четвртак, 2. новембар 2017.

СВЕТ ОКО НАС - СЕПТЕМБАР И ОКТОБАР - ПРВИ РАЗРЕД

1.    ЉУДИ КОЈИ ЖИВЕ У ИСТОЈ УЛИЦИ ЈЕДНИ ДРУГИМА СУ _____________.
2.    ЉУДИ КОЈИ ЖИВЕ У ИСТОМ МЕСТУ (СЕЛУ ИЛИ ГРАДУ) СУ ____________.
3.    УЖУ ПОРОДИЦУ ЧИНЕ ________________________________________ .
4.    ШИРУ ПОРОДИЦУ ЧИНЕ _______________________________________ .
5.    УЈАК, СТРИЦ, ТЕТКА, СТРИНА, УЈНА, ТЕЧА, СУ НАШИ _______________ .
6.    У ШКОЛИ ОБЕЛЕЖАВАМО СЛЕДЕЋЕ ПРАЗНИКЕ: ___________________ _______________________________________ .
7.    У ПОРОДИЦИ ПРОСЛАВЉАМО СЛЕДЕЋЕ ПРАЗНИКЕ: _______________
___________________________________________________________
8.    КАДА КРОЗ НАСЕЉЕ ИДЕМО ПЕШИЦЕ МИ СМО _____________, КАДА ВОЗИМО, МИ СМО _______________, А КАДА СЕ ВОЗИМО, МИ СМО _______________ .
9.    ДЕО ПУТА КОЈИМ СЕ КРЕЋУ АУТОМОБИЛИ ЗОВЕ СЕ _____________________ , А ПЕШАЦИ СЕ КРЕЋУ __________________.
10. КОЈОМ СТРАНОМ ТРОТОАРА СЕ КРЕЋУ ПЕШАЦИ? _________________.
11.  КУДА СЕ КРЕЋЕМО КАДА НЕМА ТРОТОАРА? ______________________.
12. ГДЕ МОЖЕМО БЕЗБЕДНО ПРЕЋИ УЛИЦУ? ________________________ .
13. НАЦРТАЈ ЈЕДНУ ОПАСНУ СИТУАЦИЈУ У САОБРАЋАЈУ

14. НАЦРТАЈ ЈЕДНУ ОПАСНУ СИТУАЦИЈУ У КУЋИ

.
уторак, 31. октобар 2017.

*КЊИЖЕВНОСТ - писмена вежба за трећи разред (лакша)


ПИСМЕНА ВЕЖБА ЗА 3. РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ – КЊИЖЕВНОСТ
1.      Повежи назив штива или песме са писцем

Свитац тражи пријатеља                                                       Брана Црнчевић
Мачак отишао у хајдуке                                                        Душан Костић
Љутито мече                                                                             Сун Ју Ђи
Септембар                                                                                 народна приповетка
Ветар и Сунце                                                                           Бранко Ћопић
А зашто он вежба                                                                    народна приповетка
Дрангулије                                                                                Владимир Андрић
Самоћа                                                                                       народна басна
Свијету се не може угодити                                                 Душан Радовић
Вук и јагње                                                                                Бранко В.Радичевић
Охолица                                                                                     народна приповетка

2.      Напиши најмање 5 стихова песме ,,Љутито мече''  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3.      Шта је порука приче ,,Мачак отишао у хајдуке''?

_________________________________________________________________________
4.      Какав је текст ,,А зашто он вежба''? Објасни!

_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

5.      Објасни појмове:
Басна _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Строфа ____________________________________________________________________
Стих ______________________________________________________________________
Бајка _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________