ПЛАНОВИ И ПРИПРЕМЕ ЗА УЧИТЕЉЕ

Ова страница се стално допуњава новим линковима!

Добродошли!
На овој страници можете пронаћи велики број припрема за наставу од 1. до 4. разреда основне школе. Сакупљене су са свих страна.
Неке су баш детаљно урађене, а неке у скраћеном облику. Све су, уз мању или већу дораду и прилагођавање применљиве у праксу. Хвала колегама и колегиницама који су објављивањем својих радова свима нама олакшали планирање дневних активности у школи! Овако се добре идеје најлакше шире и размењују.

НАСТАВНИ ПЛАНОВИ
*Планови Сузане Миљковић
*Зелена учионица - планови
*Могући изгледи писане припреме

*ГОДИШЊИ, МЕСЕЧНИ, ТЕМАТСКИ ПЛАНОВИ ЗА 1. И 3. РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ - ЉИЉАНА ПЕЈЧИЋ


*Планови за 1. и 3. разред

*Шаблон припреме за рад у комбинованом одељењу

*Материјал за инклузију - Сузана Миљковић

*Зелена учионица - мнооштво припрема!
--------------------------------------------------
ПЛАН САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА 
*Ваннаставне активности
*Еколошка секција - тема: ВОДА
*За часове одељењског старешине - на једном месту
*Припреме Лидије Виденовић за час одељењског старешине у 4. разреду - до 4. часа
*Припреме Лидије Виденовић за час одељењског старешине у 4. разреду - 
од 5. до 13. часа
*Сценарио за час одељењског старешине - избор представника...
*Сценарио за час одељењског старешине -
 помозимо другарици да се уклопи
*Продужени боравак

---------------------------------------------------

*Зборник радова конкурса "Дигитални час" 
*ДИГИТАЛНА ШКОЛА 2010/11.
*ДИГИТАЛНА ШКОЛА 2011/12.
*ДИГИТАЛНА ШКОЛА 2012/13.
*Збирка наставних материјала разредне наставе 
*Дете плус - примери добре праксе
*Неколико припрема за рад у неподељеној школи и комбинованим одељењима
*Тематски дан - Сачувајмо планету
*Неколико припрема Зоране Марушић 
(1. Glagoli - nekoliko priprema i dodatni materijal ;
 2. Film;
 3. Oči moje majke;
 4. Vrapčić
5. Voda i Biberče
6. Zavisnost razlike od umanjenika i Epska pesma - kombinovano 
7. Divlje živitinje- priprema i dodatni materijal )  
*Припреме за 1. разред на блогу Зоране Марушић
*Портфолио ученика - конкретни примери 
(Октобарске слике -сј, 
Певамо и свирамо научене тонове - мк,
 Композиција облика 2 - лк, 
Вођење лопте у трчању - фв)
*Више припрема за рад у комбинованом одељењу - Зорана Марушић
*Неколико припрема Луције Тасић за 1. разред (Опет креће пролеће, Лав и миш, Голуб и пчела,  Два друга)
*Неколико припрема Луције Тасић за 2. разред (Три прасета - математичка бајка, Промене у природи у јесен, Израда пингвина од пластичних флаша, Сачувајмо планету - тематски дан,  Правилан изговор и писање гласова (Ч, Ћ, Џ, Ђ), Животиње наших шума, Пролеће)
*Неколико припрема Луције Тасић за 3. разред (Научили смо из језика, Једначине и неједначине са сабирањем и одузимањем, Композиција - Новогодишња бајка, Сачувајмо борове и јеле, Израда животиња од материјала за рециклажу, Мачак у чизмама, Рачунске приче - сабирање и одузимање, Прича о доброј роди, О Вуку Караџићу - тематски дан, Бајка о белом коњу, Дечија права, Јесен)
*Неколико припрема Луције Тасић за 4. разред (Прва љубав - тематски дан, Свети Сава, Прича о дечаку и месецу, Сачувајмо планету)
*Ал' се небо осме'ива - трочас 
*ИНТЕГРИСАНА ПРИПРЕМА - ЗА ВИШЕ ЧАСОВА (ЗАНИМЉИВО!)
*ДОМИНЕ, УКРШТЕНИЦЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ
*Угледни час у комбинованом одељењу 4. и 6. разреда - Природа и друштво и Географија
Прелаз преко улице без семафора
----------------------------------------------------

*Припреме Лидије Виденовић за 4. разред
*Ликовна култура - Поклон (припрема)
*Графичке наставне јединице
*Цртачке наставне јединице
*Сликарске наставне јединице
*Дизајн - наставне јединице
*Моделирање - наставне јединице
*Неколико ликовних радионица
*Асамблаж - 4. разред
*Новогодишња честитка
*Новогодишња јелка
*Омиљена играчка
*Ликовни мотиви
*Преобликовање материјала и предмета њиховим спајањем
*Припрема: Боје
*Светло - тамно
*Испупчен - удубљен 1
*Основне и изведене боје
*Припрема: Волумен, простор (портрет у глини)
*Лепо писање са калиграфијом - Александра Шешум 
*Израда дечјих музичких инструмената
*Сликање природе
*Пронађи ритам
*Одевање људи кроз историју
*Орнамент на џемперу
*Облици - плодови јесени
*Стрип
*Сликом ти поручујем
*Цвеће у вази - припрема и презентација
---------------------------------------------------


МУЗИЧКА КУЛТУРА
*Карневал животиња и лабудово језеро - припреме
*Годишњи план и припреме за 3. разред из музичке културе 
*Припреме: Музичка култура за 3. разред
*Приручник за музичку културу за 3. разред
*Приручник за учитеље
*Више припрема за сва 4 разреда
*Припреме Лидије Виденовић за 4. разред
*Припрема за рад у комбинованом одељењу 2. и 4. разреда 
*Изгубљено пиле - Љиљана Кукић
*Иде јесен (наглашен и ненаглашен тактов део) - Љиљана Кукић
*Ја посејах лубенице
*Ја посејах лубенице'
*Дуње ранке

----------------------------------------------
*Припрема са материјалом за рад у комбинованом одељењу 1. и 3. разреда 
(мање-веће и израчунавање непознатог умањеника и умањиоца)
*Више припрема за 2. разред
*Више припрема за 3. разред
*Више припрема за 4. разред
*5 припрема - ШКОЛСКИ КУТАК 
(Одузимање 36-2;
 Сабирање 64+6; 
Сабирање 32+20; 
Сабирање до 100; 
Сабирање бројева прве стотине)
*9 припрема за 2. разред - ШКОЛСКИ КУТАК 
(Сабирање 26+9 и одузимање 32-6;
Сабирање у оквиру прве десетице; 
Множење бројевима 2,5 и 10; 
Множење бројем 4; 
Множење бројем 7; 
Множење бројевима 6 и 7; 
Множење бројем 8, 
Таблица множења; 
Задаци са две операције:+и-) 
*Испред, иза, између, на, испод, изнад  
*Линије
*Сабирање и одузимање до 10
*Замена места сабирака
*Здруживање сабирака''
*За толико већи-мањи број
*Сабирање до 20
*Сабирање до 20 - проблемска настава
*Сабирање у другој десетици
*Сабирање и одузимање бројева до 20 - 1.р.
*Сабирање и одузимање - вежбање
*Припрема: Сталност збира - Јелена Младеновић
*Упоређивање и растављање десетица
*Сабирање десетица
*Сабирање типа 30+2
*Сабирање до 100
*Одузимање до 100
*Час математике у неподељеној школи 
*Непознати сабирак
*Једначине са сабирањем и одузимањем'
*Бројеви до 100
*Сабирање и одузимање до 100 - текстуални задаци
*Линије - припреме и прилози
*Множење као сабирање једнаких сабирака
*0 и 1 у операцијама множења и дељења
*Дељење двоцифреног броја једноцифреним
*Дељење двоцифреног броја једноцифреним - припрема, презентација, листић
*Колико је сати
*Једначине са сабирањем и одузимањем
*Једначине са сабирањем и одузимањем'
*Решавање једначина
*Решавање сложенијих једначина
*Једначине - припреме и прилози
*Разломци
*Половина'
*Задаци са 2 операције
*Бројеви до 1000
*Сабирање троцифреног и двоцифреног броја
*Одузимање једноцифреног броја од троцифреног
*Одузимање десетице од троцифреног броја
*Писмено одузимање троцифрених бројева
*Сабирање троцифрених бројева са преласком
*Сабирање и одузимање до 1000
*Припрема: Множење и дељење до 1000
*Замена места и здруживање чинилаца
*Писмено дељење троцифреног броја једноцифреним
*Припрема: Када не пишемо заграде - Саша Маленовић
*Када не пишемо заграде
*Редослед рачунских операција
*Редослед рачунских операција
*Римске цифре
*Припрема: Неједначине са сабирањем и одузимањем - Марија Марковић 
*Проблемски текстуални задаци
*Задаци са две операције
*Решавање текстуалних задатака састављањем израза
*Врсте углова  и  презентације
*Настанак, елементи и врсте углова
*Троугао, врсте троуглова, особине, обим троугла
*Појам и израчунавање обима троугла
*Уочавање и цртање троуглова - припрема
*Цртање троуглова
*Круг и кружница
*Полупречник и пречник
*Правоугаоник и квадрат
*Обим квадрата
*Обим квадрата'
*Обим правоугаоника и квадрата
*Обим правоугаоника и квадрата'
*Обим правоугаоника и квадрата''
*Површина правоугаоника и квадрата  и   Задаци
*Квадрат и правоугаоник
*Обим и површина правоугаоника и квадрата
*Обим и површина правоугаоника и квадрата'
*Особине квадра и коцке
*Коцка
*Површина коцке и квадра
*Мерење запремине течности - 3.р.
*Припрема: Александра Топаловић - Површина фигура
------------------------------------------------
ПРИРОДА И ДРУШТВО, СВЕТ ОКО НАС
*Припреме за 4. разред - Лидија Виденовић 
(Трагови прошлости, 
Географски положај Србије, 
Територија и границе Србије, 
Симболи Р Србије, 
Главни град Србије, 
Становништво Србије, 
Права и обавезе у Р Србији)
*Занимљив материјал на блогу Сузане Миљковић
*Више припрема од 1. до 4. разреда
*Интегрисане припреме за 1. разред
*Класичне припреме за 1. разред
*Више припрема за 2. разред
*priroda i drustvo 3. by Anja Radonjić
*Више припрема за 4. разред
*priroda-i-drustvo-4 - припреме - Никола Кривокапић
*Приручник за природу и друштво - БиХ
*Савремени модели рада у настави природе и друштва 
(Чулни органи, 
Саобраћај у месту и околини, 
Шума као животна заједница, 
Кретање и отпор)
*Неколико припрема за часове природе и друштва /света око нас 
(Производња здраве хране, 
Копнене животне заједнице, 
Култивисане животне заједнице, 
Користи од домаћих животиња, 
Значај и заштита вода, 
Наобновљиви извори енергије)
*Отпад није смеће  и листић

