КАКО ПРОНАЋИ ЖЕЉЕНИ ЧЛАНАК НА БЛОГУ?

Упутство за претрагу:

Испод овог упутства ћете уочити могућност Претражи овај блог. У бело поље унесите неколико кључних речи за претрагу. Кликните на претрага. У средишњем делу блога, где су чланци, изнад последњег чланка ће се појавити списак постова који садрже кључне речи.

Испод цитата имате и Ознаке за чланке. Кликом на одређену ознаку отварате све чланке из те групе.

У Архиви чланака, кликом на троуглић поред одређеног датума отварате наслове чланака из те седмице. Појединачно чланке отварате кликом на њихов назив.

Горе, испод назива блога исписани су називи страница(20). У њима су разврстани сви садржаји блога. Странице садрже линкове ка одређеним сајтовима или чланцима на блогу.

среда, 18. јун 2014.

*РАСТАНАК СА УЧИТЕЉИЦОМ '


НА ОВОМ ПОСТУ ПРЕДСТАВЉАМ ВАМ РАДОВЕ ВАШИХ ВРШЊАКА ИЗ ДИЈАСПОРЕ (НЕМАЧКЕ)


Rastanak sa učiteljicom


Draga naša učiteljice


Draga učiteljice


Moja učiteljica


ХВАЛА КОЛЕГИНИЦИ НЕДИ ДАНИЛОВИЋ КОЈА ЈЕ ДОЗВОЛИЛА ПОСТАВЉАЊЕ ОВИХ ЛИНКОВА!


недеља, 25. мај 2014.

*Рекреативна настава, школа у природи
*УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ У ПРВОМ ЦИКЛУСУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

*РЕКРЕАТИВНА НАСТАВА - ШКОЛА У ПРИРОДИ
Структуру васпитно-образовних делатности школе у природи чине:

• Редовна настава или наставне активности по модификованом распореду часова.

• Самостални рад ученика (учење)

• Културно-забавне активности

• Спортске активности

• Остали видови васпитно-образовног рада са
ученицима (производни рад, одељењске заједнице, друштвено користан рад, додатна и допунска настава)

Редовна настава
Садржаји редовне наставе морају бити програмирани према заједничком плану и програму васпитно-образовног рада у основној школи. То значи, да садржаји наставних јединица буду прилагођени конкретним условима природне и друштвене средине у којима се остварује настава у природи. Они морају бити усклађени и са временом обављања дате наставе.
План и програм је веома прилагодљив и дозвољава да се у том периоду више раде наставни садржаји природе и друштва, као и физичког васпитања.

Самосталан рад ученика
Самосталан рад ученика подразумева оспособљеност ученика да, према својим могућностима и потребама, решавају задатке. Овај рад се одржава првенствено у природи, тј. у амбијенту који одговара деци.
Само за време лоших временских прилика треба користити затворен простор. Ученици сами раде, а наставник је само координатор и помаже када је неопходно.

Културно-забавне активности
Обично се одвијају у вечерњим часовима (најчешће после вечере), мада могу и у било које доба дана за време боравка ученика на рекреативној настави. То је време за маскенбале, игранке, диско-вечери, вече рецитала, имитација, „покажи шта
знаш“, итд.
Литерарни састави, песмице, скечеви, мале позоришне представе су увек добро дошли као видови забаве наставе у природи.
Дечија интересовања су се проширила током времена, па је могуће организовати и савремене компјутерске игрице, разне турнире у забавним играма типа: „монопол“, „човече не љути се“, итд. Програм културно-забавних активности треба припремити унапред за сваки дан боравка школе у природи

Спортске активности ученика
Спортске активности почињу јутарњим вежбањем у трајању од 10-15 минута, где се кроз разне облике кретања, вежбе обликовања и истезања, постиже позитиван осећај који мотивише ученике на даљи рад.
Програм спортских активности, које такође треба унапред припремити и осмислити, зависи од временских и просторних услова и места одржавања наставе у природи. Потребно их је свакодневно организовати.

Остали видови васпитно-образовног рада са ученицимa
Остали видови васпитно-образовног рада са ученицима су активности ученика у слободном времену, друштвено-користан и производни рад, самоуслужне делатности, здравствено просвећивање и васпитање и др.


Активности у слободном времену ученика
Под слободним временом ученика у оквиру школе у природи подразумева се време изван редовних наставних и других обавезних активности. Слободно време ученика има три битна обележја: одмарање, разоноду и развој личности.

Програмске садржаје у слободном времену треба одређивати према интересовањима и могућностима ученика, карактеристика краја и објекта у коме се изводи школа у природи.
Друштвено-користан и производан рад и самоуслужне
активности
Друштвено-користан рад обухвата све оне активности које су везане за уређење зграде, дворишта и зелених површина, чишћење околине, сакупљање плодова, израда збирки инсеката
и слично.
Самоуслужне активности ученика у оквиру рада школе у природи су такође веома разноврсне: од правилне употребе прибора за одржавање личне хигијене, преко уредности и чистоће просторија за спавање и одмарање, намештање кревета, одржавање реда у собама, одржавање и уредност одеће и обуће,

Настава у природи има посебан васпитни значај, не само
са становишта физичких активности и екологије, већ и знатно
шире. Колективан боравак захтева и посебан начин живота и
рада, подвргавање унапред договореним правилима и
непрестано усклађивање сопствених жеља и интереса, са
жељама и интересовањима других, а нарочито са постојећим
околностима. Настава у природи је посебан облик
социјализације личности и право место за позитивне васпитне
утицаје.


