среда, 29. март 2017.

*Српски језик - писмене вежбе за ученике 2. и 4. разреда - лакше

СРПСКИ ЈЕЗИК – 2. РАЗРЕД

1.     Допуни реченице
Слог је _______________________________________________________________
Реч је ________________________________________________________________
Реченица је ___________________________________________________________

2.     Поред сваке реченице напиши на који се појам односи
Речи које означавају радњу. _________________
Речи које именују предмете и бића.  _______________________
Главни делови реченице. _______________________________________________

3.     На крају сваке реченице стави одговарајући знак
Колико латиничних слова знаш
Ја сам купила књигу
Донеси дрва

4.     Реченице из трећег питања претвори у одрични облик:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

5.     Плавом бојом подвуци предикат, а црвеном субјекат у реченицама:
Мира вредно учи.
Пада крупан град.
Вредни ратари ору њиве.
Долази воз!

6.     Напиши 5 властитих и 5 заједничких именица:
Властите ____________________________________________________________
Заједничке  ___________________________________________________________


7.     Изабери једну песмицу из Читанке коју знаш напамет и напиши је штампаним латиничним словима.СРПСКИ ЈЕЗИК – 4. РАЗРЕД
1.     Допуни реченице
Слог је _______________________________________________________________
Реч је ________________________________________________________________
Реченица је ___________________________________________________________
Басна је_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Бајка је ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Строфа је _____________________________________________________________
Стих је_______________________________________________________________
Драмски текст је _______________________________________________________
_____________________________________________________________________

2.     Поред сваке реченице напиши на који се појам односи
Речи које означавају радњу. _________________
Речи које именују предмете и бића.  _______________________
Главни делови реченице. _______________________________________________
Реч у реченици која означава предмет или биће на коме се се врши радња. _______
Могу бити описни, присвојни и градивни. ________________________
Означавају материју или грађу. ______________________

3.     На крају сваке реченице стави одговарајући знак
Колико латиничних слова знаш
Ја сам купила књигу
Донеси дрва
Јој, овде има змија

4.     Реченице из трећег питања претвори у одрични облик:
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

5.     Плавом бојом подвуци предикат, а црвеном субјекат у реченицама:
Мира вредно учи.
Пада крупан град.
Вредни ратари ору њиве.
Долази воз!

6.     Напиши 5 властитих , 5 заједничких,5 збирних и 5 градивних именица :
Властите __________________________________________________________
Заједничке  ________________________________________________________
Збирне: ___________________________________________________________
Градивне: _________________________________________________________

7.     Анализирај реченицу (врста реченице, врсте речи, служба речи)
Свакога дана вредни рудари журно улазе у рударско окно. 


ОВЕ ПИСМЕНЕ ВЕЖБЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