КАКО ПРОНАЋИ ЖЕЉЕНИ ЧЛАНАК НА БЛОГУ?

Упутство за претрагу:

Испод овог упутства ћете уочити могућност Претражи овај блог. У бело поље унесите неколико кључних речи за претрагу. Кликните на претрага. У средишњем делу блога, где су чланци, изнад последњег чланка ће се појавити списак постова који садрже кључне речи.

Испод цитата имате и Ознаке за чланке. Кликом на одређену ознаку отварате све чланке из те групе.

У Архиви чланака, кликом на троуглић поред одређеног датума отварате наслове чланака из те седмице. Појединачно чланке отварате кликом на њихов назив.

Горе, испод назива блога исписани су називи страница(20). У њима су разврстани сви садржаји блога. Странице садрже линкове ка одређеним сајтовима или чланцима на блогу.

понедељак, 17. фебруар 2020.

*Коцка до коцке – обновисмо градиво о реченицама, управном говору и глаголима и глаголским временимаНЕСВАКИДАШЊЕ КОМБИНОВАНО ОДЕЉЕЊЕ
Коцка до коцке – обновисмо градиво о реченицама, управном говору, глаголима и глаголским временима
       Тимски рад ученика подразумева заједнички рад. Зато је јако важно децу научити његовом значају. Деца треба да схвате да се у тиму ради због:
 - креативног приступа
 - подељене одговорности
- више урађеног посла за мање времена
- повећања свачијег самопоуздања
- разлике се користе у креативне сврхе
- отворености у односу на идеје и осећања.
 Наравно да што су деца старија, тимови боље функционишу.

У научној и стручној литератури се најчешће под тимским радом наставника подразумева заједнички и кооперативан рад два или више наставника исте или различите струке који се заснива на сарадњи, размени и позитивној међузависности, а који је оријентисан, најпре, ка остваривању циљева и задатака наставе, затим ка унапређивању квалитета наставе и учења и професионалном развоју наставника. Тимски рад наставника уопште обухвата одговорност и међузависност чланова тима и тежњу да остваре жељене или захтеване исходе. Тимски рад наставника је интерактиван процес који омогућава да људи различитог степена стручности произведу креативна решења за заједнички дефинисане проблеме.

        Презентери: професорка српског језика   Емина Стаменковић и професорка разредне наставе Ивана Крстић.  Предмет: Српски језик. Разреди : 3,4,5. и 6. разред.

Задаци часа:
Образовни: Обнављање стеченог знања ученика у области граматике и правописа.
Утврдити стечена знања о врстама речи, врстама реченица и глаголским временима, као и у писању великог слова, интерпункцијским знацима и управном говору.
Васпитни : Неговање другарства и тимског рада. Развијање солидарности и толеранције.
Функционални: Развијање памћења; усмеравање пажње и концентрације.Развијање стваралачке маште; подстицање игралаштва и креативности.

Уводни део:
Формирање група – ученици извлаче картице са бојама. Они који извуку исту боју, припадаће истој групи.У уводном делу часа све групе добијају коцкице са сличицама на свакој страни и папире са задацима  као и објашњење о начину рада након којег ћемо заједно проверити тачност урађеног.

Главни део часа:
Након поделе листића и добијених инструкција о раду ученици крећу са решавањем задатака.
Из сваке групе по један ученик баца коцкицу и добијени појам са коцкице  бележи на листић. У продужетку је задатак који треба да се реши. Испод задатка је место за одговор.Након краћег времена свака група чита одговор и ако је тачан лепи поред цветић.
После урађених свих задатака сабирају се цветићи и најуспешнија је она група која има највећи број цветића.

 Други део часа нема такмичарски карактер, већ је замишљен тако да ученици искажу своју машту и креативност.Свака група баца 5 коцкица.Од добијених мотива са сличица ,заједничким снагама састављају што занимљивију причу. Након тога  из сваке групе по један ученик чита причу. Следе коментари осталих ученика и бира се најуспешнија прича.

