петак, 29. мај 2020.

* Шта смо научили из Српског језика, Математике и Природе и друштва - за 3. разред, 30.5.2020.СРПСКИ ЈЕЗИК

    Данас ћете урадити тест у вези са именицама. Није лоше да се најпре мало подсетите да бисте лакше и боље решили тест.


МАТЕМАТИКА

  Урадите задатке на 49. страни ваших Наставних листова.


ПРИРОДА И ДРУШТВО

    Одговорите на питања на 50. страни ваших Наставних листова.


ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Вежбајте уз РТС* Шта смо научили из српског језика, Математике и Света око нас - за 1. разред, 30.5.2020.


МАТЕМАТИКА

  Урадите задатке на 59. страни вашег уџбеника. То је последња страница. 


СРПСКИ ЈЕЗИК

     Урадите овај онлајн тест:


СВЕТ ОКО НАС

     Урадите ТЕСТ 6, сликајте и пошаљите.


ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

Вежбајте уз РТС


* Научили смо из граматике и правописа (први разред) - ОНЛАЈН ТЕСТчетвртак, 28. мај 2020.

* Са ликовима песама и прича из читанке; Научили смо; Научили смо - за 3. разред, 29.5.2020.


СРПСКИ ЈЕЗИК

Урадите овај онлајн тест:МАТЕМАТИКА

 Урадите задатке у вашим Наставним листовима на 47. и 48. страни и погледајте час на РТС 2 од 12,40 до 13,10. 


ПРИРОДА И ДРУШТВО

    Урадите питања и задатке на 48. и 49. страни ваших Наставних листова.
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Вежбајте уз РТС


* Ликови песама и прича (трећи разред) - ОНЛАЈН ТЕСТ* Научили смо из српског језика: Научили смо; ТВ: Да поновимо - за 1. разред, 29.5.2020.


СРПСКИ  ЈЕЗИК

     Данас проверавамо шта смо научили до сада. исписаћете наслове свих песмица које смо учили и имена њихових писаца. Затим провежбајте разумевање прочитаног уз овај квизић:МАТЕМАТИКА

  Решите задатке на 57. и 58. страни вашег уџбеника и пратите час на РТС 2 од 8,35 до 9,05. 


СВЕТ ОКО НАС

   Урадите ТЕСТ 5, погледајте јучерашњи час на РТС 2.

      Затим провежбајте уз квизић:


ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Вежбајте уз РТС


среда, 27. мај 2020.

* Списак уџбеника за 2. и 4. разред школске 2020/2021.ОСНОВНА ШКОЛА  ,,ЈОВАН АРАНЂЕЛОВИЋ''  ЦРВЕНА РЕКА
УЏБЕНИЦИ ЗА 2. И 4. РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
ДРУГИ РАЗРЕД
ПРЕДМЕТ
РАЗ.
ИЗДАВАЧ
АУТОР
НАСЛОВ УЏБЕНИКА
СРПСКИ Ј.
2.
БИГЗ
Зорица Цветановић, Даница Килибарда, Александра Станишић
Читанка 2 са граматиком, уџбеник; ћирилица
СРПСКИ Ј.
2.
БИГЗ
Зорица Цветановић, Даница Килибарда, Александра Станишић
Радна свеска 2, за 2. разред основне школе; ћирилица
СРПСКИ Ј.
2.
БИГЗ
Зорица Цветановић, Даница Килибарда, Александра Станишић
Латиница, уџбеник за 2. разред основне школе; ћирилица
МАТЕМАТИКА
2.
БИГЗ
Сања Маричић, Драгица Ђуровић
Математика 2, уџбеник за  2. разред основне школе; ћирилица
МАТЕМАТИКА
2.
БИГЗ
Сања Маричић, Драгица Ђуровић
Математика 2, радна свеска 1. део , за 2. разред основне школе; ћирилица
МАТЕМАТИКА
2.
БИГЗ
Сања Маричић, Драгица Ђуровић
Математика 2, радна свеска 2. део , за 2. разред основне школе; ћирилица
СВЕТ ОКО НАС
2.
БИГЗ
Сања Благданић, Зорица Ковачевић, Славица Јовић
Свет око нас 2, уџбеник  за 2. разред основне школе; ћирилица
СВЕТ ОКО НАС
2.
БИГЗ
Сања Благданић, Зорица Ковачевић, Славица Јовић
Свет око нас 2, радна свеска  за 2. разред основне школе; ћирилица
МУЗИЧКА КУЛТУРА
2.
БИГЗ
Весна Марковић, Бања Хршак
Музичка култура 2, уџбеник и ЦД са музичким примерима за 2. разред основне школе; ћирилица
ЛИКОВНА КУЛТУРА
2.
БИГЗ
Кристинка Селаковић, Бојана Проле
Ликовна култура 2, уџбеник  за 2. разред основне школе; ћирилица
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
ПРЕДМЕТ
РАЗ.
ИЗДАВАЧ
АУТОР
НАСЛОВ УЏБЕНИКА
СРПСКИ Ј.
4.
КЛЕТ
Радмила Жежељ Ралић
Речи чаробнице, читанка +ЦД за 4. разред основне школе; ћирилица
СРПСКИ Ј.
4.
КЛЕТ
Радмила Жежељ Ралић
О језику, граматика та 4. разред; ћирилица
СРПСКИ Ј.
4.
КЛЕТ
Бранка Матијевић, Радмила Жежељ Ралић
Српски језик, наставни листови ,,Маша и Раша'' за 4. разред основне школе, ћирилица
МАТЕМАТИКА
4.
КЛЕТ
Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Марина Јовановић, Анђелка Николић
Математика, уџбеник за 4. разред основне школе; ћирилица
МАТЕМАТИКА
4.
КЛЕТ
Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Марина Јовановић, Анђелка Николић
Математика, радна свеска за 4. разред основне школе; ћирилица
МАТЕМАТИКА
4.
КЛЕТ
Радмила Жежељ Ралић, Бранка Матијевић
Математика, наставни листови ,,Маша и Раша'' за 4. разред основне школе, ћирилица
ПРИРОДА И ДРУШТВО
4.
КЛЕТ
Винко Ковачевић, Бранка Бећановић
Природа и друштво, уџбеник за 4. разред основне школе; ћирилица
ПРИЕОДА И ДРУШТВО
4
КЛЕТ
Винко Ковачевић, Бранка Бећановић
Природа и друштво, радна свеска за 4. разред основне школе, ћирилица
ПРИРОДА И ДРУШТВО
4.
КЛЕТ
Зоран Б. Гаврић, Драгица Миловановић
Природа и друштво, наставни листови ,,Маша и Раша'' за 4. разред основне школе; ћирилица
МУЗИЧКА КУЛТУРА
4.
КЛЕТ
Гордана Илић
Чаробни свет музике, музичка култура ца ЦД-ом за 4. разред основне школе; ћирилица


