субота, 17. август 2013.

*Диференцирана настава


Diferencijacija- Razlikovanje, razdvajanje zbog nastalih razlika, razilaženje u mišljenjima.  Диференцирана настава је пример добре праксе у имплементацији инклузивног образовања. Кроз диференцијацију наставе учење се прилагођава сваком детету и помаже да свако дете достигне властити максимум у учењу. У диференцираним одељењима наставници:
     - почињу од нивоа на ком су ученици ( не од прве странице уџбеника)
   - полазе од чињенице да међу ученицима постоје суштинске разлике које их чине индивидуама
       - користе широк спектар наставних стратегија
      - обезбеђују конкретне начине за сваког појединца да учи што брже и што темељније...

  
Сабирање до 20 - пример  - Луција Тасић

Примери писмених вежби у више нивоа из овог блога (аутор: Љиљана Пејчић):

....


Повезано:

петак, 16. август 2013.

*Интегративна настава

*Тимска настава - тимски рад

    
      ,,Тимска настава је облик организације наставе у којој два или више наставника и њихови сарадници координирају рад на реализацији програма једне веће по узрасту (образовном нивоу) уједначене групе (нпр. нише одељења истог разреда), радећи на оним деловима програма или активност за које су стручно највише заинтересовани и оспособљени. Тим заједнички  реализује поједине програме или теме: планира, изводи и вреднује активности ученика, организује наставу и припрема садржаје, задатке и сл. који одговарају њиховим потребама и могућностима и на тај начин настоји да рационализује рад и учини га ефикаснијим.
   Поред групног организовања ученика и наставника тимску наставу  карактерише  флексибилно  распоређивање  наставних садржаја и коришћење времена као и интезиван стручни приступ обради садржаја уз употребу савремених наставних средстава.
     Тимска настава се одвија 
 а) у великим групама, (више одељења једног разреда) у којима доминира наставник стручњак из тима или доведен изван школе. Велике групе су погодне за предавање, излагање новог градива, увођење у веће целине, тумачења, систематизацију, закључна разматрања, приказивање филмова, подношење извештаја о истраживањима и сл.;
 б) у средњим и малим групама које се формирају после увођења ученика у рад у виду хетерогених група (30 до 35 ученика). У тим групама се остварује рад на материјалу, вежбање и утврђивање да би се после проверавања ученици делили у хомогене групе, где број ученика варира све до малих група у којима се рад диференцира према ученицима који су више напредовали, према онима који заостају, док трећи продужавају са учењем на истом материјалу; 
 ц) тимска настава, се када је то неизбежно диференцира све до самосталног и индивидуализованог рада ученика. На овај начин могу се реализовати цели разредни програми, изборни програми и слично као и поједини делови програма, теме унутар једног разреда, односно одељења.
      Наставници чланови тима одговорни су за квалитет наставе једног или више предмета, заједнички расправљају о садржају, методама наставе и избору средстава и вежбања у малим групама, о распоређивању ученика у групе и др. Подела рада је прецизирана, кооперација се мора остварити да би се дошло до резултата те у плановима нема неоправданих одступања.
     Тимска настава захтева добру опремљеност школе (апаратима, материјалима за групно и индивидуално учење, програмираним материјалима, библиотеком, лабораторијама, филмовима, збиркама и др.).
      За примену тимске наставе у нашим условима организације наставе стручњаци препоручују да се стручни активи наставника почетком године определе за тимски рад на обради комплексних, сложених, интердисциплинарних тема да би омогућили ученицима што боље схватање појава и њихову узрочно-последичну повезаност и међузависност. Актив разматра ко о појединим аспектима теме може најстручније да излаже свим ученицима, опредељује се за АВ средства (филмове, магнетофонске снимке, пројекције и слично, што одговара раду са великом групом); договара се о раду у одељењу у малим групама; предвиђа које додатне активности (експерименте и слично) ће остварити у додатном раду, а шта у слободним активностима.
      Тимски рад је незаобилазан у остваривању програма стручних предмета или области у средњој школи. Наставни тим чини четири до пет, а најмање три стручњака: наставник технологије, сарадник практичне наставе и инструктор у предузећу. Њихова међусобна сарадња и координиран рад услов је целовитог професионалног формирања ученика и развијања његовог позитивног односа према позиву.``,,TIMSKI RAD
Tim je manja grupa ljudi
• sa znanjima i vještinama koje se nadopunjuju,
• koji rade individualno i zajedno kako bi ostvarili cilj,
• koji imaju definirane uloge ili poslove,
• koji imaju osobnu inicijativu,
• koji su zajednički odgovorni za cilj.
Svaka skupina ljudi koja radi zajedno
ne mora biti tim!

