недеља, 31. јануар 2021.

*Придеви - листић за вежбање (други разред)


 

ПРИДЕВИ* Час одељењског старешине - Другарство у одељењу

     ТЕМА: Другарство у нашем одељењу.

    Корелација са часом српског језика на коме смо проверили шта знамо о наученим врстама речи и обрадили придеве (описне придеве).

     ,,Празни'' папири ће бити подлога за  стикере са одговорима ученика.Припрема за час

Другарски о другарству –час одељењског старешине

            Једна од најважнијих и најодговорнијих дужности наставника, поред извођења наставног рада, јесте вршење функције одељењског старешине. Одељењски старешина је педагошки, организациони и административни руководилац одељења. Његови послови зависе од врсте школе, узраста ученика, организационе шеме на основу које ради школа и других чинилаца.

               Ево једног часа одељењског старешине чији је циљ да деца препознају, уважавају и негују позитивне особине личности које ће им олакшати комуникацију и сарадњу са вршњацима и да се створи пизитивна клима у одељењу.

            Час је одржан у комбинованом одељењу 2. и 4. разреда. Учитељица је планирала исту тему за оба разреда јер то најлогичније решење у комбинованим одељењима. Такође, урађена је корелација са предметом Српски језик (укрштеница и смишљање именица, глагола и описних придева) и Музичком културом (песмица ,,Другарство'').

            За овај час учитељица је унапред припремила укрштеницу чије је решење ДРУГАРСТВО, листић са врлинама чије име почиње словима од којих је састављена  реч другарсво, листове – држаче стикера са конкретним задацима и одговарајући број стикера.

            Час почиње заједничким решавањем укрштенице:

 

11.

 

1.Одрастао човек који се понаша као дете (придев)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Онај ко много ради (придев)

 

 

 

 

 

 

3.Придев у мушком роду од именице успех

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Супротно од ретко

 

 

 

 

 

 

5.Припада Ани (мушки род)

 

 

 

 

 

6.Онај ко има реп (придев)

 

 

 

 

 

 

7.Радостан,  или ...

 

 

 

 

 

 

 

8.Супротно од лак

 

 

 

 

 

 

9.Радан, или ...

 

 

 

 

 

 

 

10.Онај ко је стекао образовање (придев)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Именица настала од именице друг

 

Решење:

1.      Детињаст

2.      Радан

3.     Успешан

4.     Густо

5.     Анин

6.     Репат

7.     Срећан

8.     Тежак

9.     Вредан

10.  Образован

11.  Другарство.

Следи кратак разговор о другарству. Шта је то другарство? Како се оно препознаје? Шта је дружење? Ко се дружи? Шта раде другови?

Ученици имају задатакда осмисле именице или глаголе којима би описали другарство. То записују на стикере и лепе на постављени папир са питањем ,,Шта је другарство?'' Анализирамо резултате.  Неки од идговора: дружење, играње, помагање, сарадња, нешто најлепше, драгоценост, богатство, хуманост... Затим учитељ показује реч ДРУГАРСТВО написану од првих слова другарских врлина:

Добронамеран

Реалан

Учтив

Галантан

Активан

Радостан

Саосећајан

Толерантан

Веран

Одан (објективан)

            Следећи задатак за ученике је да запишу своје особине (врлинеи мане) користећи придеве, именице или глаголе. Одговоре лепимо на папир са питањем ,,Које су твоје особине?''. Анализирамо резултате. Неки од одговора: шаљивџија, добар, вредан, добар ђак, леп, смешан, помажем свима...

            Нови задаци су: набрајање особина доброг друга и навођење имена најбољег друга у одељењу, по њиховом мишљењу, уз појединачно анализирање резултата.  Неки од одговора: веран, искрен, пожртвован, хуман, весео, разигран, смешан, реалан, вредан, спретан...  Када је реч о најбољем другу у одељењу гласови су прилично равномерно распоређени за 6 ученика што је одлично. То значи да у одељењу има више ученика код којих су деца препознала другарске врлине.

            На крају сви певају песмицу ,,Другарсво'' која је научена на часу Музичке културе.


На крају часа: