недеља, 18. август 2013.

*Индивидуализована настава

,,Svi ljudi su isti kao svi ljudi.
Neki ljudi su kao neki ljudi.
Ni jedan čovek nije isti kao drugi čovek.''

C. Klackhon

predmet.sinergija.edu.ba/.../INDIVIDUALIZOVANA%20NASTAVA%2...‎
www.ossvetisavaba.edu.rs/aktuelno/2012/individualizacija-nastave.doc‎
Oблици индивидуализације наставе
       ,,Позната нам је чињеница да међу ученицима једног одељења постоје велике разлике,па је и схатљиво да једнака настава неће моћи свим ученицима да осигура повољне услове за стицање знања.Због тога се уводи индивидуализована настава у васпитно-образовни процес.Историја наставне праксе показује различите покушаје прилагођавања наставе физичким и психичким особинама ученика.Овакав облик наставе у нашим школама је мало заступљен,али се не може рећи да нема никаквих облика индивидуализације наставе.Таквих облика има,али се не примењују у довољној мери.
    Идеја да се настава прилагоди индивидуалним могућностима ученика утицала је и на организацију наставног рада,па су се појавили најразличитији облици индивидуализације наставе.Наставник се опредељује за одређени облик индивидуализације уважавајући захтеве с обзиром на конкретну ситуацију у којој се обавља учење и расположивост наставних средстава и материјала за рад .Избор облика индивидуализације условљава и наставникова оспособљеност да одређени облик примени.Наставник мора бити објективан при процени својих могућности пред овим задатком,веома добро познавати своје ученике и разлике које постоје међу њима,све начине и могућности у индивидуализацији наставно рада и тако створит услове за њену адекватну и ефикасну примену,обезбеђујући на тај начин успех ученика и свој лични успех.
        Различити аутори дају различите класификације облика индивидуализације .
         Облици индивидуализације по Радисаву Ничковићу су:
-„наставни листићи;
-задаци на више нивоа тежине;
-елементи индивидуализације у  програмираном учењу;
-елементи индивидуализације у учењу помоћу машина за учење и компјутера;
- индивидуализација у слободним и факултативним активностима;
-покушај рачвања(фракције) наставе у школи;
-елементи индивидуализације у додатној и допунској настави;
-елементи  индивидуализације у оквиру групне наставе.''
 (Продановић, Т. и Ничковић, Н.: Дидактика, Завод за уџбенике и наставна средства; Београд, 1988.стр.150.)


Нема коментара:

Постави коментар

Предлози, сугестије, критике су добродошли! Поздрав!
На мом блогу је све јавно, бесплатно и доступно читаоцима добре воље. Свима је дозвољено да коментаришу (и онима који нису регистровани, немају Google налог и нису чланови блога) Зато би било лепо да на крају коментара напишете бар своје име и презиме.
Од 20.3.2014. АНОНИМНИ коментари неће бити објављивани.