субота, 21. септембар 2019.

Наша правила понашања у школи – пројектна настава – први разредЦиљ пројекта:
Постављање конкретних правила понашања која важе за све ученика.
Исходи реализације пројекта:
Да ученици
  1. Сами уоче која правила понашања важе у школи,
  2. Прихвате правила која додаје учитељ,
  3. Схвате да сви морају да поштују та правила,
  4. Увежбају манипулацију маказама,
  5. Вежбају уредност, прецизност и одговорност. 
Продукти пројекта:
-        Пано са правилима понашања у школи


-        Видео запис тока израде паноа.
    Време: 2 везана школска часа

 Активности ученика:
-        Смишљају правила понашања у школи,
-        Боје бојанке са неким правилима,
-        Оцртавају своје дланове и исецају их, ,

Активности учитеља:
-        Планира и припрема све услове неопходне за успешно одвијање пројекта и одређује циљ,
-        Прати, подстиче сарадњу, помаже, процењује,

 Начин презентације:
-        Пано постављен у учионици по завршетку пројекта,
-        Изложба фотографија у школском ходнику,
-        Постављање видео записа на учитељском блогу, школском сајту и фејсбук страници.

Начин укључивања окружења:
-        Учитељ позива једног  родитеља да помогне у остваривању пројекта,
-        Родитељ  фотографише и снима

Ресурси су:
-        Родитељ,
-        Алати, материјал за израду паноа.

Начин вредновања:
-Учитељ прати активност ученика, процењује креативност у раду и бележи,
-Ученици прате рад својих другова и упоређују са својим активностима.

Реализација пројекта:
1. Учитељ води разговор са ученицима наводећи их да смисле што више правила понашања у школи. То бележи и додаје још неколико правила за која сматра да су важна. Дели ученицима бојанке са неким правилима понашања. Затим им дели папире у боји на којима они осликавају своје дланове и исецају их малказама. На тим длановима учитељ ће касније исписати остала правила понашања у школи.
2. Ученици су добили задатак да смисле што више правила понашања у школи, да обоје по 3 бојанке и нацртају своје дланове на папир и исеку их.
3. Родитељ фотографише ток рада, а занимљиве детаље и снима.
      4.  Учитељ прати и бележи утиске ради касније процене резултата. По потреби се укључи са неким питањем или као помоћ, ако је потребно. На крају, уз сугестије ученика, формира одељењски пано са правилима понашања у школи.

Вредновање и самовредновање
-        Учитеља користи инструмент  којим  процењује и бележи: заинтересованост ученика, спретност и креативност ученика, хигијенске навике, Бодује од 1-3 бода за сваку активност. Сматрамо да је ово добар начин да се процени оствареност исхода пројектне наставе на ову тему.
-         Посматрање, упоређивање, процењивање, су одабрани као инструменте којима ученици вреднују друге и себе зато што се ради о ученицима првог разреда. Сматрамо да би било који инструмент који укључује писање одузео доста времена.


Припрема за час Природе и друштва у четвртом разреду ,,Сведоци прошлости“Овај час је организован по методама активног учења.
Активно учење је: учење кроз пажљиво конструисане активности, учење кроз рад и извршавање задатака и лична акција, учење дирекним укључењем ученика у процес учења.
Циљеви часа:
-        Да ученици упознају начин живота наших предака у прапостојбини,
-        Да ученици уоче из којих историјских извора могу да сазнају о прошлости,
-        Да ученици уоче како је човек, захваљујући мишљењу, мењао себе и свој начин живота,
Материјал: уџбеници и друга литература, конструкторски материјал за израду колибе, материјал за прављење лука и стреле, блок, боје, папир, оловке, листићи за поделу на групе.
Време трајања: 90 минута
1.    

К    А
 
КОРАК: Ребус чије решење је ПРЕДАК. Ученици говоре све могуће асоцијације на ову реч.