Завршни део часа:
Заједно са ученицима разговарамо о успешности урађеног на часу.Евалуацију часа урадићемо са смајлићима.
недеља, 16. фебруар 2020.

Лепи зуби, здрави зуби – пројектна настава – први разредЛепи зуби, здрави зуби – пројектна настава – први разред
Циљ пројекта:
Правилна орална хигијена усне дупље и очување здравих зуба.
Исходи реализације пројекта:
Да ученици
 1. Препознају загонетку,
 2. Усмено описују ствари из непосредног окружења бирајући и користећи одговарајуће речи,
 3. Одржавају личну хигијену и адекватно се одевају у циљу очувања здравља,
 4. Одреде време својих активности помоћу временских одредница (делови дана),
 5. Обликују једноставне фигуре од меког материјала,
 6. Наведу делове свога тела,
 7. Одржавају личну хигијену,
 8. Схвате значај коришћена воћа у исхрани. 
Продукти пројекта:
-        Модели вилице и зуба од пластелина,
-        Видео-упутство о правилном прању зуба,  
  
 Активности ученика:
-        Бирају тему, прикупљају информације,
-        Прате, посматрају, уочавају, смишљају и постављају питања стоматологу,
-        Помажу стоматологу ,
-        Цртају вилицу са правилно распоређеним зубима и исписују њихове називе,
-        Праве вилицу са зубима од пластелина,
-        Праве видео-упутство о правилном прању зуба.

Активности учитељице:
-        Планира и припрема све услове неопходне за успешно одвијање пројекта и одређује циљ,
-        Прати, подстиче сарадњу, помаже, процењује, фотографише.

Начин презентације:
-        Изложба радова, по завршетку пројекта,
-        Изложба фотографија у школском ходнику,
-        Постављање видео записа на учитељском блогу, школском сајту и фејсбук страници.

Начин укључивања у рад:
-        Учитељица планира и води низ активности са ученицима помаже у снимању видео-записа и договара термин за посету стоматолошкој ординацији.
-        Ученици су активни учесници свих активности, смишљају и постављају питања стоматологу.
-        Родитељи прихватају информације и савете стоматолога о даљим неопходним посетама стоматолошкој ординацији.
-        Стоматолошкиња даје ученицима додатна објашњења и практичне савете.

Ресурси су:
-        Учионица, лаптоп, пројектор, мобилни телефон, свеске, оловке, бојице, четкица за зубе, пластелин, воће.

Начин вредновања:
-Учитељица прати активност ученика, процењује креативност у раду и бележи,
-Ученици прате рад својих другова, упоређују са својим активностима и процењују чија су питања била најкориснија, а чији радови најбољи.

Реализација пројекта:
 1. Загонетка ,,Беле коке испод стрехе вире''. Кратак разговор о загонеткама и одгонетање ове загонетке. Следи разговор о Зубић Вили (Ко је то? Каква је његова улога? Да ли су се они на било који начин сретали са њим? Када? Зашто?). Ученици причају своја искуства. Разговор о неким веровањима везаним за млечне зубе. После тога учитељица саопштава деци да је добила поруку од Зубић Виле у којој сазнаје да нека деца не воде бригу о здрављу својих зуба. Моли учитељицу да она нешто предузме.
Учитељица помоћу лаптопа и пројектора ученицима приказује вилице са здравим зубима и вилице са каријесом. Ученици посматрају, уочавају, упоређују и коментаришу разлику. Затим групишу зубе по спољашњем изгледу и уочавају њихов распоред на вилици. Пребројавају их и цртају у својим свескама.

