уторак, 13. октобар 2020.

* Лична карта моје домовине

      ИМЕ: ____________________________________________________________________________

МЕЂУНАРОДНА ОЗНАКА: ___________________________________________________________

СИМБОЛИ: _______________________________________________________________________

ХИМНА: _________________________________________________________________________

КОНТИНЕНТ: _____________________________________________________________________

ПОЛОЖАЈ У ЕВРОПИ: ______________________________________________________________

ГЛАВНИ ГРАД: ____________________________________________________________________

НОВЧАНА ЈЕДИНИЦА: ______________________________________________________________

СЛУЖБЕНИ ЈЕЗИК: _________________________________________________________________

СЛУЖБЕНО ПИСМО: _______________________________________________________________

ВЕЋИ ГРАДОВИ: ___________________________________________________________________

САСТАВ СТАНОВНИШТВА: ___________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

ВЕРОИСПОВЕСТИ: _________________________________________________________________

РЕЉЕФ: _________________________________________________________________________

НЕКОЛИКО ПЛАНИНА: _____________________________________________________________

НАЈВИШИ ПЛАНИНСКИ ВРХ: ________________________________________________________

УДУБЉЕЊА У ЗЕМЉИ: _____________________________________________________________

НЕКОЛИКО РЕКА: ___________________________________________________________________

НАЈДУЖА ДОМАЋА РЕКА: ___________________________________________________________

МЕЂУНАРОДНА ПЛОВНА РЕКА: _______________________________________________________

ПРИРОДНО ЈЕЗЕРО: _________________________________________________________________

ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРО: _________________________________________________________________

БАРА: _____________________________________________________________________________

КЛИМА: ___________________________________________________________________________

 

Преузмите ОВДЕ