недеља, 25. април 2021.

* Сваки део тела има своју улогу

 * ДРУГИ РАЗРЕД - Животиње у мојој околини (понављање)

 * ДРУГИ РАЗРЕД - Биљке у мојој околини (понављање)

 
* ДРУГИ РАЗРЕД - Заједничке особине живих бића (понављање)