уторак, 15. март 2022.

*ПРВИ РАЗРЕД - ЗА ТОЛИКО ВЕЋИ/МАЊИ БРОЈ, ДЕСЕТИЦЕ И ЈЕДИНИЦЕ, ПАРНИ И НЕПАРНИ / ЈЕДНОЦИФРЕНИ И ДВОЦИФРЕНИ БРОЈЕВИ (припрема за писмену вежбу)

 

  

1.      ЈЕДНОЦИФРЕНИ БРОЈЕВИ

______________________________________________________________________

2.      ДВОЦИФРЕНИ БРОЈЕВИ

_______________________________________________________________________

3.      БРОЈЕВИ ПРВЕ ДЕСЕТИЦЕ

________________________________________________________________________

4.      БРОЈЕВИ ДРУГЕ ДЕСЕТИЦЕ

________________________________________________________________________

5.      ПАРНИ БРОЈЕВИ

________________________________________________________________________

6.      НЕПАРНИ БРОЈЕВИ

_________________________________________________________________________

7.      КОЈИ БРОЈ ЈЕ ЗА 4 ВЕЋИ ОД 3?

___________________________________________________________________________

8.      КОЈИ БРОЈ ЈЕ ЗА 3 МАЊИ ОД 7?

___________________________________________________________________________

9.      ЗА КОЛИКО ЈЕ БРОЈ 5 МАЊИ ОД 9?

__________________________________________________________________________

10.   ЗА КОЛИКО ЈЕ БРОЈ 6 ВЕЋИ ОД 2?

___________________________________________________________________________

11.   РАСТАВИ БРОЈЕВЕНА ДЕСЕТИЦЕ И ЈЕДИНИЦЕ:

 

12 = ____Д _____ Ј

 

18 =

 

20 =

 

12.   О КОМ БРОЈУ ЈЕ РЕЧ?

 

1 Д 7 Ј =                                       1 Д 2 Ј =                          

 

2 Д =                                             5 Ј =