петак, 26. новембар 2021.

*Пројекат: ,,Подршка деци тражиоцима азила, избеглицама и расељеним Ромима, као и образовним установама у Србији”

 Носилац пројекта: Група за децу и младе ,,Индиго”-Ниш

Носилац реализације пројекта: ОШ ,,Љупче Шпанац”-Бела Паланка

Пројектна активност: Размена искустава стечених реализацијом пројектних активности

Партнерска школа: ,,Јован Аранђеловић”- Црвена Река


ПРВА АКТИВНОСТ

ДРУГА АКТИВНОСТ

ТРЕЋА АКТИВНОСТ

ЧЕТВРТА АКТИВНОСТ