*Неколико припрема Предрага Спасојевића - за 3. разред
 (Метеоролошка станица,
-Кружење воде у природи,
-Загревање и кретање ваздуха,
-Ваздух као покретач,
-Ваздух заузима простор ,
Промене при загревању и хлађењу течности, 
Пливање тела,
Особине течности,
Течности - растварачи
*Промене при загревању и хлађењу течности
*Вода  
*Особине воде
*Особине воде   и  презентација,  листићи
*Стања воде - припрема са материјалом
*Кружење воде у природи'
*Кружење воде у природи''
*Кружење воде у природи'''
*Кружење воде у природи''''
*Нежива природа
*Припрема за рад у комбинованом одељењу 1. и 3. разреда 
(Занимања људи у мом месту и Значај земљишта)
*Припрема: Земљиште - 2. разред 
*(Ко чини породицу, 
Где живи породица, 
Шта у породици радимо заједно, 
Како се понашамо у породици, 
Како у породици бринемо о здрављу,
 Дечја права, )
*Породица  
*Мој дом
*Празници
*Наши празници
*Нова година и Божић
*Дечија права
*Пут од куће до школе, врсте саобраћаја, саобраћајни знакови...
ПРЕЛАЗАК ПРЕКО УЛИЦЕ БЕЗ СЕМАФОРА
*Живот и рад у школи'
*Дани у недељи
*Датум
*Годишња доба''
*Сналажење у времену
*Сналажење у времену'
*Сналажење у времену''
*Мерење времена
*Мерење времена'
*Оријентација у времену и годишња доба
*Припрема и материјал за час - Јесења сетва - Светлана Цеца Павловић
*Веза живе и неживе природе - 100. страна
*Биљке и животиње око нас
*Груписање живог света
*Биљке
*Делови биљке
*Природна станишта
*Шума, река, бара, ливада
*Ланац исхране - животне заједнице ливаде и шуме - кооперативно учење
*Разноврсност животиња
*Разноврсност животиња'
*Домаће животиње
*Домаће животиње'
*Домаће животиње''
*Домаће животиње''   
*ПРИПРЕМА ЗА ЧАС - Домаће животиње
*Жива природа - домаће животиње
*Где живе животиње
*Животне заједнице
*Станиште, животна заједница
*Шуме
*Шуме'
*Шума''
*Шума'''
*Шумске животиње
*Ливада и пашњак
*Ливада и пашњак'
*Шума, река, ливада
*Биљке и животиње шуме, ливаде, у води и око ње
*Бара
*Бара'
*Баре, језера, реке
*Станишта и животне заједнице
*Биљке и животиње наших вода
*Култивисане животне заједнице
*Животне заједнице - 3 нивоа сложености
*Гајене биљке
*Воћњак и виноград
*Парк
*Разлике међу животињама у зависности од средине у којој живе 
*Животиње
*Дивље животиње - огледни час у тројној комбинацији
*Птице селице *Птице селице - презентација
*Птице - утврђивање - интерактивна настава
*Биљке и животиње наших вода
*Флора и фауна, национални паркови
*Национални паркови
*Угрожене, ретке и заштићене биљке и животиње
*Ретке и угрожене биљне и животињске врсте у нашој земљи - Љиљана Кукић
*Насеља - 2. разред - припрема и материјал
*Насеља'
*Рељеф околине
*Понашање у насељу
*Делатности људи
*Оријентација помоћу плана насеља
*Саобраћај - активна настава у 2. разреду
*Саобраћај
*Саобраћај'
*Саобраћај''
*Саобраћај - припреме и прилози
*Врсте саобраћаја и саобраћајна средства
*Саобраћај у насељу и околини
*Саобраћај у насељу
*Безбедно учествујемо у саобраћају
*Занимања људи
*Занимања људи'
*Припреме: Моје место и Чувамо околину
*Како се предмети покрећу и крећу
*Кретање
*Огледни час - кретање
Кретање'
*Различити облици кретања
*Материјали и њихова својства
*Предмети, материјали и њихова својства
*Магнетизам и електрицитет
*Извори енергије
*Обновљиви извори енергије
*Човек и енергија
*Здрава исхрана - припрема за час света око нас
*Здрава исхрана
*Утицај човека на природу - материјал за часове - интегративна настава
*Лична хигијена - радионица
*Човек - део природе - 4.р.
*Прошлост
*Трагови прошлости
*Наше наслеђе - Татјана Ковачев
------------------------------------------------

