субота, 10. март 2018.

*Умањеник је 20 а умањилац број друге десетице - ИГРА МЕМОРИЈЕ

*Сабирање до 10 - ИГРА МЕМОРИЈЕ

*Одузимање до 10 *- ИГРА МЕМОРИЈЕ

*Одузимање од броја 20 и сабирање када је збир 20 - ИГРА МЕМОРИЈЕ

*Одузимање са бројевима до 20 са преласком преко десетице - ИГРА МЕМОРИЈЕ

*Сабирање до 20 са преласком преко десетице - ИГРА МЕМОРИЈЕ

*Одузимање у оквиру друге десетице - ИГРА МЕМОРИЈЕ

*Сабирање до 20 без преласка преко десетице - ИГРА МЕМОРИЈЕ