уторак, 27. август 2013.

*Сценарио за један час одељењског старешине - Љиљана Пејчић

Слога кућу гради.

Овај сценарио сам урадила на саминару ,,Водич за час одељењског старешине'' ОКЦ-а. Задатак је за старешину у средњој школи, али применљиво је и у основној.

Опис ситуације
Одељењски старешина сте у одељењу трећег разреда средње школе. Није први пут да се у вашем одељењу јавља проблем код одабира представника одељења за учешће у неким ваннаставним активностима које су ученицима привлачне. Свака таква ситуација обично се заврши незадовољством већине ученика

Задатак за час одељењског старешинства
Подстаћи код ученика идеју о принципу праведности, одговорност према осталим члановима групе и јачање међусобног уважавања. Подстаћи ученике да сами креирају предлог модела одабира ученика за неку ваннаставну активност који би важио у већини ситуација, а који би и за њих и за вас био прихватљив.

Сценарио часа:
Облик рада
 Фронтални, групни
Метод рада
 Дијалошка; кутија за предлоге, идеје и жалбе; метода решавања проблема,
Средства
 Кутија, папири, фломастери, свеска.
Циљ
·         Да ученици науче да  сами креирају критеријуме (правила) која ће важити у групи,
·         Да сви ученици креирана правила прихвате и поштују,
·         Да ученици науче да буду објективни код доношења одлука,
·         Да се ученици међусобно уважавају,
·         Да ученици схвате да остварење њихових жеља зависи од њих самих, од њиховог понашања и ангажовања,
·         Да ученици схвате да се сваки труд и активност уважава и награђује,
·         Поправити климу у одељењу.

ТОК ЧАСА
1. корак
У току претходне седмице ученици су у кутију за предлоге, идеје и жалбе убацивали своје предлоге критеријума за одабир ученика за било коју ваннаставну активност.
 Отворити кутију и анализирати предлоге и идеје које су дали ученици.
Очекивани критеријуми:
Ø  Целокупни успех у школи коју тренутно похађа,
Ø  Успех у текућој школској години,
Ø  Владање у школи коју тренутно похађа за све време школовања,
Ø  Владање у текућој школској години,
Ø  Број неоправданих изостанака за све време школовања у тој школи,
Ø  Број неоправданих изостанака у текућој школској години,
Ø  Учешће на такмичењима за све време школовања у тој школи,
Ø  Учешће на такмичењима у текућој школској години,
Унапред припремити неке од критеријума да не би неки битни критеријуми били  изостављени.
2. корак
 Поделити ученике у пет група.
Свака група добија задатак да разради одређене критеријуме.
ü  1. Критеријуми за: целокупни успех у школи и успех у текућој години,
ü  2. Критеријуми за: владање у школи коју похађа и у текућој години,
ü  3. Критеријуми за: број неоправданих изостанака у школи и у текућој години,
ü  4. Критеријуми за: учешће на такмичењима уопште у школи и у текућој години,
Пратити и координирати радом група. Давати сугестије ако је потребно.
3. корак
 Анализирати и коментарисати предложеме критеријуме.
Могућа решења:
  1. ГРУПА:
За целокупан успех у школи коју похађа:
v  Одличан (5,00) – 6 бодова,
v  Одличан (мање од 5,00) и врлодобар – 5 бодова,
v  Добар – 4 бода,
v  Довољан – 3 бода,
v  ''Поновац'' – 1 бод,
За успех у текућој школској години:
v  Без јединица – 5 бодова,
v  Са једном јединицом –  3 бода,
v  Са две јединице – 1 бод,
v  Са три и више јединица – о бодова,,
  1. ГРУПА:
За целокупно владање у школи коју похађа :
v  Примерно – 6 бодова,
v  Врлодобро – 4 бода,
v  Добро – 3 бода,
v  Довољно – 2 бода,
v  Незадовољавајуће – 0 бодова.
За владање у текућој школској години:
v  Без записивања у напомене – 7 бодова,
v  Са 1 записивањем у напомене – 5 бодова,
v  Са 2 записивања у напомене – 3 бод,
v  Са 3 записивања у напомене – 1 бод,
v  Са 4 и више записивања у напомене – 0 бодова.
  1.  ГРУПА:
За изостанке у току целокупног школовања:
v  Без неоправданих изостанака – 7 бодова,
v  Са 1 неоправданим изостанком – 5 бодова,
v  Са 3 неоправдана изостанка – 4 бода,
v  Са 5 неоправдана изостанка –3 бода,
v  Са 7 неоправдана изостанка – 2 бод,
v  Са 9 неоправданих изостанака – 1 бод,
v  Са више од 9 неоправданих изостанака – 0 бодова.
За изостанке у току школске године:
v  Без неоправданих изостанака – 6 бодова,
v  Са 1 неоправданим изостанком – 4 бода,
v  Са 2 неоправдана изостанка – 3 бода,
v  Са 3 неоправдана изостанка – 2 бода,
v  Са 4 неоправдана изостанка – 1 бод,
v  Са више од 5 неоправданих изостанака – 0 бодова
  1. ГРУПА:
Учешће на такмичењима у школи за све време школовања, као и за време текуће школске године (исти принцип – 2 бодовања):
v  Учешће на 1 такмичењу -  1 бод,
v  Учешће на 2 такмичења – 2 бода,
v  Учешће на 3 такмичења – 3 бода,
v  Учешће на 4 такмичења – 4 бода,
v  Учешће на 5 и више такмичења – 6 бодова.
Пласмани на такмичењима:
v  1. место на републичком такмичењу – 10 бодова,
v  2. место на републичком такмичењу – 9 бодова,
v  3. место на републичком такмичењу – 8 бодова,
v  Испод 3. места на републичком такмичењу – 7 бодова,
v  1. место на окружном такмичењу – 7 бодова,
v  2. Место на окружном такмичењу – 6 бодова,
v  3. место на окружном такмичењу – 5 бода,
v  Испод 3. места на окружном такмичењу – 4 бода,
v  1. место на општинском такмичењу – 4 бода,
v  2. место на општинском такмичењу – 3 бода,
v  3. место на општинском такмичењу – 2 бода,
v  Испод 3. места на општинском такмичењу – 1 бод,
  • Додатни предлог групе: ученик у току школске године може да буде одабран за највише  2  ваннаставне активности.
Тако се спречава ситуација у којој би увек исти ученици били одабрани, без обзира што ће често разлика у бодовима бити мала.
4. корак
Нагласити ученицима да од данас важи овај ''Правилник'' и да ће по њему бирати ученике за учешће у ваннаставним активностима.
Сви ученици ће имати право да се пријаве, а могу бити одабрани до 2 пута.
Формирати трочлану комисију која ће ове критеријуме добро проучити, преписати у једну свеску, користити приликом избора и бележити имена одабраних ученика да би имали евиденцију.
Нагласити да морају бити праведни, објективни и прецизни.
Остали ученици имају право на увид у бодовање.
Нема коментара:

Постави коментар

Предлози, сугестије, критике су добродошли! Поздрав!
На мом блогу је све јавно, бесплатно и доступно читаоцима добре воље. Свима је дозвољено да коментаришу (и онима који нису регистровани, немају Google налог и нису чланови блога) Зато би било лепо да на крају коментара напишете бар своје име и презиме.
Од 20.3.2014. АНОНИМНИ коментари неће бити објављивани.