понедељак, 5. август 2013.

*Продужени боравак - предности, планови, организација рада...

,,Svi ljudi imaju iste mane, ali nemaju iste vrline.'' Dučić
     
Формирање одељења продуженог боравка и целодневне наставе у основној школи

  Отварање новог одељења целодневне наставе и групе продуженог боравка за ученике првог и другог разреда основне школе у школској 2013/2014. години, може се вршити само уз сагласност Министарства.
  За добијање сагласности, основна школа подноси захтев Министарству, преко надлежне школске управе, уз који прилаже следећа документа: иницијативу савета родитеља; сагласност наставничког већа; одлуку школског одбора и елаборат о образовно-васпитном раду целодневне наставе, односно продуженог боравка.
  У поступку утврђивања испуњености услова Министарство, на нивоу школске управе, комплетира, односно прибавља: сагласност просветног саветника школске управе; мишљење саветника за финансијско-материјалне послове о могућности финансирања целодневне наставе, односно продуженог боравка и извештај градског/општинског просветног инспектора о испуњености услова за обављање целодневне наставе, односно продуженог боравка.
  Након утврђивања испуњености услова, предмет се, уз образложење, прослеђује Сектору за предшколско и основно образовање и васпитање и образовање одраслих Министарства, на даљу надлежност.   Значајне програмске активности учитеља у продуженом боравку су самостални рад ученика и активности у слободном времену.           
 Самосталним радом ученици у продуженом боравку организовано и плански, уз стручну помоћ учитеља, утврђују, продубљују, примењују и коначно усвајају нова знања. Он се свакодневно изводи и организује из српског језика, математике и света око нас. Задаци урађени на часовима самосталног рада се анализирају, исправљају али се не оцењују. Активности у слободном времену ученика имају рекреативно-забавни и стваралачки карактер. Организују се на принципу потпуне слободе избора, добровољности ученика у оквиру различитих група како би омогућиле да у њима ученици стварају, откривају, представљају, увежбавају, одмеравају речима, звуцима, покретима, бојама и другим облицима.

Још нешто о продуженом боравку:

Нема коментара:

Постави коментар

Предлози, сугестије, критике су добродошли! Поздрав!
На мом блогу је све јавно, бесплатно и доступно читаоцима добре воље. Свима је дозвољено да коментаришу (и онима који нису регистровани, немају Google налог и нису чланови блога) Зато би било лепо да на крају коментара напишете бар своје име и презиме.
Од 20.3.2014. АНОНИМНИ коментари неће бити објављивани.