 1. Ученици на основу стеченог знања са претходног часа праве вилице са зубима од пластелина. Учитељица им приказује видео-снимак са интернета о правилном прању зуба и употребу конца за зубе. На направљеним вилицама ученици то исто вежбају. На крају један ученик приказује на моделу а други на сопственим зубима, док трећи то снима.       
 1. Посета стоматолошкој ординацији. Ученици уверавају стоматолошкињу Ђорђевић Бојану да знају како треба прати зубе тако што јој то практично приказују. На моделу од стиропора стоматолошкиња деци приказује како се ствара и шири зубни каријес. Ученици постављају питања стоматолошкињи на која она стрпљиво одговара. На крају прегледа зубе свим ученицима и онима који имају зубе за вађење или поправку саветује да што пре дођу у пратњи једног родитеља. 
 1. Како храна коју једемо утиче на наше зубе. Учитељица, уз активно учешће ученика, истражује која храна је добра за наше зубе а која их оштећује. Записују у својим свескама, а за домаћи задатак једна група ученика сакупља и лепи сличице пожељне а друга непожељне хране. Учитељица упозорава ученике да је потребно храну што дуже жвакати.
На крају учитељица ученицима дели воће које они једу али уз што дуже жвакање.

 1. Прегледавање видео-записа, разврставање фотографија, модела и другог материјала и њихово објављивање у школском холу, на школском и учитељицином блогу и фејсбук страницама.
Вредновање и самовредновање
-        Учитељицакористи инструмент којим бодује од 1-3 бода за сваку активност. Сматрамо да је ово добар начин да се процени оствареност исхода пројектне наставе на ову тему.
-         Посматрање, упоређивање, процењивање, разговор и дпрактичан рад смо одабрали као инструменте којима ученици вреднују друге и себе зато што се ради о ученицима првог разреда. Сматрамо да би било који инструмент који укључује писање одузео доста времена.

Љиљана Пејчић, учитељица      ОШ ,,Јован Аранђеловић“ Црвена Река
петак, 14. фебруар 2020.

*Српски језик - други разред: Вежбајте до миле воље!1.   Стави одговарајући знак на крају реченице.
Милице је отишла у школу__         Милане, хоћеш ли сладолед___
Колико је сати___                            Кад почиње час___
Пада киша ____                                Да ли пада киша___
Идеш ли у биоскоп___                    Морам да учим___

2.   Од датих обавештајних реченица напиши упитне.
Возиш ролере.       Возиш ли ролере?
Сунце сија?           ________________________________________
Јела је јела.           _________________________________________
        Путујем аутобусом.________________________________________

3.   Стави две тачке и запете где је потребно.
-        Деда у воћњаку гаји јабуке крушке шљиве и дуње.
-        У дворишту су козе кокошке патке и ћурке.
-        Фудбал играју Ђорђе Аца Мирко и Милош.

4.   Одговори на питања.
-        Који часови су ти најзанимљивији?
________________________________________________________
-        Кога желиш позвати на рођендан?
________________________________________________________
-        Ко су ти најбољи другари?
________________________________________________________
-        Наброј састојке за свој омиљени колач.
________________________________________________________

5.     Препиши правилно стихове Љубивоја Ршумовића:

У новом саду свануло вече            _________________________________

јужна морава узводно тече            _________________________________

6.     Препиши реченице водећи рачуна о употреби великог слова.

             Марија живи на планини фрушка гора, у близини Новог сада.


   Алекса пеца рибу на Белом дриму, а Јован на Белој реци.


   Моја бака живи у селу бачки Петровац.


   мамина Другарица марија маја Јовановић живи у италији.


   Дамирова бака Нена живи у подножју старе Планине.


7.    Питање напиши као заповест:
Хоћеш ли да помогнеш мајци? !


Знаш ли да напишеш песму? !


Можеш ли да отвориш прозор? !


Умеш ли да нацрташ коња?8.    .Следеће заповести напиши као молбе.

Затвори прозор!         ___________________________________
Отвори фрижидер!     ____________________________________
Нахрани пса!              __________________________________

9.    Узвичним реченицама изражавамо:
10.      
а) молбу;                   б) обавештење;                 в) осећања.

