уторак, 22. септембар 2020.

* Пројектна настава - Од пећине до солитера - 2. разред

 

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА – 2. РАЗРЕД

ТЕМА: Од пећине до солитера

Циљ пројекта:
Да деца упознају домове предака.

 

Исходи реализације пројекта:

Да ученици

1.    Схвате да свако живо биће има свој дом и да разликују домове појединих животиња

2.    Сазнају како се човек усавршавао кроз еволуцију

3.    Сазнају како се првобитни човек штитио од опасности и невремена

4.    Сазнају начин живота првобитног човека у пећинама и једноставним скровиштима

5.    Науче како изгледају и од ког материјала су направљени домови сиромашнијих слојева у прошлости

6.    Науче како изгледају и од ког материјала су направљени домови богатијих слојева у прошлости

7.    Разликују земуницу, сојеницу, колибу, плетару,брвнару, талпару, чатмару, палачу – тврђаву, дворац – замак...

8.    Обликују једноставне фигуре од меког материјала,

9.    Цртају, исецају и спајају дводимензионалне облике од картона.


Продукти пројекта:

-        Модели домова предака

-        Фотографије

-        Видео-клипови

-        Цртежи

  

 Активности ученика:

-        Бирају тему, прикупљају информације,

-        Прате, посматрају, уочавају, смишљају, претражују интернет и постављају питања учитељу,

-        Цртају домове предака

-        Праве модел различитих домова

-        Праве видео-клипове и фотографије

-        Постављају пано и изложбу (сумирају резултате)

 

Активности учитељице:

-        Планира и припрема све услове неопходне за успешно одвијање пројекта и одређује циљ,

-        Прати, подстиче сарадњу, помаже, процењује, фотографише.

 

Начин презентације:

-        Изложба радова, по завршетку пројекта,

-        Изложба фотографија у школском ходнику,

-        Постављање видео записа на учитељском блогу, школском сајту и фејсбук страници.

 

Начин укључивања у рад:

-        Учитељица планира и води низ активности са ученицима помаже у снимању видео-записа и фотографија

-        Ученици су активни учесници свих активности, смишљају и постављају питања.

 

Ресурси су:

-        Учионица, лаптоп, пројектор, мобилни телефон, свеске, оловке, бојице, картон, маказе, пластелин,

 

Начин вредновања:

-Учитељица прати активност ученика, процењује креативност у раду и бележи,

-Ученици прате рад својих другова, упоређују са својим активностима и процењују чија су питања била најкориснија, а чији радови најбољи.

 

Реализација пројекта:

 

1.   час:  Свако има свој дом

Учитељица наводи ученике да закључе да свако живо биће има свој дом. Показује неке сличице живих бића, а ученици одговарају у каквом дому свака од њих живи. Зашто живе баш у таквим домовима? Шта им ти домови омогућавају? Од кога – чега их штите? Да ли праве своје домове? Која животиња уложи највише труда у свој дом? Ученици одговарају за сваку појединачну животињу.

          Долази се до човека. И њему је потребан дом. Зашто? Какви су наши домови? Да ли се разликују међусобно? По чему? Зашто се разликују? Од чега то зависи? Зашто две корњаче или два зеца имају исте домове, а људи не? Да ли су људи одувек живели у оваквим домовима?

          Најава активности за следећи час.

          Ученици од пластелина или картона праве дом једне животиње

Домаћи задатак: да претраже на интернету у каквим све домовима данас људи широм света живе.

 

2.   час: Дрво, грање, лишће, пећине, шатори – први домови

Учитељица кроз разговор и сличице са интернета наводи ученике да закључе која су била најстарија човекова склоништа. Показује сличице тих склоништа, као и сличице првобитног човека у различитим животним ситуацијама (лов, риболов, седење уз ватру, прављење оруђа и оружја...). показује и сличице на којима је представљена еволуција човека кроз историју.

Како се човек мењао? Зашто? Шта је радио? Чиме се хранио? Где је проналазио храну? Како? Да ли је напредовао? Како? Шта му је олакшало живот? Шта је цртао на зидовима пећина? Шта је правио? Од ког материјала?


Ученици од материјала по избору праве један од првих једноставних домова прачовека.