KARAKTERISTIKE USPJEŠNOG TIMA
• jasno i transparentno definirani opći i specifični ciljevi
• uspješan voditelj
• pojedinačna i zajednička odgovornost
• poštivanje razlika
• otvorena komunikacija
• efikasno donošenje odluka
• meñusobno povjerenje
• konstruktivno rješavanje konflikata`` 


Има још много примера тимске наставе. Сви радови у бази КРЕАТИВНЕ ШКОЛЕ урађени су тимски и за тимску наставу.


четвртак, 15. август 2013.

*Ваннаставне активности, слободне активности и изборна настава - на једном месту - линкови

Љиљана Пејчић:
МЛАДИ МАТЕМАТИЧАРИ  (НОВА ШКОЛА)
*Драмско- литерарна секција (план) - објава Едина Селимовића на фејсбуку  - група Припреме и материјали
*Новинарска секција - Лидија Виденовић
*Новинарска радионица
*Ликовна секција - Лидија Виденовић
*Литерарно-новинарска секција
*Литерарно - новинарска секција 1
*Новинарско - литерарна секција
*Новинарска секција
*План рада ликовне секције
*План рада еколошке секције
*Рецитаторска секција - Миљана Марићевић - Петровић
Прилог за рецитаторску секцију
*Драмска секција - Миљана Марићевић - Петровић

Колегинице Светлана и Милана 
*СЕКЦИЈЕ

Предности, планови, организација рада:

Повезано:

*За одељењске старешине - на једном местуТреба истакнути:
Корисно:

Које су функције одељењског старешине?

Практично:
Примери - Сајбер учитељ:

Искуства колегинице Љиље Павловић:
Министарство:

За оне који полажу стручни испит:

Помоћник у настави:

среда, 14. август 2013.

*Описно оцењивање, свеске за праћење напредовања ученика, ученички портфолио*Још нешто о описним оценама 
Предлог описног оцењивања у 1. разреду

Примери описног оцењивања - објављено у педагошким групама на фејсбуку


*Оцењивање у ликовној култури


*Портфолио ученика - конкретни примери 


*Инструменти праћења напредовања ученика - документ објавила Лидија Виденовић у групи Припреме и материјали на фејсбуку


*Радна свеска за праћење напредовања ученика 1. разреда  


*Педагошка свеска - КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР 


*Још једна свеска за праћење напредовања ученика


 *Инструменти за праћење напредовања ученика - блог

  *Могући изглед ученичког портфолија - Jелена  Обрадовић Мандић објавила на фејсбуку

уторак, 13. август 2013.