                                 Заокружи тачан одговор.

11.      На крају реченице упиши одговарајући знак.
Мико, није лепо да просипаш воду
Хоћеш ли доћи
Имам пса и мачку
 Да ли грми
 Купила сам вишње
Купи кило трешања
Иди код баке
Треба да идем код баке
Долази одмах

12.      Плавом бојом подвуци обавештајне реченице, црвеном бојом упитне реченице, зеленом бојом узвичне реченице и наранџастом бојом  заповедне реченице.
      Благо нама!
      Сам уради задатак!
Знаш ли где је Тара?
 Јеси ли се уморила?
Можеш ли ми помоћи?
 Какав лак за нокте!
Морамо да пожуримо.
Ти си права другарица!
Напољу је хладно.
Молим те, затвори врата!
Бака је исплела леп шал.
Не смеш напоље!

13. Напиши која осећања су изражена овим реченицама.

Стигао је аутобус!
Чувај се пса!
узбуђење
упозорење
Ти си татино срце!
Јао, мали, кад те ухватим!


Опростите, молим вас!
То је немогуће!


Мама!
Много вам хвала!


Ћао! До виђења!
Како дивно време!


Стој!
Живот је леп!


Понашај се лепо!
Нешто шушка!

14.Заокружи реченицу, подвуци речи и прецртај слово.
          
               Л             лала            Лела има Лалу.

15.Напиши:
а) изјавну реченицу____________________________________________
б) заповедну реченицу _________________________________________
в) упитну реченицу  ___________________________________________
г)узвичну реченицу ____________________________________________

16.Шта је реченица?______________________________________________

19.На крају реченице стави одговарајуће интерпункцијске знаке.
Мајо, да ли волиш сладолед____
Маја воли сладолед____
Пази, ауто___
Молим те, додај ми оловку___

20.Од датих упитних реченица, напиши обавештајне.
Да ли је Таше урадила домаћи задатак?
_____________________________________________________________
Да ли је данас падала киша?
_____________________________________________________________
Када почиње Мирин рођендан?
____________________________________________________________
Шта је бака купила на пијаци?
_____________________________________________________________

21.Подвуци погрешно написане речи . Затим правилно препиши реченицу.
Јели јела Јела?________________________________________________
Дали сте псу да ли кост?________________________________________

22.Правилно напиши реченице.
далистесесмејали_______________________________________________
нисамвиделадалиситу
         далисутидонелисок______________________________________________

17.Потврдне реченице подвуци црвеном бојицом, а одричне  жутом бојицом.
·       Мама је разбила чашу.
·       Мирко је немиран на часу.
·       Зима ће сутра доћи.
·       Није лако бити добар ђак.
·        
18.Реченице које су у потврдном облику напиши у одричном, а оне које су у одричном напиши у потврдном облику.
·       Бранислав хоће да једе.   ______________________________________
·       Миша не иде на зимовање._____________________________________
·       Нећу ти ватити сличице.______________________________________
·       Волим да играм кошарку._____________________________________
·       Мислим да то није смешно.___________________________________

23. Реченице по облику могу бити ________________и _____________________.

24. Следеће реченице напиши у супротном облику:
     Маја је ишла у град. _________________________________________________
     Иван није купио патике. _______________________________________________
     Зар Пеђа није дошао на рођендан? ____________________________________
     Причај! _____________________________

25.Дате појмове упиши у табелу: оловка, дечак, брат, ветар, свеска, град,
лисица, киша, торба, табла, снег, јеж, лопта, олуја, лала, парадајз, џемпер, муње и кашика.
БИЋА
ПРЕДМЕТИ
ПОЈАВЕ26.   Подвуци речи које означавају  имена бића , а заокружи речи  које означавају имена предмета:

 „ ...Чују де бубњеви и трбе. Жабе поново славе. Позвале су све барске животиње. Очистиле су своје кућице. Побрисале су локвање. Направиле су нове тањире од цвећа. Престала ду да читају новине. Шта славе? Роде су спаковале кофере и отпутовале

26.Напиши што више властитих именица које почињу на слово М.