* Научили смо; Са писцима из читанке; Систематизација - за 3. разред, 28.5.2020.


МАТЕМАТИКА

  Урадите задатке на 60. страни ваших наставних листова и погледајте ТВ час о разломцима (да ,,освежите'' знање) на РТС 3 од 11,30 до 12,00. 


СРПСКИ ЈЕЗИК

   Прелистајте ваше читанке, издвојите 10 писаца, смислите и напишите по једно питање које бисте им поставили да сте се срели са њима. Сликајте и пошаљите. 


НАРОДНА ТРАДИЦИЈА

  Урадите мапу ума са свим занатима разврстаним по групама. То можете на папиру мало већег формата. Сликајте и пошаљите. * Научили смо; Избор из поезије Ј. Ј Змаја; Квиз - за 1. разред, 28.5.2020.


МАТЕМАТИКА

    Данас ћете урадити задатке у уџбенику на 55. и 56. страни и пратите час на РТС 2 од 8,00 до 8,30. 

СРПСКИ ЈЕЗИК

    Пошто се данас поклапамо и са ТВ часом из српског језика, погледајте на РТС 3 од 8,35 до 9,05. Затим урадите ове квизиће:

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА

    Покушајте да пронађете на Интернету неки квизић који одговара вашем узрасту. Ако не успете, урадите овај квизић:уторак, 26. мај 2020.

* Вожња, Десанка Максимовић; Редослед рачунских операција; ТВ: Музички бонтон - за 3. разред, 27.5.2020.


СРПСКИ ЈЕЗИК

  Још једном прочитајте песмицу, а затим урадите овај тест:


МАТЕМАТИКА

 Настављамо са редоследом рачунских операција. Урадите задатке у Наставним листовима на 59. страни. 
     Провежбајте решавајући овај квизић:


МУЗИЧКА КУЛТУРА

    Активно испратите овај ТВ час:


ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

Вежбајте уз РТС

* Избор из поезије Ј. Ј Змаја; Научили смо; ТВ: Деца су украс света, Љубивоје Ршумовић - за 1. разред, 27.5.2020.


СРПСКИ ЈЕЗИК

  Данас се дружите са познатим дечјим песником Јованом Јовановићем Змајем. Погледајте ТВ час данас од 8,00 до 8,30. Напишите наслов у свескама и неколико реченица о писцу.
   У вашој читанци прочитајте песмице и биографију писца од 92. до 95. стране. Изаберите, научите и снимите рецитовање једне песме по вашем избору. Пошаљите.
   Послушајте изражајно казивање неколико Змајевих песама:


МАТЕМАТИКА

  Урадите задатке на 54. страни вашег уџбеника. Затим решите овај тест:


МУЗИЧКА КУЛТУРА

Погледајте ТВ час и урадите шта се од вас тражи. 


ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

Вежбајте уз РТС