СРПСКИ ЈЕЗИК
*Сликовна азбука учитељице Гоце и њених школараца - прилог
*Азбука - листић
*Песмице за слова: А; М; И; Т    листић (а,м)
*Песмице за слова: Н, С, Е, Р, Ј, У
*Песмице за слова: Л, Љ, Ш, К, Д, Г, П
*Песмице о словима: З, В, Б, Ч, Ћ, Х, Ж, Ф, Ц, Њ, Џ, Ђ   листић (б,ц)    листић (џ,ђ)
*Припрема: Припрема за обраду слова
*Идеја за обраду слова А
*Идеја за обраду слова: М, И, Т
*Штампано слово С
*Глас и штампано слово Ј
*Обрада слова Х и Ж
*Гласови и штампана слова Ч и Ћ
*Обрада Ж и Ф
*Читање и разумевање прочитаног
*Лепа реч и гвоздена врата отвара
*У царству језика, Азбука
*Вук Караџић
*Припрема за рад у комбинованом одељењу 1. и 3. разреда 
(Обрада писаног слова Л и Љ и Мој тата - састав)
*Припреме за 4. разред - Лидија Виденовић
*На излету
*Пролећно јутро у шуми
*Пролеће у мом селу
*Обрада слова С
*Глас и штампано слово С
*Штампано Ч и Ћ
*Служба речи у реченици
*Басна ,,Лав и миш''
*Лав и миш - 3 нивоа сложености
*Голуб и пчела
*Зец и вук - Тома Славковић
*Сликарка Зима
*Сликарка Зима'
*Школа - Драган Лукић
*Глас и штампано латинично слово Ц
*Pisana slova Z, Ž, L LJ, F, H 
*Андерсенове бајке
**Ружно паче - припрема (дигитална школа)
*Андерсенове бајке
*Ружно паче - припрема
*Царево ново одело - Андерсен и усмене бајке
*Ружно паче - Х.К. Андерсен (стрип у настави)
*Зна он унапред
*Јесење боје
*Прича понизу слика
*Прича према датом почетку
*Стара бака, Ј.Ј.Змај
*Писање речце НЕ - програмирана настава
*Писање речце ЛИ и НЕ
*Писање слова Ј
*Писана слова Ђ и Џ
*Хлеб - Владимир Андрић
*Вук и јагње - обрада
*Ветар и Сунце - Учитељица Ирена
*Кад пролеће дође, све набоље пође
*Именице
*Властите и заједничке именице
*Латинично П
А, Е, О, Ј - слова иста и у ЛАТИНИЦИ и ЋИРИЛИЦИ
*Латинично Ц
*Именице у 4. разреду - припрема и материјал за двочас
*Именице - 3 нивоа сложености
*Градивне именице - припрема
*Градивне именице - активна настава
*Прошлост, садашњост, будућност
*Придеви
*Какво је, колико је, чије је
*Описни придеви - утврђивање и  листић
*Именице, глаголи, придеви
*Бројеви као врсте речи
*Бројеви као врсте речи'
*Речи истог или сличног значења
*Речи супротног значења 
*Субјекат - Гордана Перенчевић Вучинић (уз ову припрему иду презентација и квиз)
*Субјекат и предикат
*Мачак отишао у хајдуке
*Свети Сава - тематски дан
*СВЕТИ САВА - презентације, припреме, прилози
*Доситеј Обрадовић
*Доситеј - Басне
*Трнова Ружица - браћа Грим
*Бајке браће Грим- ПРИПРЕМЕ И ПРИЛОЗИ
*Седам прутова - ПРИПРЕМЕ И ПРИЛОЗИ
*Лав и миш - припрема
*Миш и лав
*Lav i miš
*Бик и зец
*Вук и јагње
*Корњача и зец
*Коњ и магаре
*Коњ и магаре 1 - ПРИПРЕМЕ И ПРИЛОЗИ
*Лисица и гавран
*Лисица и гавран
*Лисица и гавран ''
*Ветар и Сунце
*Лисица и рода
*Лав и човек  и   прилог
*А зашто он вежба
*Љубавна песма - М. Данојлић
*Циц - Бранко Радичевић
*Зима - Душан Васиљев
*Дај ми крила један круг
*Циганин хвали свога коња - Ј.Ј.З:
*Прича о Раку Кројачу
*Прича о Раку Кројачу'
*Шаренорепа - Гроздана Олујић
*Небеска река
*Мали Принц
*Мали Принц - од 39. стране
Тематски речник кроз мапе ума - припрема за писмени задатак
*Потврдне и одричне реченице
*Јесен - усмено изражавање
*Реченице по значењу
*Врсте реченица по значењу и облику
*Писање вишечланих географских назива - припрема
*Употреба великог слова
*Употреба великог слова 1 - ПРИПРЕМЕ И ПРИЛОЗИ
*Употреба великог слова 2
*Заљубљене ципеле - припрема
*Заљубљене ципеле' - припрема
*Заљубљене ципеле''
*Управни говор - Светлана Лазовић
*Управни и неуправни говор
*Читање информативних и популарних текстова,
Лед се топи  -  Александра Топаловић 
*Припрема и материјал - Тужибаба - Светлана Цеца  Павловић 
*Марко Краљевић и бег Костадин
*Марко Краљевић и бег Костадин '
*Стари Вујадин  1
*Stari-Vujadin-priprema
*Стари Вујадин - припрема'
*Босоноги и небо
*Свијету се не може угодити
*Међед, свиња и лисица
*Комбиновано - Старо лијино лукавство и Међед, свиња и лисица
*/kakvo-koliko-cije - припрема
*Припрема: Циганин хвали свога коња/ Пчелица Маја (псеудоним са фејсбука)
*Бела Грива
*Небеска река - Гроздана Олујић
*Правопис од 1. до 4.
*Аутобиографија (Б. Нушић)
*Писак локомотиве
*Правопис - утврђивање