27. Допуни реченицу властитом именицом:

-        Мој омиљени певач/певачица је _____________________________.
                                                 
-        Место где бих волео да отпутујем је _________________________.

28.Властите именице подвуци црвеном бојом.

 ораси      Златар       столица        Тара       Београд        лопта     сат    Каћа     креда

29.Заједничке именице подвуци плавом бојицом:

 ораси    Копаоник        столица     Дунав       Сомбор        лопта     сат    Каћа     креда

30.Подвуци заједничке именице у следећим реченицама.
Моја торба је сиве боје
                                                     у њој се налазе књиге
                                                     и оловке стоје.
          У торби стоје и свеске моје,
гумице, лењири и боје.

31.Одреди врсте реченице по значењу.
-        Да ли си урадио домаћи? -_______________
-        Сутра идем у биоском.-_________________
-        Ура, гол!___________________
-        Не причај!__________________

32.Попуни табелу.
ПОТВРДНЕ РЕЧЕНИЦЕ
ОДРИЧНЕ РЕЧЕНИЦЕ
Научио сам песмицу.


Не умем да пливам.
Затвори врата!


Данас није падала киша.

33. Напиши речима бројеве у низу:

78 _______________________  9. ______________________ 

51. _______________________   4 ______________________  

93. ______________________   100. _____________________ 

34.Употреби две тачке и запету у датом тексту.

Мама је јутрос била на пијаци. Купила је сир млеко воће јаје и салату.Данас ће правити торту. Потрбни састојци су брашно млеко јаја јагоде и шлаг.

35. Шта именују именице?
                   ___________________________________________________________

36.    Разврстај именице у одговарајуће колоне: господин, босиљак, јелен, лавица, перница, врата тањир, љубичица, дете мотор, орман. , телефон, тигањ, чаша, госпођа, дете, зова, коприва, чизма, орман, врба, храст, ружа, телевизор, жена, човек, тигар, коњ.

Људи

Биљке

Животиње

Предмети


37.У датим реченицама подвуци именице и разврстај их у табелу.
       Сања вози ролере, а Бојан бицикли. У перници се налазе бојице. Ујна Милка плете шал. Дечаци играју фудбал на ливади. Деда Милоје чита новине клупи у парку. У школи је учитељица  Милена причала о  лепом понашању.
 
ВЛАСТИТЕ  ИМЕНИЦЕ
ЗАЈЕДНИЧКЕ ИМЕНИЦЕ

38. Одреди број следећих именица:
- чаше-__________________;      пас-_____________________;
- прозор-_________________;     сукње-___________________ .

39. Следеће именице напиши у једнини:
- зидови-_______________;     столице -___________________;
- џакови -______________;      поља -______________________;
- сијалице-_____________;      ласте-______________________.

40.Дате именице разврстај према роду: врт, облак, лист, киша, ограда, лане, цвет, село, дугме и трава.
41.Одреди број следећих именица:
- чаше-__________________;      пас-_____________________;
- прозор-_________________;     сукње-___________________ .

42. Следеће именице напиши у једнини:
- зидови-_______________;     столице -___________________;
- џакови -______________;      поља -______________________;
- сијалице-_____________;      ласте-______________________.

43.Одреди род следећих иманица: песма, мрак, лопта, пиле, путник, висибаба, светло, шума, Дунав, крушка, злато, дечак, јагње, одело, учитељ.

мушки род (тај)
женски род (та)
средњи род (то)


                        44. Следеће именице напиши у једнини или у множини, како је започето:
      
нога -
ноге

лав -


села -
село
цвеће -


људи -


другарице -

коњ -


реке -


песма -

стаза -


сапун -


око -


45.Допиши именице са умањеним и увећаним значењем:
          
ИМЕНИЦА
УМАЊЕНО
УВЕЋАНО
облак


буба


зграда


коса


нога46.Усправном цртом подели следеће стихове на слогове.

