субота, 25. мај 2013.

*50+ Kompetencija nastavnika

Život  je  obećanje – ispuni  ga.


50+ Kompetencija nastavnika
A. Nastavni proces
1. Solidno znanje predmeta ili grupe predmeta koje će predavati.
2. Poznavanje praktičnih aspekata/veština vezanih za predmet ili grupu predmeta koje će predavati.
3. Sposobnost da razvija jezičku i numeričku pismenost učenika.
4. Sposobnost da primenjuje nastavne planove i programe.
5. Sposobnost da kritički ocenjuje i adaptira nastavne programe.
6. Sposobnost učestvovanja u osmišljavanju i izradi nastavnih programa.
7. Sposobnost da prilagodi nastavni program i učestvuje u izradi individualnih planova i programa za učenike s posebnim obrazovnim potrebama.
8. Sposobnost da doprinosi ličnom i društvenom razvoju učenika.
9. Sposobnost da osmišljava, priprema i održava časove na način koji obezbeđuje kontinuitet i napredak u učenju svih učenika.
10. Razumevanje sistema ocenjivanja i poznavanje različitih načina ocenjivanja.
11. Sposobnost da prati, ocenjuje, dokumentuje i izveštava o sposobnostima, potrebama i napretku svakog pojedinačnog đaka.
12. Sposobnost da postavi visoka očekivanja, motiviše, i održi interesovanje za svoj predmet u skladu sa mogućnostima i potrebama svakog učenika.
13. Sposobnost da koristi spektar predavačkih strategija uključujući interaktivno predavanje, u skladu sa datim predmetom, temom i potrebama učenika.
14. Sposobnost odabira i ocene obrazovnih materijala i udžbenika.
15. Sposobnost da koristi računar i internet i osmisli kako da ih efikasno primeni kao nastavna sredstva.
16. Sposobnost da se korektno i konsistentno odnosi prema učenicima koristeći adekvatne nagrade i kazne.
17. Sposobnost da jasno i efikasno komunicira sa učenicima stimulišući njihovo učešće u diskusijama.
18. Sposobnost da prepozna i da se adekvatno postavi prema učenicima sa poteškoćama u učenju i prepozna kada je potrebno tražiti savet od stručnjaka koji se tiče posebnih obrazovnih potreba učenika.
19. Sposobnost da se adekvatno postavi prema učenicima uzimajući u obzir njihove rodne, socijalne, kulturne, lingvističke, i verske različitosti.
20. Sposobnost da ohrabri učenike da preduzimaju inicijative i postanu odgovorni za svoje učenje.
21. Poznavanje i sposobnost da primeni u praksi principe dobre discipline i motiviše pozitivno ponašanje učenika.
22. Znanje o i sposobnost da doprinese strategijama za sprečavanje nasilja u školi.
23. Sposobnost da doprinese stvaranju klime pogodne za učenje i razvoj svih učenika.

B. Škola i sistem
24. Razumevanje nacionalnog okvira odnosno strateških ciljeva i razvojnih tokova obrazovnog sistema u Srbiji.
25. Sposobnost i spremnost da učestvuje u razvoju i unapređivanju sistema obrazovanja prateći i uključujući se u rad relevantnih tela na različitim nivoima (npr. Nacionalni prosvetni savet).
26. Razumevanje sistema u kome radi uključujući ulogu i strukturu nadležnih obrazovnih organa (npr. Inspektorata).
27. Razumevanje i primenu principa decentralizacije i spremnosti za učešće u školskom razvojnom planiranju koristeći instrumente samovrednovanja rada škole.
28. Spremnost za saradnju i aktivno učešće u radu organa škole (školski odbor, nastavničko veće, stručni aktivi, savet roditelja).
29. Sposobnost i spremnost da na produktivan način komunicira sa roditeljima o svim pitanjima relevantnim za školski život njihove dece.
30. Sposobnost da radi u grupi na rešavanju problema i spremnost za saradnju sa kolegama iz škole, uključujući i stručnjake iz drugih profesija i službi kao što su pedagoške, psihološke i službe za razvoj karijere.
31. Sposobnost i spremnost za saradnju sa relevantnim akterima izvan škole (npr. iz zdravstva, socijalnih ustanova) u obrazovne svrhe.
32. Sposobnost da vodi i(ili) koordinira multidisciplinarne obrazovne timove.
33. Sposobnost da učestvuje u radu na projektu u oblasti obrazovanja.
34. Svest i odgovornost za doprinos pozitivnom etosu (atmosferi) škole, na primer podstičući pozitivne odnose između zaposlenih u školi, učenika i roditelja.
35. Sposobnost i spremnost za saradnju s lokalnom zajednicom na organizaciji nastavnih aktivnosti (npr. organizovanje praktične nastave u lokalnom preduzeću).
36. Sposobnost i spremnost za saradnju s lokalnom zajednicom u organizaciji vannastavnih aktivnosti (npr. društveno korisnog rada).

C. Profesionalizam i sistem vrednosti
37. Posvećenost profesiji i radu sa decom odnosno opštem individualnom napretku i postignućima svakog učenika.
38. Sposobnost uspostavljanja i održavanja pozitivnih međuljudskih odnosa i razvijanje istih prema učenicima, roditeljima, kolegama, stručnjacima i relevantnim akterima izvan škole u obrazovne svrhe.
39. Poznavanje najnovijih trendova koji se tiču predmeta koji on(a) predaje.
40. Sposobnost da predvidi nove potrebe i potražnju za obrazovanjem na osnovu analize tržišta rada.
41. Spremnost preuzimanja inicijative i odgovornosti za svoj profesionalni razvoj.
42. Sposobnost i spremnost da kritički razmišlja i oceni sopstveni obrazovni učinak odnosno sopstvenu efikasnost u radu na osnovu ostvarenih rezultata učenika.
43. Sposobnost da se bavi istraživanjima u oblasti obrazovanja.
44. Sposobnost da kritički razmišlja i sudi o sopstvenom sistemu vrednosti.
45. Sposobnost i spremnost da služi kao model (moralni) deci koji se bazira na principu pravičnosti.
46. Zalaganje za jednakost među polovima putem ličnog primera, kroz nastavne i druge aktivnosti.
47. Zalaganje za rasnu jednakost putem ličnog primera, kroz nastavne i druge aktivnosti.
48. Sposobnost i spremnost da doprinese razvoju svesti i informisanosti učenika o zdravlju i strategijama za očuvanje zdravlja.
49. Sposobnost i spremnost da doprinese razvoju svesti učenika o značaju zaštite životne sredine putema ličnog primera, nastavnih i drugih aktivnosti.
50. Spremnost i sposobnost da doprinosi razvijanju svesti učenika o pravima i obavezama učešća u građanskom društvu putem ličnog primera nastavnih i drugih aktivnosti.
51. Sposobnost i spremnost da doprinese duhovnom razvoju učenika putem ličnog primera nastavnih i drugih aktivnosti.
Dopišite kompetencije koje smatrate važnim, a nisu navedene
52.
53.     ......
Izniklo iz ankete anonimnog autora.

Prof. dr Branislav Čabrić
Prorodno-matematički fakultet, Kragujevac
Нема коментара:

Постави коментар

Предлози, сугестије, критике су добродошли! Поздрав!
На мом блогу је све јавно, бесплатно и доступно читаоцима добре воље. Свима је дозвољено да коментаришу (и онима који нису регистровани, немају Google налог и нису чланови блога) Зато би било лепо да на крају коментара напишете бар своје име и презиме.
Од 20.3.2014. АНОНИМНИ коментари неће бити објављивани.