______________________________________________


___________________________________________________

9 коментара:

 1. Биће ми драго ако ово помогне многима. Материјал сам сакупљала да бих, пре свега, себи олакшала претраживање, али, када је већ ту, зашто не би користило и другима? На крају, припреме су сакупљене са свих страна. Биће још!

  ОдговориИзбриши
 2. ДРАГА ЉИЉО, ХВАЛА ПУНО НА ПОМОЋИ :)! ДИВНИ СТЕ!
  ПОЗДРАВ

  ОдговориИзбриши
 3. Овај блог је заиста красан, много ми користи, свакодневно. Све похвале. Међутим, не могу нигде да нађем планове и припреме Нове школе (или сам неспретна или су се изгубили) па молим за малу помоћ у проналажењу истих :)...

  ОдговориИзбриши
 4. Postovana, da li mozda imate pripremu ili prezentaciju za nastavnu jedinucu Banje Srbije za 4. razred?

  ОдговориИзбриши

Предлози, сугестије, критике су добродошли! Поздрав!
На мом блогу је све јавно, бесплатно и доступно читаоцима добре воље. Свима је дозвољено да коментаришу (и онима који нису регистровани, немају Google налог и нису чланови блога) Зато би било лепо да на крају коментара напишете бар своје име и презиме.
Од 20.3.2014. АНОНИМНИ коментари неће бити објављивани.