                                                                  

       
Призива се знање из Народне традиције и Српског језика да би се објаснили појмови ,,историја“,  ,,прошлост“ и ,,историјски извори“.
2.     КОРАК: Учитељ ученицима дели листиће са бројевима од 1 до 4 и појмовима који упућују на једну од области:
БРОЈ 1:  ИСТОРИЈСКИ ИЗВОРИ – музеј, библиотека, споменик, стере фотографије, старе грађевине, стари списи...
БРОЈ 2: ДОМОВИ НАШИХ ПРЕДАКА – пећина, земуница, шатор, сојеница, колиба, палача...
БРОЈ 3: ВАЖНИ ПРОНАЛАСЦИ – ватра, точак, метал, парна машина...
БРОЈ 4: ОРУЖЈЕ, ОРУЂЕ И СТАРИ ПРЕДМЕТИ – камен, копље, секира од камена, лук и стрела, сечиво, мач, дрвена кашика, дрвена посуда, нож, дрвена мотика, дрвено рало...
На столовима су постављени бројеви са називима области и литература коју могу искористити по групама. Литература су уџбеници за 4. разред основне школе и додатни материјал на листићима које је припремила учитељица.

ДОДАТНА  ЛИТЕРАТУРА:
ПРВА ГРУПА: Некада се живело другачије него данас. О томе како је живот некада изгледао можемо сазнати из размих трагова прошлости које називамо ИСТОРИЈСКИ ИЗВОРИ. То су приче старих људи, записи у књигма, остаци старих грађевина (куће у којима су људи живели, цркве, манастири...), слике, фотографије, мапе и др. У музејима и библиотекама чувају се многи писани трагови о догађајима из прошлих времена, извори знања о прошлости. Предмети и објекти које су људи израђивали и градили и њима се служили, чувају се у музејима или на местима где су настали. Остаци прошлости су приче, песме, бајке које су се преносиле усмено од старијих на млађа поколења.
          ДРУГА ГРУПА: У далекој прошлости човек је живео у пећини. Јео је само оно што улови. Правили су и шаторе од коже убијених животиња и осталог материјала који би пронашли у природи. Сакривали су се и у земуницама које су правили тако што су ископали рупу у земљи. Изнад земље је био кров од грања, лишћа и сламе. Ради лакшег риболова градили су од дрвета и сламе куће изнад воде – сојенице. Сојенице су биле подигнуте на балванима изнад воде а једном страном су биле повезане са обалом реке, баре или језера. Ту су такође били заштићени од непријатеља, дивљих звери и поплава. Касније почињу да праве куће од блата и камена. Куће од камена су се звале палаче.
ТРЕЋА ГРУПА: Човек је дуго јео сирову храну. После много хиљада година случајно је открио ватру. Схватио је да је храна укуснија ако се испече или скува. Временом човек престаје да производи само за себе већ почиње често да путује ради трговине. Откриће точка је било једно од најзначајнијих открића. Измислио је штампарију, сат и компас. Велики напредак у развитку човека је проналазак парне машине. Почиње да прави машине које покреће пара: локомотива и пароброд. Размишљајући и комбинујући стечена знања човек ствара електричну струју, телефон, радио, телевизију...
          ЧЕТВРТА ГРУПА: Док је живео у пећини човек је правио примитивно оружје: копље, лук и стрелу којима је ловио. После открића ватре почињу да праве посуђе од земље (глине). Временом човек почиње да се бави разним занимањима – занатима и да ствара лепа уметничка дела. Открићем метала добија прилику да израђује оружје, оруђе и друге употребне предмете од метала.

3.     КОРАК: Ученици најпре користећи понуђену литературу уче индивидуално а затим дискутују у групи и припремају се за презентовање стеченог знања осталим групама. Тако свака група добија по 5-6  експерата за одређени део лекције.
4.      КОРАК: Презентовање наученог по групама.
5.     КОРАК: Формирање нових група (5) тако да се у свакој групи нађе по један члан (експерт) из претходних група. Најлакше је груписати их по бројевима. Свака група ће имати чланове са бројевима од 1 до 5.
Нове групе добијају нове задатке:
ПРВА ГРУПА: Да од понуђеног материјала направе један дом наших предака.
ДРУГА .ГРУПА: Да од понуђеног материјала направе лук и стрелу.
ТРЕЋА ГРУПА: Да напишу једну песму о прецима (ако се снађу, у понуђеном материјалу могу пронаћи песмицу ,,Шта су између осталог радили стари Словени“.
ЧЕТВРТА ГРУПА: Да нацртају претка у једној животној ситуацији (лов, риболов, земљорадња...)-
ПЕТА ГРУПА: Да саставе питања за квиз у коме ће се такмичити прве четири групе.

  1. КОРАК: Презентовање по групама и квиз у коме чланови пете групе играју улоге водитеља и жирија.  Домаћи задатак: мапа ума везана за обрађену  лекцију.