 

          Пећине су удубљења у земљиној кори. У њима је било суво, сигурно и топло и зато су се првобитни људи у њих склањали. Спавали су на грању,лишћу, трави или кожи убијених животиња. Одевали су се у кожу убијених животиња. Откриће ватре је било најважније. Она га је грејала, осветљавала му пећину, штитила га од дивљих звери и на њој је спремао храну.

          Шатор су правили од коже убијених животиња.

 

3.   час: Земунице, сојенице, колибе

Кратко подсећање на оно што је на претходним часовима рађено и најава нових домова наших предака.

Учитељица показује сличице земунице, сојенице и колибе. Ученици посматрају и анализирају. Од каквог су материјала направљени? Где су проналазили материјал? Зашто? На каквом терену су направљени? Зашто? Да ли су били функционални? Шта су им омогућавали?  Да ли су би скупи? Зашто?

Ученици од материјала по избору праве један од ових домова.

Земунице су биле укопане у земљу, покривене лишћем и грањем. Ниске, али се у њима могло преноћити.

Сојенице су грађене у плавним подручјима поред река или језера. Биле су подигнуте на деблима да не би биле поплављене и ради заштите од звери и непријатеља. Често су биле изнад реке или језера једним својим крајем причвршћене за обалу и погодне за риболов.

Колибе су једноставне куће од дрвета, грања и сламе. У њима је човек био донекле заштићен од невремена и непријатеља.4.   час: Плетаре, брвнаре, талпаре, чатмаре

Кратко подсећање на оно што је на претходним часовима рађено и најава нових домова наших предака.

Учитељица показује сличице плетаре, брвнаре, талпаре и чатмаре. Ученици посматрају и анализирају. Од каквог су материјала направљени? Где су проналазили материјал? Зашто? На каквом терену су направљени? Зашто? Да ли су били функционални? Шта су им омогућавали?  Да ли су би скупи? Зашто?

Ученици од материјала по избору праве један од ових домова.

Плетаре су биле скромне куће од грања, сламе и другог приручног материјала без неке вредности. У време Турака су прављене, у њима се кратко боравило и напуштане су пред најездом Турака.

Брвнаре су једноставне куће грађене од округлих дрвених стабала.

Талпаре су грађене од дрвених талпи – дасака. Кров је био од различитог материјала. Сламе, дасака, трске, прућа, а у новије време ћерамиде.

Чатмаре су куће прављене од прућа и блата. Ојачанесу дрвеним стубовима и кречене кречом.


5.   час: Палаче – тврђаве,  дворци – замкови (домови богатих)

Кратко подсећање на оно што је на претходним часовима рађено и најава нових домова наших предака.

Учитељица показује сличице палаче и дворца. Ученици посматрају и анализирају. Од каквог су материјала направљени? Где су проналазили материјал? Зашто? На каквом терену су направљени? Зашто? Да ли су били функционални? Шта су им омогућавали?  Да ли су би скупи? Зашто? Ко је живео у оваквим домовима? У којим причама се помињу дворци? Ко у њима живи?

Ученици од материјала по избору праве један од ових домова.

Палаче и дворци су биле домови богатих. Прављене су од камена и другог чврстог материјала. У њима су људи били веома заштићени.6.   час: Сумирање резултата

Учитељица приказује презентацију са интернета ради понављања наученог. Ученици посматрају, питају, коментаришу...

Линк:  http://skr.rs/5bI

Пошто је током свих активности наизменично по један ученик снимао фотографије и клипове, сада се они постављају на сајту школе, учитељском блогу и у ходнику. У учионици постављају изложбу тродимензионалних модела домова, исписују поред сваког назив и кратко објашњење.

 

Вредновање и самовредновање

-        Учитељица користи инструмент којим бодује од 1-3 бода за сваку активност. Сматрамо да је ово добар начин да се процени оствареност исхода пројектне наставе на ову тему.

-         Посматрање, упоређивање, процењивање, разговор и дпрактичан рад смо одабрали као инструменте којима ученици вреднују друге и себе зато што се ради о ученицима првог разреда. Сматрамо да би било који инструмент који укључује писање одузео доста времена.