среда, 30. април 2014.

понедељак, 31. март 2014.

*И ПОНЕДЕЉАК МОЖЕ БИТИ ЗАНИМЉИВ РАДНИ ДАН!

ЗНАЊЕ СЕ МНОЖИ ДЕЉЕЊЕМ
Непознати аутор

У НОЋИ ИЗМЕЂУ СУБОТЕ И НЕДЕЉЕ ПОМЕРИЛИ СМО КАЗАЉКЕ НА НАШИМ ЧАСОВНИЦИМА ЗА ЈЕДАН ЧАС УНАПРЕД. ЗНАЧИ, ТЕ НОЋИ СМО КРАЋЕ СПАВАЛИ. СЛЕДЕЋЕ НОЋИ СМО ПОЧЕЛИ СА НАВИКАВАЊЕМ НА ,,НОВО ВРЕМЕ''. ОЧЕКИВАЛИ СМО ДА ЋЕ НАМ ПОНЕДЕЉАК БИТИ ,,ТЕЖАК'' ДАН И ЗБОГ ТОГА И ЗБОГ ЧИЊЕНИЦЕ ДА ЈЕ ПРВИ РАДНИ ДАН У СЕДМИЦИ. АЛИ, НИЈЕ БИЛО ТАКО!

-ПРВО СМО ФОРМИРАЛИ ВОЗ И КРЕТАЛИ СЕ У РИТМУ ПЕСМИЦЕ ,,ИВИН ВОЗ''.

-ЗАТИМ СМО РАЗГОВАРАЛИ КАО СЕ ОГЛАШАВАЈУ ПОЈЕДИНЕ ЖИВОТИЊЕ:

-ОНДА СМО ЧИТАЛИ ПЕСМИЦУ ,,КАД БИ МАЧКА БИЛА МАЋКА''
Кад би МАЧКА била МАЋКА, 
кад би ТАЧКА била ТАЋКА, 
не би знао мали Мића 
шта је ВЕЧЕ, а шта ВЕЋЕ 
шта су КУЋЕ, а шта КУЧЕ. 

Кад би МАЧКА била МАЋКА, 
кад би ТАЧКА била ТАЋКА, 
ко би знао шта је МЕЧЕ, 
а шта ђак у торбу МЕЋЕ 
кад из школе кући креће?! 
 Милан Шипка 

-СХВАТИЛИ СМО, ВЕЖБАЋЕМО ИЗГОВОР ГЛАСОВА Ч, Ћ, Ђ, Џ.  
ВЕЖБАЛИ СМО И ПРАВИЛНУ УПОТРЕБУ У РЕЧИМА И РЕЧЕНИЦАМА:

-НА КРАЈУ СМО ИЗГОВАРАЛИ БРЗАЛИЦЕ. БИЛО ЈЕ ВЕОМА ЗАНИМЉИВО.
Мића прутићем тера ћурке.
Чика Чеда чисти чизме четком.
Сваког четвртка Часлав и Ћирило пију чај.

2. ЧАС:
-ДОБИЛИ СМО ЛИСТИЋЕ СА ЗАДАЦИМА. РЕШАВАЛИ СМО ИХ.
-ЗАТИМ СМО ДОБИЛИ ДЕЛОВЕ СЛАГАЛИЦЕ КОЈИМА ТРЕБА ПРЕКРИТИ ЗАДАТКЕ. НА ПОЛЕЂИНИ СВАКОГ ЕЛЕМЕНТА СЛАГАЛИЦЕ НАЛАЗИ СЕ РЕШЕЊЕ ЗАДАТКА КОЈИ ТАЈ ЕЛЕМЕНТ ПРЕКРИВА.
(Ова идеја је произашла, пре свега,  из идеје колегинице  Љиље Павловић  и  идеје колегинице Сузане Радивојевић којe су користиле слагалице-бојанке које су деца сложила и залепила, а касније обојила)

-КАДА СМО КОМПЛЕТИРАЛИ СЛАГАЛИЦЕ, УОЧИЛИ СМО ДА СУ ТО, У СТВАРИ, ПИТАЊА ЗА КВИЗ. СВАКО ЈЕ САКРИО СВОЈА ПИТАЊА ДА ДРУГИ НЕ БИ ВИДЕЛИ.

3. ЧАС:
-КВИЗ СА ПИТАЊИМА ИЗ СЛАГАЛИЦА. 
БИЛА СУ ТО ЗАНИМЉИВА ПИТАЊА ИЗ СВИХ ОБЛАСТИ. СВАКО ЈЕ ЧИТАО СВОЈА ПИТАЊА А ОДГОВАРАО НА ПИТАЊА СВОЈИХ ДРУГОВА.

4. ЧАС:
УРА, ФИЗИЧКО!
ЗА ОВАЈ ЧАС НЕ ПОСТОЈЕ ЛОШИ ДАНИ ИЛИ ЛОШИ МОМЕНТИ!