понедељак, 18. новембар 2019.

*КОМБИНОВАНО ОДЕЉЕЊЕ - ИЗАЗОВ И ИНСПИРАЦИЈА
У комбинованом одељењу је веома важно испланирати када ће са којим разредом бити заступљен директни а када индиректни рад. Они би требало да се неколико пута у току часа смене.
ПРВИ РАЗРЕД.: Занимања људи у мом крају;
ТРЕЋИ РАЗРЕД: Значај земљишта за живи свет.

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ЧАСА:
ПРВИ РАЗРЕД:
-      Препознати и именовати занимања људи из непосредног окружења и послове које обављају,
-      развијање позитивног односа према раду и обавезама,
-      развијање воље за радом кроз упознавање одлика сваке делатности,
-      схватање подједнаког значаја свих делатности за све људе заједнице,
-      развијање сарадње, толеранције и спремности ученика да саслушају једни друге, приликом рада у групи на материјалу,
-      развијање способности опажања,
-      разматрања и коришћења мапе ума као начина усвајања новог градива и 
-      богаћење речника ученика.

ТРЕЋИ РАЗРЕД:
-      Усвајање знања о врстама земљишта и значају земљишта за жива бића
-      да ученици схвате потребу спречавања загађења земљишта, јер само тако храна коју уносимо може бити здрава.
-      да у свакодневном животу, када помажу родитељима у обављању пољопривредних послова,  примене научено о типовима земљишта да би добили веће приносе.
УВОДНИ ДЕО ЧАСА:
1.     РАЗРЕД: Учитељ пушта композицију са диска ,,Пекарчић''.
ЗА ПОСАО КОЈИ РАДИШ
ВАЖНИ СУ ТИ ТРУД И ЗНАЊЕ
И ДА ТЕБИ И ДРУГИМА
ТО ДОНЕСЕ РАДОВАЊЕ.
Разговор о занимању пекара и путу од жита до хлеба кроз текст ,,Хлеб'' Владимира Андрића
ХЛЕБ
 Много људи треба да се труди пре него што хлеб замирише и заруди.
Који људи?
Орач, ратар, сејач, жетелац, комбајнер, млинар, пекар, продавац.
Како се труде?
Ору, дрљају,сеју, жању, врху, мељу, месе и пеку, продају.
Истицање циља часа.
3.     РАЗРЕД: Учитељ на табли пише:
     Услови за живот на земљи:
           Вода
           ваздух
           сунчева светлост
           сунчева топлота
Задатак ученика је да уоче који елеменат неживе природе недостаје на листи. Уколико ученици не могу да се сете да је реч о земљишту, учитељ открива.
            Истицање циља часа, записивање наслова и постављање централног појма будуће    мапе ума на апликатор.

ГЛАВНИ ДЕО ЧАСА:
1.     РАЗРЕД: Учитељ чита песмице:
ДА ЛИ ЗНАТЕ, ДЕЦО, ШТА ЈЕ ПО ЗАНАТУ:
ЛЕЧИ МАМУ, ТАТУ, СЕКУ, БАТУ.
СЛУШАЛИЦЕ УВЕК НОСИ НА ВРАТУ,
БЕЛИ МАНТИЛ ИМА, ПОЗНАТ ЈЕ СВИМА.
ЊЕГОВА ТОРБА УВЕК ЈЕ ТЕШКА.
ДА, ТО ЈЕ ДОКТОР! НЕ, НИЈЕ ГРЕШКА!

КО ПОЖЕЛИ НОВУ ФРИЗУРУ ДА ИМА,
НЕКА СЕ ОБРАТИ ДОБРИМ ФРИЗЕРИМА.

ПОШТАРИ СЕ СВОЈОМ ТОРБОМ ПОНОСЕ
ЗАТО ШТО У ЊИМА ВАЖНА ПИСМА НОСЕ.

ЗНАЧАЈНИМ СЕ ПОСЛОМ ОБУЋАРИ БАВЕ:
ПОПРАВЉАЈУ СТАРУ И НОВУ ОБУЋУ ПРАВЕ.
Следи рад у пару: парови добијају бојанке занимања, алата и производа везаних за то занимање). Ученици боје.
     Сакупљање готових бојанки и прављење мапе ума.

3.      РАЗРЕД: Кратак разговор и подсећање кроз питања да је земљиште важно и за биљке и за животиње. Пошто се човек храни биљкама и животињама, онда је важно и за човека. Биљке у земљи имају корен који их причвршћује за тло и узима хранљиве материје и воду за раст и развој биљке. Животињама је или станиште, или извор хране. Постоји више типова тла и они се међусобно разликују.
Учитељ формира 3 групе и дели материјал и задатке за рад (уџбеник и Интернет). Даје основне инструкције.
Прва група: Земљиште као извор хране и станиште биљкама и животињама.
Друга група: Типови (врсте) земљишта;
Трећа група: Бојанке;
Групе добијају и питања:
ПРВА ГРУПА:
1.     Зашто је земљиште услов живота?
2.     Која је улога корена биљке?
3.     Зашто је животињама важно земљиште?
4.     Где и како живи кртица?
5.     Шта људи раде на земљишту?
6.     Шта још земљиште даје човеку?
ДРУГА ГРУПА:
1.     Од чега зависи плодност земљишта?
2.     Опиши црницу.
3.     Опиши пескушу.
4.     Опиши глинушу.
5.     Опиши кречушу.
6.     Како човек може земљиште да учини плоднијим?
7.     Негативно деловање човека на земљиште.

Трећу групу (пар) чине ученице које спорије напредују. Они ће обојити по једну бојанку (биљка, човек, животиња) и код презентовања испричати зашто је свакоме од њих потребно земљиште.

Презентовање резултата рада у групи.
ЗАВРШНИ ДЕО ЧАСА:
1.     РАЗРЕД: Домаћи задатак: Наставни лист.
3       РАЗРЕД: Комплетирање заједничке мапе ума.
Домаћи задатак: научити лекцију и урадити задатке у наставном листу.
Евалуација:
Учитељ ће упитати ученике да лису им се допале данашње активности? Шта им се допало? Шта им се није допало? На крају ће сваки ученик, у складу са својим расположењем, на плакат залепит иједног од три понуђена Смајлија: