понедељак, 28. октобар 2013.

*КАКО ДОЋИ ДО ЖЕЉЕНЕ ОЦЕНЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА У 3. РАЗРЕДУ?КАКО ДОЋИ ДО ЖЕЉЕНЕ ОЦЕНЕ?
СРПСКИ ЈЕЗИК – 3. РАЗРЕД
(ДО КРАЈА 1. ПОЛУГОДИШТА)

ОЦЕНА    5
- редовно ради домаће задатке,
-          уме да започне разговор, учествује у њему и оконча га; пажљиво слуша своје саговорнике
-          уме у кратким цртама да образложи неку своју идеју
-          уме на занимљив начин да почне и заврши своје причање
-          уме самостално да препричава, описује, дели на делове, држи се теме, прави план
-          тумачи особине, понашање и поступке ликова позивајући се на текст
-          одређује главни догађај и ликове (који су носиоци радње) у  књижевноуметничком тексту
-          одређује време и место дешавања радње у књижевноуметничком тексту
-          уочава везе међу догађаји-ма (нпр. одређује редослед дога-ђаја у књижевноуметнич. тексту)
-          чита и пише  и латинична и ћирилична слова
-          чита текст природно,
-          потребљава велико слово приликом писања личних имена, назива места, назива школе
-          пише честитку (за Нову год, рођендан), позивницу (за рођендан ску прославу, забаву),разгледницу (са летовања,зимовања,екскурзије)
-          исправља свој текст (критич ки чита написано, поправља текст и исправља грешке)
-          одређује врсте реченица по комуникативној функцији (обавеш тајне, упитне, узвичне, заповедне) и по потврдности/одричности (потврдне и одричне)
-          зна шта су:  субјекат и глаголски предикат
-          зна шта су: риму, стих и строфу у лирској песми
-          зна шта су бајке, басне, лирске песме, епске песме, драмски текстови, пословице, питалице, загонетке, приче,
-          разликује приповедање од описивања и  дијалога
-          користи богат фонд речи (у односу на узраст)
-          именује врсте и подврсте речи  (властите и заједничке именице; описне,присвојне и градивне приде-ве; личне заменице; основне и редне бројеве; глаголе)
-          одређује род и број речи

ОЦЕНА    4
- редовно ради домаће задатке
-          уме да започне разговор, учествује у њему и оконча га; пажљиво слуша своје саговорнике
-          уме у кратким цртама да образложи неку своју идеју
-          уме на занимљив начин да почне и заврши своје причање
-          уме самостално да препричава, описује, дели на делове, држи се теме, прави план
-          одређује време и место дешавања радње у књижевноуметничком тексту
-          препознаје врсте реченица по комуникативној функцији (обавеш тајне, упитне, узвичне, заповедне) и по потврдности/одричности (потврдне и одричне)
-          препознаје субјекат и глаголски предикат
-          препознаје риму, стих и строфу у лирској песми
-          препознаје  бајке, басне, лирске песме, епске песме, драмски текстови, пословице, питалице, загонетке, приче,
-          препознаје и дефинише врсте речи: именице, глаголи, придеви.

ОЦЕНА    3
- труди се прилично редовно ради домаће задатке
-          уме да започне разговор, учествује у њему и оконча га; пажљиво слуша своје саговорнике
-          чита и пише  и латинична и ћирилична слова
-          чита текст природно,
-          потребљава велико слово приликом писања личних имена, назива места(једно чланих), назива школе
-          уме самостално да преприча и описује
-          одговара на једноставна питања у вези са текстом, 
-          одређује време и место дешавања радње у књижевноуметничком тексту
-          почиње реченицу великим словом, завршава је одговарај. интерпункцијским знаком
-          препознаје субјекат и предикат
-          препознаје риму, стих и строфу у лирској песми
-          препознаје  бајке, басне, лирске песме, епске песме, драмски текстови, пословице, питалице, загонетке, приче,
-          препознаје и дефинише врсте речи: именице, глаголи, придеви.
-          одређује време и место дешавања радње у књижевноуметничком тексту

ОЦЕНА      2
- често пропусти да уради домаћи задатак
-          уме да се потпише
-          пише штампаним и  писаним словима ћирилице
-          почиње реченицу великим словом, завршава је одговарај. интерпункцијским знаком
-          пише кратку поруку
-          препознаје књижевне врсте (бајку и басну)
-          препознаје главни лик у причи
-          препознаје време, место дешавања
-          чита бар ћирилична слова
-          разуме прочитано
-          препознаје неке врсте речи и реченица
-          користи форме учтивог обраћања  

Нема коментара:

Постави коментар

Предлози, сугестије, критике су добродошли! Поздрав!
На мом блогу је све јавно, бесплатно и доступно читаоцима добре воље. Свима је дозвољено да коментаришу (и онима који нису регистровани, немају Google налог и нису чланови блога) Зато би било лепо да на крају коментара напишете бар своје име и презиме.
Од 20.3.2014. АНОНИМНИ коментари неће бити објављивани.