четвртак, 29. август 2013.

*Још две припреме за рад у комбинованом одељењу - Љиљана Пејчић

Nezavisno od toga da li je čovek pisac ili či­talac, njegov zadatak se pre svega sastoji u tome da proživi svoj sopstveni, a ne nametnuti ili spolja propisani život, koji čak može izgledati veoma uzvišen, jer svako od nas živi samo jednom, i dobro znamo čime se to završava.- Brodski ПРИПРЕМА ЗА ЧАС НАРОДНЕ ТРАДИЦИЈЕ У ДРУГОМ И ЧЕТВРТОМ РАЗРЕДУ

Наставне јадинице:
Други разред: Водовод
Четврти разред: Практичан рад,
Тип часа:  обрада и утврђивање
Облик рада: фронтални, индивидуални,
Наставне методе:  вербална, текстуална, илустративна, метода практичних радова,
Наставна средства:  уџбеник, боје, листићи, картон, лепак, колаж папир...
Циљеви и задаци часа:
- активирање ученичких практичних знања о води, изворима воде, значају воде, заштити воде,
 - развијање ученичке маште и креативности,
ТОК ЧАСА
УВОДНИ ДЕО ЧАСА:
Кратко понављање градива са претходног часа,
ГЛАВНИ ДЕО ЧАСА:
 Други разред: Рад по групама са различитим задацима,
Четврти разред: Прављење одељенског паноа о првим аутомобилима, аутобусима, трамвајима и тролејбусима,
ЗАВРШНИ ДЕО ЧАСА: презентације.


ПРИПРЕМА ЗА ЧАС МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ У ДРУГОМ И ЧЕТВРТОМ РАЗРЕДУ
Наставне јединице:
2. разред: Сол ми дај – народне песме
4. разрад : Ајде, Като;
Тип часа: обрада ,  
Облик рада: индивидуални, фронтални, рад у пару
Наставне методе: дијалошка, хеуристичка, 
Наставна средства: уџбеник, диск,
Циљ и задаци часа: 
- да ученици усвоје текст и мелодију песме, - уочавање и препознавање народних песама, - увођење појма ''двоглас'',
ТОК ЧАСА:
УВОДНИ ДЕО ЧАСА:
Оба разреда слушају почетке обрађиваних народних песама и препознају их. Оба разреда ће научити песму ''Ајде, Като'' из практичних разлога.
 ГЛАВНИ ДЕО ЧАСА:
 - Истицање текста песме, 
- Интерпретативно читање, 
- Анализа нејасних речи, 
- Хорско читање,
 - Појединачно читање, 
- Слушање песме у целини са диска, 
- Слушање и хорско певање прве строфе неколико пута уз помоћ диска, 
- Хорско певање песме у целини неколико пута уз помоћ диска, 
- Певају по 2 ученика уз помоћ диска,
ЗАВРШНИ ДЕО ЧАСА:
- Певају по 2 ученика без помоћи диска.


Нема коментара:

Постави коментар

Предлози, сугестије, критике су добродошли! Поздрав!
На мом блогу је све јавно, бесплатно и доступно читаоцима добре воље. Свима је дозвољено да коментаришу (и онима који нису регистровани, немају Google налог и нису чланови блога) Зато би било лепо да на крају коментара напишете бар своје име и презиме.
Од 20.3.2014. АНОНИМНИ коментари неће бити објављивани.