уторак, 14. децембар 2021.

* ПИСАНА ПРИПРЕМА ЗА ЧАС СРПСКОГ ЈЕЗИКА У КОМБИНОВАНОМ ОДЕЉЕЊУ 1. И 3. РАЗРЕДА (Учитељица Љиљана Пејчић)

   

Редни број: 70.

Наставне јединице:

Први разред: Глас и штампано слово Ђ

Трећи разред: Лед се топи – Александар Поповић

Тип часа:

Oбрада

Утврђивање

 

Циљеви и задаци часа:

Први разред: Да ученици

-        усвоје облик штампаног слова Ђ и поступак његовог записивања,

-        уоче разлику између малог и великог штампаног слова Ђ,

-        правилно записују појединачна слова и правилно их повезују са другим словима градећи речи,

-        уоче положаје слова Ђ у речима (на почетку, у средини, на крају),

-        пишу уредно држећи се редова и поштојући научена правила,

-        састављају реченице и правилно их записују,

-        усвоје технику почетног читања,

-        науче да користе различите медије за учење,

-        развију позитивне особине личности.

Трећи разред: Да ученици

-        систематизују знања усвојена на претходна два часа обраде овог драмског текста,

-        поделе текст на тематске цилине и дају им наслов,

-        одреде време и место догађаја у тексту,

-        извуку поруку текста,

-        науче да проналазе објашњење нејасних речи,

-        уоче ликове и њихове особине,

-        успешно решавају онлајн укрштеницу у вези са текстом,

-        развију аналитичност, систематичност и уредност у раду,

-        развијају критичко мишљење и расуђивање.

-        развијају позитивне особине,

Исходи:

Први разред:

- разликује изговорени глас и написано слово; изговорене и написане речи и реченице;

- влада основном техником читања и писања ћириличког текста;

- разуме оно што прочита;

- пише читко и уредно;

Трећи разред:

- одређује тему, редослед догађаја, време и место дешавања у прочитаном тексту;

- уочава главне и споредне ликове и разликује њихове позитивне и негативне особине;

- разуме основне идеје књижевног дела;

- разликује књижевну врст драму;

- зна шта је дијалог.

Наставне методе:

Први разред: драмски метод, дијалошка, демонстративна, илустративна, графичка метода.

Трећи разред: мапа ума, метода писаних радова, игра, дијалошка.

Облици рада: индивидуални, фронтални

Наставна средства:

Први разред: Буквар,свеске, листићи, сличице, слова, Словко, лаптоп (клипови, песмице);

Трећи разред: Читанка, лаптоп, укрштеница, листић за мапу ума-

ТОК ЧАСА

Први разред: За време малог одмора учитељица лепи ученицима у свеске сличице предмета који почињу на слово Ђ и написано слово, као и песмицу о слову Ђ (прилог 1)

На почетку часа стаје иза паравана, држи у рукама моделе Словка и слова Ђ и глуми. Слово (прилог 2)  и  Словко (прилог 3) воде разговор, а повремено укључују и децу. (прилог 4)

Долазе до циља часа.

Трећи разред: Кратко подсећање на драмски текст који је обрађен на претходом часу. Учитељица ученицима дели папире на којима ће направити мапе ума (прилог 5). Учитељицаим даје кратке инструкције.

Уводни

Први разред: Учитељица пушта клип са Јутјуба о гласу и слову Ђ. Затим ученицима показује редослед писања слова ђ. Сваком ученику у свеску записују по једно слово. Ученици добијају задатак да напишу по 2 реда слово ђ. Затим записују неколико речи на слово ђ и 1 реченицу.

Трећи разред: Ученици праве мапе ума. Када заврше, сви скупа решавају онлајн укрштеницу.

Главни

Први разред: Домаћи задатак: вежбати читање, залепити сличицу у домаћу свеску и написати 3 реда слово ђ и три реченице.

Трећи разред: Учитељица проверава да ли су тачно  решили укрштеницу. Бирају најбоље урађену мапу ума.

Завршни

 

Ђ  - ЂАК

Ђ  ЈЕ ЂАК, ЂАК ПРВАК.

НА ЛЕЂИМА ПУН ТОРБАК,

А У РУЦИ ЂУРЂЕВАК.

ЂАВОЛАСТО ЂИПА ЂАК,

ТРЕСЕ МУ СЕ ПУН ТОРБАК

И У РУЦИ ЂУРЂЕВАК

 

                        


Нема коментара:

Постави коментар

Предлози, сугестије, критике су добродошли! Поздрав!
На мом блогу је све јавно, бесплатно и доступно читаоцима добре воље. Свима је дозвољено да коментаришу (и онима који нису регистровани, немају Google налог и нису чланови блога) Зато би било лепо да на крају коментара напишете бар своје име и презиме.
Од 20.3.2014. АНОНИМНИ коментари неће бити објављивани.