понедељак, 17. фебруар 2020.

*Коцка до коцке – обновисмо градиво о реченицама, управном говору и глаголима и глаголским временимаНЕСВАКИДАШЊЕ КОМБИНОВАНО ОДЕЉЕЊЕ
Коцка до коцке – обновисмо градиво о реченицама, управном говору, глаголима и глаголским временима
       Тимски рад ученика подразумева заједнички рад. Зато је јако важно децу научити његовом значају. Деца треба да схвате да се у тиму ради због:
 - креативног приступа
 - подељене одговорности
- више урађеног посла за мање времена
- повећања свачијег самопоуздања
- разлике се користе у креативне сврхе
- отворености у односу на идеје и осећања.
 Наравно да што су деца старија, тимови боље функционишу.

У научној и стручној литератури се најчешће под тимским радом наставника подразумева заједнички и кооперативан рад два или више наставника исте или различите струке који се заснива на сарадњи, размени и позитивној међузависности, а који је оријентисан, најпре, ка остваривању циљева и задатака наставе, затим ка унапређивању квалитета наставе и учења и професионалном развоју наставника. Тимски рад наставника уопште обухвата одговорност и међузависност чланова тима и тежњу да остваре жељене или захтеване исходе. Тимски рад наставника је интерактиван процес који омогућава да људи различитог степена стручности произведу креативна решења за заједнички дефинисане проблеме.

        Презентери: професорка српског језика   Емина Стаменковић и професорка разредне наставе Ивана Крстић.  Предмет: Српски језик. Разреди : 3,4,5. и 6. разред.

Задаци часа:
Образовни: Обнављање стеченог знања ученика у области граматике и правописа.
Утврдити стечена знања о врстама речи, врстама реченица и глаголским временима, као и у писању великог слова, интерпункцијским знацима и управном говору.
Васпитни : Неговање другарства и тимског рада. Развијање солидарности и толеранције.
Функционални: Развијање памћења; усмеравање пажње и концентрације.Развијање стваралачке маште; подстицање игралаштва и креативности.

Уводни део:
Формирање група – ученици извлаче картице са бојама. Они који извуку исту боју, припадаће истој групи.У уводном делу часа све групе добијају коцкице са сличицама на свакој страни и папире са задацима  као и објашњење о начину рада након којег ћемо заједно проверити тачност урађеног.

Главни део часа:
Након поделе листића и добијених инструкција о раду ученици крећу са решавањем задатака.
Из сваке групе по један ученик баца коцкицу и добијени појам са коцкице  бележи на листић. У продужетку је задатак који треба да се реши. Испод задатка је место за одговор.Након краћег времена свака група чита одговор и ако је тачан лепи поред цветић.
После урађених свих задатака сабирају се цветићи и најуспешнија је она група која има највећи број цветића.

 Други део часа нема такмичарски карактер, већ је замишљен тако да ученици искажу своју машту и креативност.Свака група баца 5 коцкица.Од добијених мотива са сличица ,заједничким снагама састављају што занимљивију причу. Након тога  из сваке групе по један ученик чита причу. Следе коментари осталих ученика и бира се најуспешнија прича.

Завршни део часа:
Заједно са ученицима разговарамо о успешности урађеног на часу.Евалуацију часа урадићемо са смајлићима.
Нема коментара:

Постави коментар

Предлози, сугестије, критике су добродошли! Поздрав!
На мом блогу је све јавно, бесплатно и доступно читаоцима добре воље. Свима је дозвољено да коментаришу (и онима који нису регистровани, немају Google налог и нису чланови блога) Зато би било лепо да на крају коментара напишете бар своје име и презиме.
Од 20.3.2014. АНОНИМНИ коментари неће бити објављивани.