среда, 15. мај 2013.

*Припрема за час света око нас - Земљиште - 2. разред

Postoje samo 3 boje, 10 brojeva i 7 nota, važno je ono što činimo s njima.    ( Ruth Ross )


НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА:Земљиште
 ТИП ЧАСА:                        Обрада
ОБЛИК РАДА:                 Фронтални, групни
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:  Дијалошка,текстуална
НАСТАВНА СРЕДТВА: Уџбеник, наставни листићи
ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЧАСА: Усвајање знања о врстама земљишта и значају земљишта за жива бића.

1. АКТИВНОСТ
- На табли написати
     Услови за живот на земљи:
           Вода
           ваздух
           сунчева светлост
           сунчева топлота
Задатак ученика је да уоче који елеменат неживе природе недостаје на листи.Уколико ученици не могу да се сете да је реч о земљишту,учитељ открива шта то недостаје.

2. АКТИВНОСТ
- Земљиште је неопходно животињама:
     * као извор хране (1. група)
     * као станиште (2. група)
- Земљиште је неопходно биљкама (3. група)
     - Типови (врсте) земљишта (4. група)

3. АКТИВНОСТ
- Рад по групама уз коришћење уџбеника и додатног материјала.

4. АКТИВНОСТ
- Излагање по групама. Дискусија. Полемика.

5. АКТИВНОСТ
- Кратко понављање и задавање домаћег задатка (наставни лист)
Нема коментара:

Постави коментар

Предлози, сугестије, критике су добродошли! Поздрав!
На мом блогу је све јавно, бесплатно и доступно читаоцима добре воље. Свима је дозвољено да коментаришу (и онима који нису регистровани, немају Google налог и нису чланови блога) Зато би било лепо да на крају коментара напишете бар своје име и презиме.
Од 20.3.2014. АНОНИМНИ коментари неће бити објављивани.