четвртак, 29. август 2013.

*Сценарио за час активне наставе / наставна јединица: Градивне именице (обрада)

 Trivijalne stvari rešavaju se smesta; važne stvari ne reše se nikad.- Bloh 


Сценарио за час активне наставе
Наставна јединица: Градивне именице (обрада)


АКТИВНОСТ   1
Трајање активности: око  7 минута
НАСТАВНИК: На табли приказује деци кратку асоцијацију: имена људи, имена животиња, имена биљака, имена предмета, имена појава, мноштво предмета или бића – ИМЕНИЦЕ. Кратко утврђивање усвојености знања о именицама кроз хеуристички разговор који их доводи до именица које именују материјале, течности...
Појмови су написани на табли пре почетка часа покривени. Разговор: Која врста именица означава имена људи (биљака, животиња, властита имена, предмета, појава, мноштво)? Да ли знате име неке течности? Како зовемо кап (у чаши, у базену, у океану)? Долазимо до нове врсте именица. Записујемо наслов.
УЧЕНИЦИ: Решавају асоцијацију и одговарају на питања.

АКТИВНОСТ   2
Трајање активности: око  14 минута
НАСТАВНИК: Дели ученике у групе од по 4 ученика. Приказује видео причу о градивним именицама и дели ученицима додатни материјал о градивним именицама за рад у групи. У материјалу је додатно објашњење са примерима и закључком да градивне именице по правилу немају облике за множину. Даје задатак ученицима да из материјала издвоје нејасне појмове. По потреби даје додатна објашњења и обилази групе.
УЧЕНИЦИ :Проучавају материјал и издвајају нејасне појмове за речник.

АКТИВНОСТ   3
Трајање активности: око 7 минута
НАСТАВНИК: На табли записује и објашњава непознате појмове ако ни један ученик не зна.
УЧЕНИЦИ: Говоре наставнику речи и објашњавају ако знају. Тако се формира речник.

АКТИВНОСТ  4
Трајање активности: око 7 минута
НАСТАВНИК: Приказује ученицима квиз о градивним именицама. Квиз је рађен у облику презентације.
УЧЕНИЦИ: По утврђеном редоследу одговарају на питања.

АКТИВНОСТ  5
Трајање активности: око 5 минута
НАСТАВНИК: Дели листиће за евалуацију часа да провери утиске ученика о активностима на часу.
УЧЕНИЦИ: Попуњавају упитнике.

АКТИВНОСТ  6
Трајање активности: око 5 минута
НАСТАВНИК: Ставља на сто картице са питањима из квиза.
УЧЕНИЦИ: Одговарају на питања извлачећи по једну картицу. Тачан одговор их ''води'' на одмор.

АУТОР

Љиљана Пејчић


Нема коментара:

Постави коментар

Предлози, сугестије, критике су добродошли! Поздрав!
На мом блогу је све јавно, бесплатно и доступно читаоцима добре воље. Свима је дозвољено да коментаришу (и онима који нису регистровани, немају Google налог и нису чланови блога) Зато би било лепо да на крају коментара напишете бар своје име и презиме.
Од 20.3.2014. АНОНИМНИ коментари неће бити објављивани.