрадиве површине земљишта на којима људи гаје житарице, индустријске и крмне биљке.
________________ је уређена животна заједница у којој људи саде и негују одабране биљке: украсно дрвеће, жбуње и цвеће.
Национални паркови су ________________________________________________
_____________________________________________________________________
Реке, баре и језера су  _________________ животне заједнице.
5.     Наброј неколико националних паркова у Србији.
_____________________________________________________________________
6.     Наброј неколко биљака и неколико животиња карактеристичних за наведене животне заједнице:

-          Шума
      Биљке: ______________________________________________________
                Животиње: __________________________________________________
-         Ливада и пашњак:
 Биљке: _____________________________________________________
Животиње: __________________________________________________
-         Река:
Биљке: ______________________________________________________
Животиње: __________________________________________________
-         Баре и језера:
Биљке  ______________________________________________________
Животиње: __________________________________________________
-         Повртњак:
Биљке: ______________________________________________________
Животиње: ___________________________________________________
-         Воћњак;
 Биљке:______________________________________________________
Животиње: __________________________________________________
-         Њива:
Биљке: _____________________________________________________
Животиње: __________________________________________________