четвртак, 3. јануар 2019.

*Сунце и Сунчев систем - утврђивањеСунце и Сунчев систем – утврђивање
Циљеви и задаци часа: Развијање географског начина размишљања, оспособљавање ученика за практичну примену усвојених знања, утврђивање степена усвојености кључних појмова: Сунце, Сунчев систем, галаксија, свемир, планете, метеори, комете, астероиди, сателити.
Час је осмислио и реализовао Иван Цветковић, професор географије у ОШ ,,Јован Аранђеловић'' у Црвеној Реци.
Уводни део часа
Квиз се истовремено одржава у матичној школи и издвојеном одељењу у суседном селу. Такмиче се ученици петог разреда из два села. Успоставља се скајп веза, тако да ученици могу да виде и чују једни друге. Свако одељење чини један тим. Објашњавам сваку игру појединачно као и правила целокупног квиза. Свака група има један лаптоп и одштампане примерке сваке игре.
Правила квиза: Квиз се састоји од седам игара. Решење из сваке игре се уписује у ''Завршну игру''. Група која прва пронађе скривени појам из завршне игре је победник. Прва игра: Слагалица -  употребом свих слова треба пронаћи скривени појам. Друга игра: Питалица - праћењем наведених чињеница треба открити о ком небеском телу се ради. Трећа игра: Ребус - појам и слика чине једно небеско тело. Четврта игра: Укрштеница - решавањем укрштенице треба открити скривени појам у уоквиреном реду. Пета игра: Осмосмерка - пронаћи скривени појам. Шеста игра: Асоцијација - одговори из колона А, Б, В и Г воде вас ка коначном решењу. Седма игра: Завршна игра - у одговарајуће поље упишите решења из предходних игара. Свака група бира вођу за одређену игру тако да сваки ученик најмање једанпут буде вођа игре.
Главни део часа
Свака игра је на презентацији где вођа уписује одговоре, такође, свака игра је одштампана и на засебним папирима.
·       Решења из предходних игара упишите у означена поља и откријте скривени појам слагањем слова из уоквиреног реда верикално.
Завршни део часа
Победник квиза је група која је прва дошла до коначног решења у ''Завршној игри'' а квиз може да траје максимално 30 минута. Групе исписују решење у презентацији и на табли. Након тога свака група добија решења за све игре.
Решења:
Прва игра:
Г
А
Л
А
К
С
И
Ј
А
Друга игра:
  • Сунце
Трећа игра:
  • Комета
Четврта игра:
Црвена планета


М
А
Р
С


Планета после СатурнаУ
Р
А
Н

Највећа планета

Ј
У
П
И
Т
Е
Р
Прва
планета

М
Е
Р
К
У
Р

Зову је и звезда Даница

В
Е
Н
Е
Р
А

Последња планета
Н
Е
П
Т
У
Н


Пета игра:
А
В
О
Г
И
С
И
Г
Л
Х
З
О
Р
П
Д
А
Л
М
О
Р
М
В
И
М
Е
К
Л
О
З
Ј
Т
Г
Д
У
А
Њ
Е
Н
Љ
Р
Г
Е
М
В
Г
С
Т
Л
С
Шеста игра:
Колона А: Планета
Колона Б: Сателит
Колона В: Сунце
Колона Г: Комета
Коначно решење: Сунчев систем

Седма игра:
Игра бр. 1
Г
А
Л
А
К
С
И
Ј
А
Игра бр. 2


С
У
Н
Ц
Е


Игра бр. 3
К
О
М
Е
Т
АИгра бр. 4


С
А
Т
У
Р
Н

Игра бр. 5

М
Е
Т
Е
О
Р
И

Игра бр. 6

С
У
Н
Ч
Е
В
С
И
С
Т
Е
М
Скривени појам: СВЕМИР