*Како сам провео летњи распуст

Како сам провео летњи распуст

    Овај летњи распуст је, кажу, најдужи до сада. Мени се не чини да је тако. Некако ми је брзо прошао. Није ми било ни мало досадно.
   Првих двадесетак дана сам провео код куће. Тада обично пакујем књиге и свеске које сам користио и остављам слободан простор за нове. Мало детаљније сређујем своју собу и свој гардеробер.
   Пошто у току школске године немама много времена за компјутер, а ови први дани распуста су били веома спарни, мало сам играо игрице и претраживао интернет. Тако је дошао и Видовдан. Тада се у школи деле ђачке књижице. Пошто сам завршио разред са одличним успехом, сви смо били задовољни.
   Почетком јула смо имали госте из Чачка. Дошли су моји брат и сестра, такође основци. Било нам је веома занимљиво. Свакога дана смо шетали, играли се, ишли на реку... Сунце није било толико јако, па сам се доста сунчао и припремио за море. Срећан сам јер сам успео да научим да пливам. Помогао ми је брат који је 2 године старији од мене. На реци је било још много деце. Упознао сам неке нове другаре из Београда и Краљева.
  Дванаестог јула смо кренули на море. Ишли смо у Улцињ. Ово ми је било прво такво летовање. Веома сам му се обрадовао. Једва сам чекао да видим море. Био сам одушевљен тим воденим пространством. Замишљао сам свој одлазак на море често. Ипак, нисам могао замислити да је оволико велико и лепо. Вода је била топла и највише времена сам проводио у води. Увече смо шетали и обилазили град. Направио сам пуно фотографија за успомену. Ово летовање је за мене било права уживанција.
   Кући смо се вратили 23. јула. Тата и мама су морали на посаао а ја и брат смо отишли код баке и деке у Врњачку Бању. Сваког лета ми код њих проведемо по две-три недеље. Увек се лепо проведемо. Бака и дека нам испуњавају све жеље и труде се да нам буде занимљиво. Тамо сам се видео са неким старим другарима а упознао сам и нове. Врњачка Бања је туристичко место и у њу долази много посетилаца. Не само због лечења, већ и на одмор. Ваљда им је јефтиније од мора. Зато су у поподневним часовима улице пуне шетача.
   Средином августа смо се вратили кући и почели са припремама за школу. Треба набивити свеске и прибор. Купили смо и нове ранчеве. Мама нам обично купи и нешто ново што ћемо обући првог дана у школи. Искрено, ужелели смо се својох другова, али и школе. Пошто смо имали богат летњи распуст, имаћемо о чему да им причамо.


понедељак, 12. август 2013.

*Егземпларна настава


*Egzemplarna nastava - ACEM - презентација

Егземпларна настава - укратко
  ,,Назив потиче од латинске ријечи „егземплум“ која значи „примјер“, означава да је из мноштва узето оно битно, узорно, суштинско.
      У оваквој настави из програма се бирају само карактеристични наставни садржаји, који се касније обрађују на узоран начин. Три су кључне етапе у примјени овакве наставе:
1. Наставник проучава наставни програм, проналази веома сличне садржаје и дијели их на егземпларне и аналогне.
2. Егземпларни садржај се обрађује на узоран начин, најчешће хеуристички. Ова етапа обухвата следеће компоненте наставног процеса: 
а) припрему, 
б) обраду наставних садржаја,
 в) вјежбање, 
г) понављање.
3. Ученици самостално обрађују аналогне садржаје, радећи по узору добијеном у претходној етапи наставе.
      У оваквој настави се смјењују наставниково поучавање и учениково самостално учење. У етапи 2) наставник је у непосредном односу са ученицима и наставним садржајем, а ученик је у посредном односу са наставним садржајем. У етапи 3) ученик је у непосредном односу са наставним садржајем.''
*Типови наставе - егземпларна настава - презентација

Интерактивна егземпларна настава - укратко

    ,,Интерактивна егземпларна настава је нова варијанта ове наставе. Ова нова настава има следеће етапе:
1. Увођење ученика у интерактивне наставне активности
2. Наставникова обрада егземпларних наставних садржаја
3. Формирање група ученика и подјела радних задатака
4. Интерактивно (групно) учење аналогних садржаја
5. Презентација резултата интерактивног учења на аналогним наставним садржајима

6. Повезивање (синтеза) егземпларних и аналогних садржаја.''


*Драмски метод - драматизације у настави
     O primeni dramskih metoda u radu sa decom piše Dušica Bojović koja se već dugi niz godina bavi  dramskim tehnikama primerenim i prilagodjenim deci predškolskog uzrasta i njihovom praktičnom primenom u neposrednom radu sa decom.

     Deca uče da hodaju i govore prvenstveno kroz imitaciju. Svoju ličnu istoriju i grupni identitet grade na osnovu porodičnih priča i albuma. Deca integrišu informacije sa podacima iz ostalih izvora u svom okruženju, formirajući svoj identitet kroz aktivnosti slične dramskim igrama.


*Драмски метод у настави - укратко
*Драмски метод - појам и основне технике