   Пада, пада снежак
               И на земљу мраз
               Бела баба зима
               Дошла је до нас.

47.Колико наша азбука има слова?__________________________________
Колико сугласника има у нашем језику?___________________________
Колико самогласника има у нашем језику?_________________________
Наброј самогласнике.___________________________________________
Наброј сугласнике._____________________________________________

48.Напиши свој датум рођења на три начина.


49. Следећим именицам одреди врсту, род и број.

 
Именица
Врста именица
Род именица
Број именица
мостовибрашноАвалатеглеписмо
50.Подвуци глаголе у следећим реченицама.
·       Мира чита књигу.
·       Ана седи и учи.
·       Бојан слуша музику.
·       Мачка је прела и тако је заспала.
·       Деда прича причу.

51.Напиши одговарајуће глаголе.
·       Зидар ____________ кућу.
·       Возач  ____________ камион.
·       Пекар ____________ хлеб.
·       Поштар __________ писмо.
·        
52.Реч ПЛЕСАТИ напиши у прошлом, садашњем и будућем времену.

                       прошло време________________________

            ПЛЕСАТИ          садашње време _______________________

                         будуће време   ________________________

53.Дате реченице напиши у прошлом времену.
· Идем  са мамом и татом у позориште.

· Гледаћу сјајну позоришну представу.54.Напиши глагол у одговарајућем времену тако да реченица има смисла.

a)   Прекосутра  ____________ да обиђем деку, који__________ на
                              (ићи)                                                (живети)
                селу.

б) Милица је у соби и _____________ филм.         
                                       (гледати)                   
в) Пре неколико дана тата ми ____________ лопту.
                                                  (напумпати)

55.Прецртај погрешно написане речи.
     
           незнам      немир        нетрчим      не пажљив       некултуран    неуредан 
                 не познат       не идем        неуморан   немој   негази    не укусан  

56. Напиши речи супротног значења.
             миран_______________     успешан __________________ 
            иди ______________   знање_______________   
            воли_____________________    лежи______________


57. Допуни реченице описним придевима:

а) ______________ гранчице су пуцкетале.

б) Дан је освануо под ___________________ маглом.

в) Киша је добовала по ___________________крововима.

г) _________________  лишће је дрхтало на ветру.


58. У датом тексту подвуци описне придеве.
   Сиви облак је прекрио плаво, прозирно небо. Новембарска киша се спустила на голу земљу. Симина мачка, прескочила је гвоздену ограду, сеоског дворишта. Обучени у вунене јакне и кожне капуте ђаци су пошли у школу.

59.  Правилно препиши следеће реченице штампаним словима латинице.                                                                                                                    
а) Одувек је био не себичан.____________________________________________
б) Не ћу да идем на излет._____________________________________________
в) Не писмен је човек који незна да пише._________________________________
     
60. Додај знаке који недостају да би реченица била правилно написана!
    У ташни носим књиге телефон кармин  огледало и један чешаљ.
61.   Одреди у ком су времену написане реченице и напиши их у преостала два времена.
Мама кува ручак. _______________________________________________
Тата  је прао ауто. ___________________________________________________
Сестра ће возити ролера. _____________________________________________


62. У следећој пословици подвуци самогласнике планом бојом, а сугласнике црвеном.
                  ИСПЕЦИ ПА РЕЦИ.

63. Дате су реченице. Потврдне реченице напиши као одричне и обрнуто.
·         Сима није упецао рибу.________________________________________
·         Зашто си дошао?______________________________________________
·         Напољу пада снег._____________________________________________ 
·         Сутра идем у биоскоп._________________________________________

65. Раздвој речи на слогове.

       принцеза                   бор                  учионица                   соковник